Skip to content

Al lo konteni

 LARTIK LETID 48

Fini sa ki zot in konmans fer

Fini sa ki zot in konmans fer

“Fini sa ki zot ti’n konmans fer.”​—2 KOR. 8:11.

KANTIK 35 “Verifye sa ki pli enportan”

SA KI NOU POU ETIDYE *

1. Ki Zeova i permet nou pour fer?

ZEOVA i les nou deside ki mannyer nou pou viv nou lavi. I montre nou ki mannyer pour fer bann bon desizyon e i ed nou pour reisi ler nou fer desizyon ki fer li plezir. (Ps. 119:173) Pli nou aplik sa bann bon keksoz ki nou aprann dan Labib, pli nou pou fer bann bon desizyon.​—Ebr. 5:14.

2. Kwa ki kapab difisil pour fer apre ki nou’n fer en desizyon?

2 Par kont, menm ler nou fer en bon desizyon, i kapab difisil pour nou fini sa ki nou’n konmanse. Annou vwar detrwa legzanp: En zenn frer i deside pour lir Labib an antye. I byen konmanse me apre detrwa semenn i arete. En ser i deside pour fer pionye ordiner me i kontinyen anvoy dat ki i pou konmanse pour pli tar. En konsey ansyen i fer en desizyon pour vizit bann frer ek ser dan kongregasyon pli souvan me apre plizyer mwan zot pa ankor fer nanryen. Sa bann sityasyon i diferan me zot tou zot annan en keksoz ki parey. Sa bann dimoun pa’n fer sa ki zot ti’n deside pour fer. Dan premye syek, bann Kretyen Korent ti annan menm problenm. Annou diskit lo sa ki nou kapab aprann avek zot.

3. Ki desizyon bann Korentyen ti pran, me ki ti arive?

3 Apepre lannen 55, bann Korentyen ti fer en desizyon enportan. Zot ti’n tande ki bann frer ek ser Zerizalenm ek Zide ti pe fer fas avek difikilte ek lapovrete e ki lezot kongregasyon ti pe anmas larzan pour ede. Bann Korentyen ti bon e zenere e zot ti deside pour zot osi ed sa bann frer ek ser ki ti dan bezwen. Alor, zot ti demann zapot Pol ki zot ti kapab fer pour ede. Pol ti donn lenstriksyon sa kongregasyon e apwent Tit pour ed zot anmas larzan kontribisyon. (1 Kor. 16:1; 2 Kor. 8:6) Kantmenm sa, detrwa mwan pli tar, Pol ti tande ki bann Korentyen pa ti’n  donn sa kontribisyon ki zot ti’n dir zot pou fer. Alor, zot kontribisyon pa ti pou pare a tan pour anmenn Zerizalenm avek kontribisyon lezot kongregasyon.​—2 Kor. 9:4, 5.

4. Dapre 2 Korentyen 8:7, 10, 11, ki Pol ti ankouraz bann Korentyen pour fer?

4 Bann Korentyen ti’n fer en bon desizyon e Pol ti felisit zot pour zot lafwa for ek zot dezir pour demontre zenerozite. Me i ti osi bezwen ankouraz zot pour fini sa ki zot ti’n konmanse. (Lir 2 Korentyen 8:7, 10, 11.) Zot leksperyans i montre ki menm bann Kretyen fidel i kapab vwar li difisil pour fer sa ki zot in deside pour fer.

5. Ki kestyon nou pou reponn dan sa lartik?

5 Parey bann Korentyen, nou kapab vwar li difisil pour fer sa ki nou’n dir nou pou fer. Akoz? Vi ki nou enparfe, nou kapab zis anvoy keksoz pour pli tar. Oubyen, en keksoz ki nou pa pe ekspekte i kapab arive ki fer li difisil pour nou fer sa ki nou’n deside pour fer. (Ekle. 9:11, NWT; Rom. 7:18) Ki nou devret fer si nou bezwen revwar en desizyon ki nou’n fer dan lepase e deside si nou bezwen sanze? Ki mannyer nou kapab fer sir ki nou fini sa ki nou’n konmans fer?

AVAN FER EN DESIZYON

6. Petet kan ki nou bezwen aziste en desizyon?

6 I annan serten desizyon enportan ki nou pa pou zanmen sanze. Par egzanp, nou determinen pour kontinyen servi Zeova e pour reste fidel avek nou konzwen. (Mat. 16:24; 19:6) Par kont, i annan lezot desizyon ki petet nou bezwen aziste. Akoz? Parski sirkonstans i sanze. Kwa ki kapab ed nou fer en pli bon desizyon?

7. Lo kwa nou devret priye e akoz?

7 Priye pour ganny lasazes. Zeova ti enspir Zak pour ekri: “Si enn parmi zot i mank lasazes, i devret kontinyen demann Bondye e i pou gannyen, parski Bondye i donn tou dimoun avek zenerozite.” (Zak 1:5) Parfwa, nou tou nou “mank lasazes.” Alor, demann Zeova pour ed ou sak fwa ki ou fer en desizyon e ler ou bezwen sanz en desizyon. Ler ou fer sa, Zeova pou ed ou fer bann bon desizyon.

8. Ki resers nou devret fer avan fer en desizyon?

8 Fer resers o profon. Rod konsey dan Parol Bondye, lir bann piblikasyon sorti kot lorganizasyon Zeova e koz avek dimoun ki pou donn ou bon konsey. (Prov. 20:18) Sa bann resers i enportan avan ki ou fer en desizyon pour sanz travay, sanz landrwa reste ouswa ler ou pe deside ki letid ki pou ed ou ganny ase larzan pour soutenir ou lekor e kontinyen servi Zeova.

9. Ki byenfe nou gannyen ler nou onnet avek nou menm?

9 Reflesir lo akoz ou pe fer en desizyon. Zeova i enterese avek rezon ki nou fer keksoz. (Prov. 16:2) I anvi ki nou onnet dan tou sa ki nou fer. Alor, ler nou fer desizyon, nou anvi onnet avek nou menm e avek lezot konsernan rezon ki nou’n pran sa desizyon. Si nou pa onnet, petet i pou difisil pour fer sa ki nou’n dir nou pou fer. Par egzanp, en zenn frer i kapab deside pour fer pionye ordiner. Par kont, apre en serten letan, i vwar li difisil pour fer sa kantite erdtan ki neseser e sa i fer li perdi son lazwa dan predikasyon. Petet i’n mazinen ki i pe fer pionye akoz i anvi fer plezir Zeova. Me eski  i kapab ki son vre rezon pour fer pionye i akoz i anvi fer plezir son paran ouswa en lot dimoun?

10. Kwa ki neseser pour fer sanzman?

10 Annou vwar sityasyon en etidyan Labib ki deside pour aret fimen. Menm si i difisil pour li, i pa fimen pour enn oubyen de semenn me apre, i rekonmans fim ankor. Kantmenm sa, finalman i reisi! Son lanmour pour Zeova ek son dezir pour fer Li plezir, in ed sa etidyan pour aret sa move labitid.​—Kol. 1:10; 3:23.

11. Akoz ou bezwen annan bann lobzektif spesifik?

11 Annan bann lobzektif spesifik. Si ou annan bann lobzektif spesifik, i pou pli fasil pour atenn ou lobzektif. Par egzanp, petet ou’n deside lir Labib pli souvan. Si ou napa en progranm spesifik antet, petet ou pa pou reisi fer sa ki ou’n plàn. * Oubyen, bann ansyen dan kongregasyon i kapab deside pour vizit bann frer ek ser pli souvan me apre en pe letan, zot pa’n fer sa ki zot ti’n deside pour fer. Pour arive fer sa, zot ti’n kapab demann bann kestyon parey: “Eski nou’n fer en lalis bann frer ek ser ki pli bezwen ganny vizite? Eski nou’n met en letan dekote pour vizit zot?”

12. Petet kwa ki nou bezwen fer e akoz?

12 Nou bezwen realistik. Napa enn parmi nou ki annan ase letan, resours oubyen lenerzi pour fer tou sa ki nou ti pou kontan fer. Alor, nou bezwen realistik e rezonnab. Kan i neseser, petet ou bezwen sanz en desizyon ki ou realize ou pa pou kapab fer. (Ekle. 3:6, NWT) Meton, ou revwar ou desizyon, ou aziste li e ou santi ki ou kapab fer li. Annou vwar senk keksoz ki pou ed ou fini sa ki ou’n konmanse.

BANN KEKSOZ KI POU ED OU FER SA KI OU’N DESIDE

13. Ki mannyer ou kapab ganny lafors ki ou bezwen pour fer sa ki ou’n deside?

13 Priye pour ganny lafors pour azir. Bondye i kapab donn ou “lafors pour azir” e fer sa ki ou’n deside pour fer. (Fili. 2:13) Alor, demann Zeova son lespri sen pour donn ou sa lafors ki ou bezwen. Kontinyen priye menm si ou santi ki ou lapriyer pa ankor ganny reponn. Parey Zezi ti dir: ‘Kontinyen demande e zot pou ganny lespri sen.’​—Lik 11:9, 13.

14. Ki mannyer sa prensip dan Proverb 21:5 i kapab ed ou fer en desizyon?

14 Fer en plan. (Lir Proverb 21:5, NWT.) * Pour fini nenport proze ki ou’n konmanse, ou bezwen fer en plan. Apre, ou bezwen travay dapre sa plan. Pareyman, ler ou fer en desizyon, fer en lalis bann diferan keksoz ki ou bezwen fer pour reisi fini sa ki ou’n deside. Ler ou annan en gro louvraz pour fer, diviz li dan plizyer letap. Sak fwa ou fini enn sa bann letap, ou pou kapab trouve ki kantite ou’n fer. Pol ti ankouraz bann Korentyen pour met en larzan dekote pour kontribisyon “premye zour sak semenn” olye esey anmas larzan ler i arive. (1 Kor. 16:2) Ler ou diviz en gro louvraz dan plizyer letap, sa i kapab anpes ou annan sa santiman ki ou pa kapab fini sa louvraz.

15. Ki ou kapab fer apre ki ou’n fer en plan?

15 Si ou ekri sa ki ou plàn pour fer, i  pou pli fasil apre pour ou fer li. (1 Kor. 14:40) Par egzanp, konsey ansyen i deside pour donn en ansyen sa responsabilite pour ekri tou sa ki zot deside fer, enkli non sa enn ki responsab pour fer li e kan i devret fini. Koumsa, i pou pli fasil pour zot fini sa ki zot in deside pour fer. (1 Kor. 9:26) Petet ou osi ou kapab fer parey. Par egzanp, ou kapab fer en lalis lo sa ki ou bezwen fer sak zour e ekri sa ki ou pou fer premye lo konmansman sa lalis. Sa i kapab ed ou pa zis pour fini sa ki ou’n konmanse me pour osi fer plis dan pli ptigin letan posib.

16. Ki ou bezwen fer pour reisi fer sa ki ou’n plàn e ki mannyer Romen 12:11 i montre sa?

16 Fer bokou zefor. I demann bokou zefor pour swiv ou plan e fini sa ki ou’n konmanse. (Lir Romen 12:11.) Pol ti dir Timote pour “kontinyen donn [son] meyer” e “persevere” pour vin en pli bon ansenyan. Nou kapab aplik konsey Pol dan nenport keksoz ki nou anvi fer pour Zeova.​—1 Tim. 4:13, 16.

17. Ki mannyer Efezyen 5:15, 16 i kapab ed nou fer sa ki nou’n plàn pour fer?

17 Servi byen ou letan. (Lir Efezyen 5:15, 16.) Fikse en letan pour fer sa ki ou’n deside pour fer e pa sanze. Evite esper sa pli bon moman pour azir, parski i tre probab ki sa moman pa pou zanmen arive. (Ekle. 11:4, NWT) Fer atansyon ki ou pa les bann keksoz ki pa sitan enportan pran letan ek lenerzi ki ou bezwen pour fer bann keksoz pli enportan. (Fili. 1:10) Si posib, swazir en letan kot lezot pa pou enteronp sa ki ou pe fer. Fer lezot konnen ki ou bezwen letan pour konsantre. Mazin pour tenny ou telefonn e get ou imel oubyen al lo rezo sosyal pli tar. *

18-19. Kwa ki kapab ed ou pour kontinyen esey fini sa ki ou’n konmanse menm ler i difisil?

18 Mazin lo bon rezilta ou travay. Rezilta ou desizyon oubyen ou travay i parey ou destinasyon apre en vwayaz. Si ou vreman anvi ariv lo ou destinasyon, ou pou kontinyen ale, menm si ou bezwen pran en lot semen pour arive. Dan menm fason, si nou konsantre lo rezilta nou bann desizyon, nou pa pou bes lebra fasilman ler nou rankontre difikilte.​—Gal. 6:9.

19 I pa fasil pour fer bann bon desizyon e i kapab en defi pour fer sa ki ou’n deside pour fer. Avek led Zeova, ou kapab ganny lasazes ek kouraz ki ou bezwen pour fini sa ki ou’n konmanse.

KANTIK 65 Annou avanse!

^ par. 5 Eski ou regret serten desizyon ki ou’n fer? Oubyen, eski parfwa i difisil pour ou fer bann bon desizyon e apre fer sa ki ou’n deside pour fer? Dan sa lartik, ou pou vwar ki mannyer ou kapab fer fas avek sa bann defi e fini sa ki ou’n konmanse.

^ par. 11 Pour ed ou plàn ou lektir Labib personnel, ou kapab servi sa Schedule for Bible Readingki disponib lo jw.org® an Angle.

^ par. 14 Proverb 21:5 (NWT): “Bann plan sa enn ki travay dir pou sirman reisi, me tou sa ki azir tro vit pou sirman tonm dan lapovrete.”

^ par. 17 Pour plis lenformasyon lo konman pour servi byen ou letan, vwar sa lartik ki annan pour tit 20 Ways to Create More Timedan Veye! Avril 2010 an Angle.