Skip to content

Al lo konteni

 LARTIK LETID 20

Lekel “lerwa nor” ozordi?

Lekel “lerwa nor” ozordi?

“I pou trouv son lafen san ki personn i vin sekour li.”​—DAN. 11:45.

KANTIK 95 Lalimyer i vin pli kler

SA KI NOU POU ETIDYE *

1-2. Ki nou pou diskite dan sa lartik?

OZORDI nou annan plis levidans ki montre ki nou pe viv dan bann dernyen zour, bann dernyen zour sa lemonn. Byento, Zeova ek Zezi pou detri tou bann gouvernman ki opoz Rwayonm Bondye. Avan sa i arive, lerwa nor ek lerwa sid pou kontinyen opoz kanmarad e osi opoz pep Bondye.

2 Dan sa lartik, nou pou diskit lo sa profesi ki dan Danyel 11:40–12:1. Nou pou konnen lekel ki lerwa nor ozordi e nou pou vwar akoz nou kapab reste kalm e annan konfyans ki Zeova pou sov nou malgre nenport kwa ki arive.

EN NOUVO LERWA NOR

3-4. Lekel lerwa nor ozordi? Eksplike.

3 Apre ki Linyon Sovyetik ti aret egziste an 1991, pep Bondye ki ti anba son dominasyon ti ganny laliberte pour en serten letan. Danyel ti dir ki sa letan laliberte ti konmsi zot in ganny “en pe led.” (Dan. 11:34, NWT) Sa i fer ki zot ti lib pour anons sa bon nouvel e i pa ti tarde pour annan plizyer santenn milye proklanmater dan bann pei ki ti form parti Linyon Sovyetik. Me avek letan, Larisi avek son bann alye ti vin lerwa nor. Parey nou’n diskite dan sa lartik avan, pour ki en gouvernman i vin lerwa nor oubyen lerwa sid, i bezwen fer trwa keksoz: (1) annan en gran lenfliyans lo pep Bondye,  (2) montre par son aksyon ki i lennmi Zeova ek son pep e (3) zot fer konpetisyon avek kanmarad.

4 Annou vwar bann rezon nou kapab dir ki ozordi lerwa nor i Larisi ek son bann alye. (1) Zot in atak pep Bondye par restrikte sa travay predikasyon e persekit plizyer santenn milye frer ek ser ki reste dan bann landrwa ki anba zot kontrol. (2) Zot bann aksyon i montre ki zot ay Zeova ek son pep. (3) Zot esey vin pli pwisan ki lerwa sid, Pouvwar Mondyal Angle e Ameriken. Annou vwar ki Larisi ek son bann alye in fer e akoz sa i montre ki zot lerwa nor.

LERWA NOR EK LERWA SID I KONTINYEN OPOZ KANMARAD

5. Ki Danyel 11:40-43 pe koz lo la e ki arive pandan sa letan?

5 Lir Danyel 11:40-43, NWT *. Sa parti dan sa profesi i koz lo letan lafen. Sa bann verse i montre ki mannyer lerwa nor ek lerwa sid i opoz kanmarad. Danyel ti predir ki dan letan lafen, lerwa sid pou “atak” lerwa nor.​—Dan. 11:40, NWT.

6. Ki mannyer sa de lerwa pe atak kanmarad?

6 Lerwa nor ek lerwa sid i fer konpetisyon avek kanmarad akoz zot tou le de zot anvi vin sa gouvernman pli pwisan dan lemonn. Par egzanp, apre Dezyenm Lager Mondyal, Linyon Sovyetik ti konmans kontrol en gran parti Lerop. Alor, lerwa sid ti dakor pour zwenn ansanm avek lezot pei pour opoz lerwa nor. Sa lorganizasyon i apel NATO. Lerwa nor ek lerwa sid i depans en kantite larzan pour fer zot larme vin pli for ki pour kanmarad. Zot osi opoz kanmarad par siport lennmi kanmarad dan bann lager tel parey dan Lafrik, Lazi ek Lanmerik Laten. Pandan sa bann dernyen lannen, Larisi avek son bann alye in vin vreman pwisan partou dan lemonn. Zot pe osi opoz lerwa sid atraver Enternet. Sa bann lerwa in akiz kanmarad konmkwa zot servi bann progranm konpiter pour fer zot perdi larzan e andomaz zot sistenm ekonomik e politik. Osi, parey Danyel ti predir, lerwa nor i kontinyen son latak lo pep Bondye.​—Dan. 11:41, NWT.

LERWA NOR I ANTRE DAN “SA ZOLI PEI”

7. Ki “sa zoli pei” ki lerwa nor pou antre ladan?

7 Danyel 11:41 i dir ki lerwa nor pou antre dan “sa zoli pei.” Ki sa pei ki zot pou antre ladan? Dan letan Labib, Izrael ti ganny konsidere konman “sa pei pli merveye.” (Ezek. 20:6) Me sa ki ti fer li vreman spesyal, i ki laba dimoun ti ador Zeova. Depi Lapannkot lannen 33, sa “pei” nepli en landrwa spesifik lo later. Sa i fer sans parski ozordi pep Zeova i partou lo later. O kontrer, ozordi “sa zoli pei” i bann aktivite ki pep Zeova i fer ki enkli ler nou ador Zeova dan bann renyon e dan predikasyon.

8. Ki mannyer lerwa nor ti antre dan “sa zoli pei”?

 8 Pandan bann dernyen zour, plizyer fwa lerwa nor in antre dan “sa zoli pei.” Par egzanp, ler Lalmanny ti lerwa nor, i ti antre dan “sa zoli pei,” ler i ti persekit e touy pep Bondye sirtou pandan Dezyenm Lager Mondyal. Apre Dezyenm Lager Mondyal ler Linyon Sovyetik ti vin lerwa nor, sa lerwa ti antre dan “sa zoli pei” par persekit pep Bondye e fors zot pour sov lwen avek zot lakour.

9. Dan sa bann dernyen lannen, ki mannyer Larisi ek son bann alye in antre dan “sa zoli pei”?

9 Pandan sa bann dernyen lannen, Larisi ek son bann alye in osi antre dan “sa zoli pei.” Ki mannyer zot in fer sa? An 2017, Larisi ti enterdi travay pep Bondye e met serten nou bann frer ek ser dan prizon. I ti osi enterdi nou bann piblikasyon, enkli Tradiksyon Nouvo Lemonn. Apre, i ti sezi nou biro brans Larisi, bann Lasal Rwayonm ek Lasal Lasanble. An 2018, apre tou sa bann keksoz, Konsey Direkter ti idantifye Larisi ek son bann alye konman lerwa nor. Par kont, menm si pep Zeova i ganny persekite, zot refize lager avek oubyen fer okenn keksoz pour esey sanz okenn gouvernman. O kontrer, zot swiv sa konsey Labib ki ankouraz nou pour fer lapriyer pour “tou bann ki annan en o pozisyon,” sirtou ler sa bann zofisye pe fer bann desizyon pour deside si nou pou kapab ador Bondye dan liberte.​—1 Tim. 2:1, 2.

ESKI LERWA NOR POU DETRI LERWA SID?

10. Eski lerwa nor pou detri lerwa sid? Eksplike.

10 Sa profesi dan Danyel 11:40-45 i koz plis lo sa ki lerwa nor pe fer. Eski sa i vedir ki i pou detri lerwa sid? Non. Lerwa sid pou ankor “vivan” ler Zeova ek Zezi i detri tou bann gouvernman pandan lager Armagedon. (Rev. 19:20) Akoz nou kapab asire? Annou vwar sa ki profesi Danyel ek Revelasyon i dir.

Pandan lager Armagedon, Rwayonm Bondye ki ganny konpare avek en ros, pou detri tou gouvernman imen, ki ganny reprezante par sa gran stati (Vwar paragraf 11)

11. Ki Danyel 2:43-45 i montre? (Vwar portre lo kouvertir.)

11 Lir Danyel 2:43-45. Profet Danyel i dekri en gran stati ki bann parti son lekor i ganny fer avek diferan metal. Sak parti i reprezant bann diferan gouvernman imen ki’n diriz en pei kot en kantite serviter Bondye ti reste. Sa bann gouvernman ti diriz dan diferan letan. Lipye sa stati ki en melanz feray ek larzil, i reprezant Pouvwar Mondyal Angle e Ameriken. Sa profesi i montre ki Pouvwar Mondyal Angle e Ameriken pou ankor pe dirize ler Rwayonm Bondye pou detri tou gouvernman imen.

12. Setyenm latet sa bebet i reprezant kwa e akoz sa i enportan?

12 Zapot Zan ti osi koz lo diferan gouvernman ki’n annan en gran lenfliyans lo pep Zeova. Dan profesi Zan, sa bann gouvernman i ganny reprezante par en bebet sovaz ki annan set latet. Setyenm latet sa bebet i reprezant Pouvwar Mondyal Angle e Ameriken. Sa i enportan akoz sa profesi pa dir ki sa bebet i ganny ankor en lot latet apre sa. Setyenm latet sa bebet pou ankor pe dirize ler Kris ek son larme dan lesyel i detri li ansanm avek larestan sa bebet. *​—Rev. 13:1, 2; 17:13, 14.

 KI LERWA NOR POU FER BYENTO?

13-14. Lekel “Gog, dan pei Magog” e kwa ki kapab fer li atak pep Bondye?

13 Ezekyel ti ekri en profesi ki dir nou ki i kapab arive avan ki lerwa nor ek lerwa sid i ganny detrir. I paret ki sa profesi dan Ezekyel 38:10-23; Danyel 2:43-45; 11:44–12:1 ek Revelasyon 16:13-16, 21 pe dekri menm keksoz. Si sa i leka, nou kapab ekspekte sa bann keksoz swivan pou arive.

14 En pe letan apre ki gran ladetres i konmanse, “bann lerwa partou lo later” pou zwenn ansanm pour form en group. (Rev. 16:13, 14; 19:19) Labib i apel sa group “Gog, dan pei Magog.” (Ezek. 38:2) Sa group nasyon pou atak pep Bondye e esey detri zot konpletman. Kwa ki pou fer zot atak pep Bondye? Dan en profesi konsernan sa letan, zapot Zan ti vwar en gro lagrel sorti dan lesyel ki ti tonm lo bann lennmi Bondye. Sa tanpet lagrel i kapab reprezant en mesaz zizman ki pep Bondye pou anonse. I kapab ki sa mesaz i fer Gog ki sorti Magog atak pep Bondye pour esey detri zot konpletman.​—Rev. 16:21.

15-16. (a) I kapab ki Danyel 11:44, 45 pe refer avek ki levennman? (b) Ki pou arive avek lerwa nor ek lezot ki form parti Gog ki sorti Magog?

15 I kapab ki sa mesaz zizman ek sa dernyen latak par bann lennmi Bondye i sa menm levennman ki dan Danyel 11:44, 45, NWT. * (Lir.) Danyel i dir ki “bann nouvel sorti dan les e dan nor” pou fatig lerwa nor ki pou pran “en gran lakoler.” Lerwa nor i pare pour “ekstermin e detri bokou.” I paret ki sa pe refer avek pep Zeova. * I kapab ki Danyel pe dekri sa dernyen latak lo pep Bondye.

16 Ler lerwa nor ek lezot gouvernman  pou atak pep Bondye, sa pou fer Bondye Tou Pwisan ankoler e lager Armagedon pou konmanse. (Rev. 16:14, 16) Sa letan lerwa nor ansanm avek lezot nasyon ki form parti Gog ki sorti Magog, pou ganny detrir e i “pou napa personn pour ed li.”​—Dan. 11:45, NWT.

Pandan lager Armagedon, Zezi Kri ek son larme dan lesyel pou detri sa move lemonn Satan e sov pep Bondye (Vwar paragraf 17)

17. Lekel Mikael “sa gran sef” ki ganny mansyonnen dan Danyel 12:1 e ki i fer?

17 Sa lot verse ki swiv dan Danyel i donn nou plis lenformasyon konsernan lafason ki lerwa nor ek son bann alye pou ganny detrir e ki mannyer nou pou ganny sove. (Lir Danyel 12:1.) Ki sa verse i vedir? Mikael i en lot non pour nou lerwa Zezi Kri. I’n “defann” pep Bondye depi 1914 ler i ti vin Lerwa dan Rwayonm Bondye dan lesyel. Byento, i “pou leve” oubyen detri son bann lennmi pandan lager Armagedon. Danyel i dir ki sa lager pou sa dernyen levennman e i pou en “letan langwas” ki pou pli pir ki’n deza arive. Dan liv Revelasyon, Zan i apel sa letan zis avan Armagedon “gran ladetres.”​—Rev. 6:2; 7:14.

ESKI OU NON POU’N “GANNY EKRI DAN LIV”?

18. Akoz nou kapab reste kalm malgre nenport kwa ki arive dan lavenir?

18 Danyel ek Zan ti dir ki Zeova ek Zezi pou sov zot bann serviter pandan gran ladetres. Alor nou kapab reste kalm malgre nenport kwa ki arive. Danyel i dir ki non bann ki pou sirviv pou “ganny ekri dan liv.” (Dan. 12:1) Ki nou kapab fer pour nou non ganny ekrir dan sa liv? Nou bezwen montre ki nou annan lafwa dan Zezi, sa Pti Mouton Bondye. (Zan 1:29). Nou bezwen dedye nou lavi avek Bondye e batize. (1 Pyer 3:21) Osi, nou bezwen montre ki nou siport Rwayonm Bondye par ed lezot aprann konn Zeova.

19. Ki nou devret fer la konmela e akoz?

19 La i sa letan pour ranforsi nou konfyans dan Zeova e dan nou bann frer ek ser ki form parti son lorganizasyon. La i sa moman pour nou siport Rwayonm Bondye. Si nou fer sa, nou pou ganny sove ler lerwa nor ek lerwa sid i ganny detrir par Rwayonm Bondye.

KANTIK 149 Kantik laviktwar

^ par. 5 Lekel “lerwa nor” ozordi e ki mannyer i pou ganny detrir? Larepons sa bann kestyon i kapab fer nou lafwa vin pli for e i kapab ed nou pour prepar nou pour sa ki pou arive byento pandan gran ladetres.

^ par. 5 Danyel 11:40-43, (NWT): “40 Dan letan lafen, lerwa sid pou atak li. Lerwa nor pou atak li avek en kantite saret lager, kavalye ek bato. I pou antre dan bann pei e i pou balye zot parey en larivyer. 41 I pou osi antre dan sa zoli pei e bokou pei pou tonbe. Me la bann ki pou kapab ganny sove dan son lanmen, Edom, Moab e parti prensipal bann desandans Amonn. 42 I pou kontinyen atak bann pei. Lezip li, i pa pou sape. 43 I pou domin lo bann trezor kasyet, lor, larzan e lo tou bann larises Lezip. Bann dimoun Libi ek Etyopi pou swiv zot.”

^ par. 12 Pour plis lenformasyon lo Danyel 2:36-45 ek Revelasyon 13:1, 2, vwar Latour Veyer le 1 Zen 2012 paz 9-20.

^ par. 15 Danyel 11:44, 45, (NWT): “44 Bann nouvel sorti dan les e dan nor pou trouble li e i pou ale avek en gran lakoler pour ekstermin e detri bokou. 45 I pou met son bann latant rwayal ant sa gran lanmer ek sa zoli montanny sen e ler son lafen pou arive, i pou napa personn pour ed li.”