Skip to content

Al lo konteni

De lerwa ki opoz kanmarad dan letan lafen

De lerwa ki opoz kanmarad dan letan lafen

Serten profesi ki ganny mansyonnen dan sa latab i dekri bann levennman ki ariv an menm tan. Tou sa bann profesi i montre ki nou pe viv dan “letan lafen.”​—Dan. 12:4.

 • Verse Rev. 11:7; 12:13, 17; 13:1-8, 12

  Profesi “Sa bebet sovaz” i diriz bann pep lo later pour plizyer milye lannen. Dan letan lafen, setyenm latet sa bebet i ganny blese. Pli tar, sa latet i geri e “later antye” i swiv sa bebet sovaz. Satan i servi sa bebet pour ‘lager avek larestan sa desandans.’

  Lakonplisman Apre Deliz, bann gouvernman ki ti lennmi Zeova ti diriz bann pep. Plis ki 3,000 an pli tar, pandan Premye Lager Mondyal, Langleter ki ti enn parmi sa bann gouvernman, ti perdi en kantite son pouvwar. I ti revin for ler i ti form en lalyans avek Lanmerik. Pandan letan lafen, Satan in servi tou bann gouvernman lo later pour persekit pep Bondye.

 • Verse Dan. 11:25-45, (NWT)

  Profesi Pandan letan lafen, lerwa nor ek lerwa sid i lager avek kanmarad pour ganny pouvwar.

  Lakonplisman Lalmanny i lager avek Langleter ek Lanmerik. An 1945, Linyon Sovyetik ek son bann alye i vin lerwa nor. An 1991, Linyon Sovyetik i aret egziste e pli tar, Larisi ek son bann alye i vin lerwa nor.

 • Verse Iza. 61:1, (NWT); Mal. 3:1; Lik 4:18

  Profesi Zeova i anvoy son “mesaze” pour “prepar semen” pour ki Rwayonm dirize par Kris i ganny etablir. Sa “mesaze” i konmans “anons bon nouvel” avek bann ki annan limilite.

  Lakonplisman Depi 1870, Charles T. Russell ansanm avek son bann zanmi i konmans etidye Labib pli o profon pour zot kapab konnen ki Labib i vreman dir. An 1881, zot ti realize ki i ti vreman enportan pour bann serviter Bondye anons sa bon nouvel. Zot ti pibliy bann lartik parey “Wanted 1,000 Preachers” (Nou bezwen 1,000 Proklanmater) ek “Anointed to Preach” (Nou’n ganny swazir pour prese).

 • Verse Mat. 13:24-30, 36-43

  Profesi En zonm i plant dible dan son plantasyon me apre sa, en lennmi i senm lagrenn move zerb dan sa menm plantasyon. Move zerb i pouse e kasyet dible. Pandan letan rekolt, move zerb i ganny separe avek dible.

  Lakonplisman Depi 1870, i pli fasil pour konnen lekel bann vre Kretyen e lekel bann fo Kretyen. Pandan letan lafen, bann vre Kretyen i ganny rasanble dan kongregasyon e separe avek bann fo Kretyen.

 • Verse Dan. 2:31-33, 41-43, (NWT)

  Profesi En stati ki ganny fer avek diferan metal e son lipye i an feray e larzil.

  Lakonplisman Larzil i reprezant bann dimoun ordiner ki reste Langleter ek Lanmerik ki rebel kont sa bann gouvernman. Sa bann dimoun i fer ki sa bann gouvernman pa kapab servi tou zot pouvwar.

 • Verse Mat. 13:30; 24:14, 45; 28:19, 20

  Profesi “Dible” i ganny anmase e met dan “stor.” “Lesklav fidel e pridan” i ganny met ansarz “bann serviter.” “Sa bon nouvel Rwayonm” i konmans ganny anonse “partou lo later.”

  Lakonplisman An 1919, lesklav fidel i ganny apwente pour diriz pep Bondye. Depi sa letan, bann Etidyan Labib i konmans anons sa bon nouvel plis ankor. Ozordi, Temwen Zeova i anons sa bon nouvel dan plis ki 200 pei e pibliy bann piblikasyon baze lo Labib dan plis ki 1,000 langaz.

 • Verse Dan. 12:11, (NWT); Rev. 13:11, 14, 15

  Profesi En bebet sovaz ki annan de korn i dir bann dimoun lo later fer “en stati sa bebet sovaz” e i “donn lavi [sa] stati.”

  Lakonplisman Pouvwar Mondyal Angle e Ameriken i konmans en lorganizasyon ki apel Lasosyete bann Nasyon. Lezot nasyon i zwenn sa lorganizasyon. Avek letan lerwa nor i zwenn sa lorganizasyon e i ti en manm depi 1926 ziska 1933. Dimoun ti krwar ki Lasosyete bann Nasyon ti kapab anmenn lape partou lo later, me sa i en keksoz ki zis Rwayonm Bondye ki kapab fer. Dimoun i osi krwar ki Nasyon-z-ini i kapab fer parey.

 • Verse Dan. 8:23, 24, (NWT)

  Profesi En lerwa ki paret vreman pa bon pou anmenn “destriksyon dan en fason enkrwayab.”

  Lakonplisman Pouvwar Mondyal Angle e Ameriken in touy en kantite dimoun e zot in fer en kantite destriksyon. Par egzanp, pandan Dezyenm Lager Mondyal, Lanmerik ti larg de bonm atomik lo en pei ki ti lennmi Langleter ek Lanmerik. Sa de bonm ti fer plis destriksyon ki okenn lezot bonm oparavan.

 • Verse Dan. 11:31, (NWT); Rev. 17:3, 7-11

  Profesi Sa “bebet sovaz rouz” ki annan dis korn i sorti dan en labim e i en wityenm lerwa. Liv Danyel i dir ki sa lerwa i “sa keksoz degoutan ki anmenn destriksyon.”

  Lakonplisman Pandan Dezyenm Lager Mondyal, Lasosyete bann Nasyon i aret fonksyonnen. Apre Dezyenm Lager Mondyal, Nasyon-z-ini i ganny “met an plas.” Zis parey Lasosyete bann Nasyon, Nasyon-z-ini i ganny laglwar ki merit al pour Rwayonm Bondye. Nasyon-z-ini pou atak larelizyon.

 • Verse 1 Tesa. 5:3; Rev. 17:16

  Profesi Bann nasyon i anonse ki i annan “lape ek sekirite,” apre “sa dis korn” ek “sa bebet sovaz” i atak “sa prostitye” e detri li. Apre sa, bann nasyon i ganny detrir.

  Lakonplisman Bann nasyon pou anonse konmkwa zot in reisi anmenn lape ek sekirite lo later antye. Apre sa, bann nasyon ki form parti Nasyon-z-ini pou detri bann fo larelizyon. Sa pou konmansman gran ladetres ki pou fini ler Zezi pou detri larestan lemonn Satan pandan lager Armagedon.

 • Verse Ezek. 38:11, 14-17; Mat. 24:31

  Profesi Gog i anvair pei pep Bondye. Apre sa, bann lanz i rasanble “bann ki’n ganny swazir.”

  Lakonplisman Lerwa nor ansanm avek lezot gouvernman dan lemonn pou atak pep Bondye. Apre ki sa latak in konmanse, bann Kretyen swazir ki ankor lo later i ganny anmennen dan lesyel.

 • Verse Ezek. 38:18-23, (NWT); Dan. 2:34, 35, 44, 45; Rev. 6:2; 16:14, 16; 17:14; 19:20

  Profesi “Sa enn” ki asiz lo en “seval blan” i fini “ranport laviktwar” ler i detri Gog ansanm avek son larme. “Sa bebet sovaz” i “ganny zete vivan dan lak dife” e en ros i detri sa gran stati.

  Lakonplisman Zezi ki Lerwa dan Rwayonm Bondye pou vin sov pep Bondye. Zezi ansanm avek sa 144,000 Kretyen swazir ek bann lanz pou detri tou bann nasyon ki atak pep Bondye. Zot pou detri lemonn Satan konpletman.