Skip to content

Al lo konteni

Dimoun i bezwen tann sa lavertisman anmezir ki “tanpet” Bondye i aprose!

Bann zizman Bondye​—Eski i toultan donn ase lavertisman?

Bann zizman Bondye​—Eski i toultan donn ase lavertisman?

EN METEOLOZIS i etidye en portre satelit. I vwar ki en gro tanpet pe al frap en landrwa kot bokou dimoun i reste. I enkyet pour sa bann dimoun, alor i fer tou sa ki i kapab pour averti zot avan i tro tar.

Pareyman, ozordi Zeova pe averti tou zabitan later konsernan en “tanpet” ki pli danzere ki okenn keksoz ki zot kapab tande dan previzyon letan. Ki mannyer i pe averti zot? Akoz nou kapab asire ki i pe donn dimoun ase letan pour fer en keksoz avan i tro tar? Pour konn larepons sa bann kestyon, premyerman annou diskit lo serten lavertisman ki Zeova ti donnen dan lepase.

BONDYE TI AVERTI ZOT DAVANS

Dan letan Labib, Zeova ti averti ki i ti pou annan bann “tanpet.” Sa i reprezant zizman ki Zeova ti pou pase lo bann ki swazir pour dezobei son bann komannman. (Prov. 10:25; Zer. 30:23) Byen davans, i ti averti bann dimoun dezobeisan e dir zot sa ki zot ti bezwen fer pour obei li. (2 Rwa. 17:12-15; Nee. 9:29, NWT, 30) Pour ed bann dimoun arive fer sa bann sanzman, souvan Zeova ti servi son bann serviter fidel lo later pour anons son bann zizman e ed bann dimoun konpran ki zot ti bezwen azir deswit.​—Amos 3:7.

Noe i enn bann dimoun ki Bondye ti servi pour anons son zizman. Pour plizyer lannen, Noe ti demontre kouraz e averti bann dimoun imoral e vyolan ki ti pe viv dan son lepok ki i ti pou annan en Deliz. (Zen. 6:9-13, 17) Noe ti osi dir zot sa ki zot ti bezwen fer pour ganny sove. I ti sitan devoue pour fer sa travay ki Labib i dir ki i ti “en zonm ki ti pe pres lo ladrwatir.”​—2 Pyer 2:5.

Malgre tou sa zefor ki Noe ti’n fer, bann dimoun ki ti pe viv avan Deliz ti inyor sa mesaz ki i ti pe anonse sorti kot Bondye. Zot fason azir ti montre ki zot ti napa okenn lafwa. Alor, zot ti mor ler Deliz “ti vini e balye zot tou.” (Mat. 24:39; Ebr. 11:7) Ler Deliz ti konmanse, zot pa ti kapab dir ki Bondye pa ti’n averti zot.

Lezot fwa, Zeova ti donn lavertisman pa bokou letan avan ki son “tanpet” ti konmanse, setadir pa bokou letan avan ki i pas son zizman. Kantmenm sa, i ti fer sir ki tou bann ki ti pou ganny afekte ti annan ase letan pour fer en keksoz. Sanmenm sa ki i ti fer avan ki i ti anvoy sa Dis Fleo ki ti afekte Lezip dan letan lontan. I ti donn zot ase lavertisman. Par egzanp, Zeova ti anvoy Moiz ek Aaron pour averti Faraon ek son bann serviter konsernan sa setyenm fleo ki ti pou en lapli lagrel ki fer bokou dega. Vi ki sa lapli lagrel ti pou konmans son lannmen, eski Bondye ti donn zot ase letan pour trouv en landrwa kasyet e pa ganny detrir? Labib i dir: “Bann dimoun dan lantouraz Faraon ki ti annan respe pour parol [Zeova] ti fer met zot bann serviter ek zot troupo an sekirite dan lakaz. Me bann ki pa ti port atansyon parol [Zeova], ti les zot lesklav ek zot troupo deor dan lakanpanny.” (Egz. 9:18-21) I kler ki Zeova ti donn ase lavertisman pour ki bann ki ti reazir deswit pa ti soufer menm kantite avek lezot.

Pareyman, Faraon ek son bann serviter ti ganny averti avan sa dizyenm fleo. Par kont, zot ti fer en keksoz bet e rezet sa lavertisman. (Egz. 4:22, 23, NWT) Alor zot bann garson premye ne ti mor. Pa sa i tris? (Egz. 11:4-10; 12:29) Eski zot ti’n ganny ase letan pour fer en keksoz apre ki zot ti’n ganny averti? Wi! Deswit Moiz ti averti bann Izraelit konsernan sa dizyenm fleo e i ti dir zot ki zot bezwen fer pour ki zot fanmir i ganny sove.  (Egz. 12:21-28) Ki kantite dimoun ti ekout lavertisman Moiz? Serten i dir ki i ti annan apepre trwa milyon dimoun, enkli bann Izraelit, “en kantite etranze” ek Ezipsyen, ki pa ti ganny detrir pandan zizman Bondye e ki ti kit Lezip.​—Egz. 12:38.

Sa bann legzanp i ed nou vwar ki Zeova ti toultan fer sir ki dimoun i annan ase letan pour fer en keksoz apre ki zot in ganny averti. (Det. 32:4) Kwa ki ti pous Bondye pour fer sa? Zapot Pyer ti eksplike ki Zeova “pa oule ki personn i ganny detrir, me i oule ki zot tou zot arive repantir.” (2 Pyer 3:9) Alor, i kler ki Bondye ti enterese avek bann dimoun. I ti oule ki zot repantir e fer bann sanzman neseser avan ki i pas son zizman.​—Iza. 48:17, 18; Rom. 2:4.

EKOUT LAVERTISMAN BONDYE OZORDI

Dan nou letan osi i annan en lavertisman irzan ki pe ganny anonse partou lo later. Tou dimoun i bezwen ekout sa lavertisman. Ler Zezi ti lo later, i ti averti ki en zour sa lemonn ti pou ganny detrir pandan “gran ladetres.” (Mat. 24:21) Zezi ti donn en profesi byen detaye ki dekrir sa ki son bann disip ti pou vwar e pas atraver anmezir ki sa zizman i aprose. Alor, Zezi ti dir nou konsernan bann levennman enportan ki pou arive partou dan lemonn e sa bann keksoz pe arive ozordi.​—Mat. 24:3-12; Lik 21:10-13.

An armoni avek sa profesi, ozordi Zeova pe ankouraz tou dimoun pour swazir pour servi e obei li. I oule ki bann dimoun obeisan i ganny en pli bon lavi depi la konmela menm. I osi anvi ki zot ganny bann benediksyon a lavenir dan son nouvo lemonn kot i pou annan ladrwatir. (2 Pyer 3:13) Zeova i anvi ed bann dimoun pour met lafwa dan son bann promes. Pour ed zot fer sa, i donn zot en mesaz ki kapab sov zot lavi, setadir “sa bon nouvel Rwayonm.” Zezi ti predir ki sa mesaz ti pou “ganny anonse partou lo later pour donn en temwannyaz avek tou nasyon.” (Mat. 24:14) Bondye in organiz son bann serviter fidel pour “donn en temwannyaz,” setadir anons sa mesaz sorti kot Bondye e zot pe fer sa dan apepre 240 pei. Zeova i anvi ki maksimonm dimoun posib i ekout sa lavertisman e ganny sove pandan sa “tanpet” ki pe vini kot i pou ziz sa lemonn dapre son standar lazistis.​—Zef. 1:14, 15, NWT; 2:2, 3.

Alor, nou pa bezwen trakas lo si Zeova i donn dimoun ase letan pour ekout son bann lavertisman. Levidans i prouve ki i toultan fer sa. Alor, sa ki enportan pour demande i: Eski dimoun pou ekout lavertisman Bondye pandan ki zot ankor annan letan? Konman bann mesaze Bondye, annou kontinyen ed otan dimoun posib pour ki zot sirviv ler sa lemonn i ganny detrir.