LATOUR VEYER (EDISYON LETID) Me 2020

Sa nimero i annan bann lartik letid pour le 6 Zilyet–2 Out 2020.

Lekel “lerwa nor” dan bann dernyen zour?

Lartik letid 19: 6-12 Zilyet 2020. Nou pe vwar levidans ki profesi Danyel konsernan “lerwa nor” ek “lerwa sid” pe kontinyen ganny akonplir. Ki mannyer nou kapab asire? Akoz i enportan pour nou konpran bann detay dan sa profesi?

De lerwa ki opoz kanmarad dan letan lafen

Sa profesi konsernan “lerwa nor” ek “lerwa sid” i ganny akonplir an menm tan ki lezot profesi. Ki mannyer sa bann profesi i montre ki sa lemonn pou ganny detrir byento?

Lekel “lerwa nor” ozordi?

Lartik letid 20: 13-19 Zilyet 2020. Lekel “lerwa nor” ozordi e ki mannyer i pou ganny detrir? Larepons sa bann kestyon i kapab fer nou lafwa vin pli for e i kapab ed nou pour prepar nou pour sa ki pou arive byento pandan gran ladetres.

Eski ou apresye bann kado ki Bondye in donn ou?

Lartik letid 21: 20-26 Zilyet 2020. Sa lartik pou fer nou annan plis lapresyasyon pour Zeova e pour serten parmi bann kado ki i’n donn nou. I pou osi ed nou rezonn avek bann dimoun ki pa krwar Bondye i egziste.

Demontre lapresyasyon pour bann kado ki nou pa vwar

Lartik letid 22: 27 Zilyet–2 Out 2020. Dan sa lartik avan, nou ti vwar bann kado ki Bondye i donn nou ki nou kapab vwar. Dan sa lartik, nou pou vwar bann kado oubyen trezor ki nou pa vwar e nou pou diskit lo ki mannyer nou kapab demontre lapresyasyon pour zot. Sa lartik pou osi ed nou pour demontre plis lapresyasyon pour Zeova, sa Enn ki donn nou sa bann kado.