Skip to content

Al lo konteni

 LARTIK LETID 18

Lanmour ek lazistis dan kongregasyon Kretyen

Lanmour ek lazistis dan kongregasyon Kretyen

“Kontinyen anmenn fardo kanmarad e dan sa fason ou pou obei lalwa Kris.”​—GAL. 6:2.

KANTIK 12 Zeova, Bondye Tre O

SA KI NOU POU ETIDYE *

1. Ki sa de keksoz ki nou kapab annan konfyans ladan?

ZEOVA i kontan son bann adorater. I’n toultan kontan zot e i pou toultan kontan zot. I osi kontan lazistis. (Ps. 33:5) Alor i annan de keksoz ki nou kapab annan konfyans ladan: (1) Leker Zeova i fermal ler son bann serviter i ganny trete dan en fason enzis. (2) I promet ki son bann serviter pa pou kontinyen sibir lenzistis e ki i pou pini bann ki tret zot dan en fason enzis. Dan premye parti sa seri lartik, * nou ti aprann ki Lalwa ki Bondye ti donn nasyon Izrael atraver Moiz ti baze lo lanmour. Sa Lalwa ti ankouraz zot pour tret tou dimoun dan en fason zis, espesyalman bann ki pa ti kapab protez zot lekor. (Det. 10:18) Sa Lalwa i montre ki Zeova i vreman enterese avek son bann adorater.

2. Ki bann kestyon nou pou reponn?

2 Lalwa Moiz ti ganny aboli lannen 33 ler kongregasyon Kretyen ti ganny etablir. Eski apre sa bann Kretyen ti pou nepli ganny proteksyon en lalwa ki baze lo lanmour e ki ankouraz dimoun pour tret lezot dan en fason zis? Definitivman non! Bann Kretyen ti annan en nouvo lalwa. Dan sa lartik, nou pou premyerman diskit lo kisisa sa nouvo lalwa. Apre nou pou reponn sa bann kestyon swivan: Akoz nou kapab dir ki sa lalwa i baze lo lanmour? Akoz nou kapab dir ki i ankouraz dimoun pour tret lezot dan en fason zis? Ki mannyer bann ki annan lotorite i devret tret lezot dapre sa lalwa?

KISISA “LALWA KRIS”?

3. Kisisa “lalwa Kris” ki ganny mansyonnen dan Galat 6:2?

3 Lir Galat 6:2. Bann Kretyen i anba “lalwa Kris.” Zezi pa  ti ekri en lalis lalwa pour son bann disip swiv, me i ti donn zot bann lenstriksyon, komannman ek prensip pour swiv. “Lalwa Kris” i tou sa ki Zezi ti ansennyen. Dan sa bann paragraf swivan, nou pou aprann plis lo sa lalwa.

4-5. Dan ki fason Zezi ti ansennyen e kan ki i ti ansennyen?

4 Dan ki fason Zezi ti ansennyen? Premyerman, i ti ansenny dimoun atraver sa ki i ti dir. Labib i dir ki Zezi ti koz dan en fason pwisan parski i ti ansenny laverite lo Bondye, lo vre bi lavi e lo Rwayonm Bondye ki pou tir tou soufrans bann imen. (Lik 24:19) Dezyenmman, Zezi ti ansenny dimoun atraver sa ki i ti fer. Son fason viv ti ed son bann disip pour vwar ki mannyer zot devret viv.​—Zan 13:15.

5 Kan ki Zezi ti ansennyen? I ti ansennyen pandan son minister lo later. (Mat. 4:23) I ti osi ansenny son bann disip pa bokou letan apre ki i ti’n resisite. Par egzanp, i ti aparet avek apepre 500 disip e i ti donn zot lord pour “al kot bann dimoun . . . e fer zot vin [son] disip.” (Mat. 28:19, 20; 1 Kor. 15:6) Konman sef kongregasyon, Zezi ti kontinyen ansenny son bann disip menm apre ki i ti’n retourn dan lesyel. Par egzanp, apepre lannen 96, Kris ti demann zapot Zan pour ankouraz e konsey bann Kretyen swazir.​—Kol. 1:18; Rev. 1:1.

6-7. (a) Kote nou trouv bann lansennyman Zezi? (b) Ki mannyer nou obei lalwa Kris?

6 Kote nou trouv bann lansennyman Zezi? Sa kat Levanzil i rakont bokou keksoz ki Zezi ti dir e fer ler i ti lo later. Bann lezot liv dan Lekritir Grek Kretyen i ed nou pli byen konpran fason panse Zezi akoz bann ekriven ti ganny enspire par lespri sen e zot ti konn “fason panse Kris.”​—1 Kor. 2:16.

7 Leson: Bann lansennyman Zezi i ed nou dan tou laspe nou lavi. Alor lalwa Kris i annan en lefe lo tou sa ki nou fer dan lakour, dan travay oubyen kot lekol e dan kongregasyon. Pour aprann sa lalwa nou bezwen lir e medit lo Lekritir Grek Kretyen. Nou obei sa lalwa ler nou viv an armoni avek bann lenstriksyon, komannman ek prensip ki dan sa bann liv Labib. Ler nou obei lalwa Kris, nou pe obei Zeova nou Bondye ki kontan nou akoz tou sa ki Zezi ti ansennyen ti sorti kot Li.​—Zan 8:28.

 LALWA KRIS I BAZE LO LANMOUR

8. Lalwa Kris i baze lo kwa?

8 En lakaz ki’n ganny byen konstrir lo en fondasyon solid i fer bann ki reste ladan santi zot an sekirite. Pareyman, en bon lalwa ki annan en fondasyon solid i fer bann ki obei li santi zot an sekirite. Lalwa Kris i baze lo sa pli bon fondasyon, setadir lanmour. Akoz nou kapab dir sa?

Nou obei “lalwa Kris” ler nou tret lezot avek lanmour (Vwar paragraf 9-14) *

9-10. Ki serten legzanp ki montre ki tou sa ki Zezi ti fer ti akoz i ti kontan lezot e ki mannyer nou kapab swiv son legzanp?

9 Premyerman, tou sa ki Zezi ti fer ti akoz i ti kontan lezot. Ler en dimoun i pran pitye pour lezot, andotmo ler i demontre konpasyon ek tandres, sa i montre ki i kontan zot. Nou konnen ki Zezi ti pran pitye pour lezot parski Labib i dir ki son leker ti fermal ler i ti vwar lafoul. Sa ti pous li pour ansenny zot, geri bann ki malad, donn manze bann ki lafen e resisit bann mor. (Mat. 14:14; 15:32-38; Mark 6:34; Lik 7:11-15) Menm si sa bann keksoz ti pran bokou son letan ek lenerzi, Zezi ti pare pour met bezwen lezot avan sa ki pour li. Me pli enportan ki tou, Zezi ti demontre son lanmour pour lezot ler i ti donn son lavi konman en sakrifis.​—Zan 15:13.

10 Leson: Nou swiv legzanp Zezi ler nou met bezwen lezot avan sa ki pour nou. En lot fason ki nou fer sa, i ler nou fer zefor pour demontre plis konpasyon ek tandres pour bann dimoun dan nou teritwar. Ler nou anons e ansenny sa bon nouvel akoz nou annan konpasyon pour lezot, nou pe obei lalwa Kris.

11-12. (a) Kwa ki montre ki Zeova i vreman enterese avek nou? (b) Ki mannyer nou kapab swiv legzanp Zeova e demontre lanmour?

11 Dezyenmman, Zezi ti montre ki son Papa i kontan nou. Pandan son minister, Zezi ti montre ki kantite Zeova i enterese avek son bann serviter. Enn bann keksoz ki Zezi ti ansennyen se ki nou tou nou annan valer pour nou Papa ki dan lesyel. (Mat. 10:31) Zeova i vreman anvi resevwar en mouton perdi ki repantir e retourn dan kongregasyon. (Lik 15:7, 10) Zeova in montre ki i kontan nou ler i’n donn son Garson konman en ranson pour sov nou.​—Zan 3:16.

12 Leson: Ki mannyer nou kapab swiv legzanp Zeova e demontre lanmour? (Efe. 5:1, 2) Tou nou bann frer ek ser i bezwen annan valer pour nou e nou bezwen kontan pour resevwar “en mouton ki’n perdi” ki retourn kot Zeova. (Ps. 119:176) Nou montre ki nou kontan nou bann frer ek ser ler nou servi nou letan ek lenerzi pour ed zot, espesyalman ler zot dan bezwen. (1 Zan 3:17) Ler nou demontre lanmour pour lezot, nou pe obei lalwa Kris.

13-14. (a) Dapre Zan 13:34, 35, ki komannman Zezi ti donn son bann disip e akoz sa i en nouvo komannman? (b) Ki mannyer nou obei sa nouvo komannman?

13 Trwazyenmman, Zezi ti donn son bann disip sa komannman pour kontan kanmarad parey i ti kontan zot. (Lir Zan 13:34, 35.) Sa ti en nouvo komannman akoz bann disip Zezi ti pou bezwen demontre lanmour dan en fason ki bann serviter Bondye pa ti bezwen fer anba sa Lalwa ki Bondye ti’n donn bann Izraelit. Konman bann disip Zezi, nou bezwen kontan nou bann frer ek ser parey Zezi i kontan nou. * Pour fer sa, nou bezwen demontre lanmour ki met lentere lezot avan  sa ki pour nou. Nou bezwen kontan nou bann frer ek ser plis ki nou kontan nou lekor. Nou bezwen sitan kontan zot ki nou pare pour mor pour zot, parey Zezi ti fer pour nou.

14 Leson: Ki mannyer nou obei sa nouvo komannman? Ler nou fer bann sakrifis pour nou bann frer ek ser. Nou sitan kontan zot ki nou pare pour fer bann gro sakrifis, parey sakrifye nou lavi pour sov zot. Me nou osi pare pour fer bann pti sakrifis pour zot. Par egzanp, nou kapab fer zefor pour ed en frer oubyen ser aze pour asiste renyon, pran konze pour ede apre en dezas oubyen sakrifye en keksoz ki nou kontan pour fer plezir en frer oubyen ser. Ler nou fer tousala, nou pe obei lalwa Kris. Nou pe osi ede pour fer nou kongregasyon vin en landrwa kot tou dimoun i santi zot byen.

EN LALWA KI ANKOURAZ DIMOUN POUR DEMONTRE LAZISTIS

15-17. (a) Ki mannyer sa ki Zezi ti fer ti montre son pwennvi lo lazistis? (b) Ki mannyer nou kapab swiv legzanp Zezi?

15 Dan Labib, ler sa mo “lazistis” i ganny servi i vedir fer sa ki Bondye i dir i byen san fer lapreferans. Akoz nou kapab dir ki lalwa Kris i ankouraz dimoun pour tret lezot dan en fason zis?

Zezi ti demontre respe ek labonte anver bann madanm, menm bann ki ti ganny meprize (Vwar paragraf 16) *

16 Premyerman, reflesi lo ki mannyer sa ki Zezi ti fer ti montre son pwennvi lo lazistis. Ler i ti lo later, bann sef relizye Zwif ti ay bann non Zwif. Zot ti krwar ki zot pli siperyer ki bann Zwif ki pa ti’n ganny edike dan bann lekol relizye Zwif e zot ti napa okenn respe pour bann madanm. Me Zezi ti toultan tret tou dimoun dan en fason zis san fer lapreferans. I ti permet bann non Zwif ki ti annan lafwa dan li pour vin son bann disip. (Mat. 8:5-10, 13) I pa ti annan okenn santiman prezidis, alor i ti anons sa bon nouvel avek tou dimoun ki swa zot ti ris ouswa pov. (Mat. 11:5; Lik 19:2, 9) I pa ti zanmen tret bann madanm dan en fason brit oubyen abiz lo zot. O kontrer, i ti demontre respe ek labonte anver bann madanm, enkli bann ki ti ganny meprize.​—Lik 7:37-39, 44-50.

17 Leson: Nou kapab swiv legzanp Zezi ler nou pa fer lapreferans e anons sa bon nouvel avek tou dimoun ki pare pour ekoute, nenport ki larelizyon zot sorti ouswa si zot ris oubyen pov. Bann zonm Kretyen i swiv legzanp Zezi ler zot tret bann madanm avek respe. Ler nou fer sa bann keksoz, nou pe obei lalwa Kris.

18-19. Ki Zezi ti ansennyen konsernan lazistis e ki leson nou aprann avek sa?

18 Dezyenmman, reflesi lo sa ki Zezi ti ansennyen konsernan lazistis. I ti ansenny bann prensip ki ti pou ed son bann disip pour tret lezot dan en fason zis. Par egzanp, reflesi lo Lareg-d-or. (Mat. 7:12) Nou tou nou anvi ganny trete dan en fason zis. Alor, nou devret tret lezot dan en fason zis. Si nou fer sa, sa i kapab motiv zot pour fer parey. Me ki nou pou fer si nou’n ganny trete dan en fason enzis? Zezi ti osi ansenny son bann disip pour annan konfyans ki Zeova “pou rann lazistis bann ki . . . kriy li lizour konman aswar.” (Lik 18:6, 7) Sa bann parol i en promes ki montre ki nou Bondye i konn bann problenm ki nou fer fas avek dan sa bann dernyen zour e ki i pou rann lazistis dan son letan apropriye.​—2 Tesa. 1:6.

19 Leson: Ler nou swiv bann prensip ki Zezi ti ansennyen, nou pou tret lezot dan en fason zis. Si nou’n ganny trete dan en fason enzis dan sa lemonn Satan, nou  kapab ganny rekonforte ler nou konnen ki Zeova pou sirman rann lazistis pour nou.

KI MANNYER BANN KI ANNAN LOTORITE I DEVRET TRET LEZOT?

20-21. (a) Ki mannyer bann ki annan lotorite i devret tret lezot? (b) Ki mannyer en msye marye i kapab demontre lanmour parey Kris? Ki mannyer en papa i devret tret son zanfan?

20 Dapre lalwa Kris, ki mannyer bann ki annan lotorite i devret tret lezot? Vi ki lalwa Kris i baze lo lanmour, bann ki annan lotorite i devret tret bann ki anba zot responsabilite avek respe ek lanmour. Zot bezwen rapel ki Kris i anvi ki nou demontre lanmour dan tou sa ki nou fer.

21 Dan fanmir. En msye marye i devret kontan son madanm “parey Kris i fer avek kongregasyon.” (Efe. 5:25, 28, 29) Sa msye i devret swiv legzanp Kris e demontre lanmour ki met lentere ek bezwen son madanm avan sa ki pour li. Serten msye i kapab vwar li difisil pour demontre sa kalite lanmour, petet akoz zot in grandi dan en kiltir kot zot pa ganny montre ki mannyer pour tret lezot dan en fason zis e avek lanmour. I kapab difisil pour zot sanz sa bann move labitid, me zot bezwen fer sa bann sanzman pour zot kapab obei lalwa Kris. En msye ki kontan son madanm e met son lentere avan sa ki pour li, i fer li fasil pour son madanm respekte li. En papa ki vreman kontan son bann zanfan pa pou zanmen bles zot par sa ki i dir e fer. (Efe. 4:31) O kontrer, i montre son bann zanfan ki i kontan zot e ki zot annan son laprouvasyon, koumsa zot santi zot sen e sof e an sekirite. Ler i fer sa, son bann zanfan pou kontan e annan konfyans dan li.

22. Dapre 1 Pyer 5:1-3, bann “mouton” i pour lekel e ki mannyer zot devret ganny trete?

22 Dan kongregasyon. Bann ansyen i devret rapel ki bann “mouton” pa pour zot. (Zan 10:16; lir 1 Pyer 5:1-3.) Bann  lekspresyon parey “troupo Bondye,” “devan Bondye” e “sa bann ki Bondye in konfye zot,” i fer bann ansyen rapel ki bann mouton i pour Zeova. I anvi ki son bann mouton i ganny trete avek lanmour ek tandres. (1 Tesa. 2:7, 8) Bann ansyen ki demontre lanmour ler zot pe desarz zot responsabilite konman berze i ganny laprouvasyon Zeova. An plis, ler zot fer sa, sa i fer li pli fasil pour bann frer ek ser kontan e annan respe pour zot.

23-24. (a) Ki responsabilite bann ansyen i annan ler en dimoun dan kongregasyon i fer en pese grav? (b) Ki bann ansyen i bezwen gard antet ler en dimoun i fer en pese grav?

23 Ki responsabilite bann ansyen i annan ler en dimoun i fer en pese grav? Zot napa menm responsabilite ki bann ziz ek ansyen ti annan anba Lalwa ki Bondye ti donn nasyon Izrael. Anba sa Lalwa, sa bann zonm responsab pa ti zis pran ka avek bann keksoz ki annan pour fer avek ladorasyon pour Zeova me osi avek lezot ka, parey bann krim. Me anba lalwa Kris, bann ansyen i zis responsab pour bann ka ki annan pour fer avek nou ladorasyon. Zot rekonnet ki Bondye in donn bann lotorite gouvernman sa responsabilite pour pran ka avek bann krim. Sa bann lotorite i annan drwa pour pas santans lo bann dimoun, parey pour fer zot pey en lanmann oubyen pour met zot dan prizon.​—Rom. 13:1-4.

24 Ki bann ansyen i fer ler en dimoun dan kongregasyon i fer en pese grav? Zot servi Labib pour egzamin sa sityasyon e fer bann desizyon. Zot gard antet ki lalwa Kris i baze lo lanmour. Lanmour i motiv bann ansyen pour demande: Kwa ki bezwen ganny fer pour ed okenn dimoun dan kongregasyon ki viktim sa pese? Lanmour pou osi motiv bann ansyen pour demande: Eski sa dimoun ki’n fer sa ki mal in repantir? Eski nou kapab ed li pour repar son relasyon avek Zeova?

25. Ki nou pou diskite dan sa lot lartik?

25 Nou vreman rekonesan ki nou anba lalwa Kris! Ler nou tou nou fer zefor pour obei sa lalwa, nou ede pour fer nou kongregasyon vin en landrwa kot tou dimoun i santi zot an sekirite e ki lezot i kontan e apresye zot. Kantmenm sa, nou pe viv dan en lemonn kot “bann move dimoun” in vin “deplizanpli pli move.” (2 Tim. 3:13) Nou bezwen reste vizilan. Ki mannyer kongregasyon Kretyen i kapab swiv bann standar Bondye lo lazistis ler en zanfan i ganny abize seksyelman? Nou pou reponn sa kestyon dan sa lot lartik.

KANTIK 15 Loue Garson Bondye!

^ par. 5 Dan sa lartik ek sa de ki swiv, nou pou diskit lo akoz nou kapab annan konfyans ki Zeova i en Bondye ki demontre lanmour ek lazistis. I anvi ki son pep i ganny trete dan en fason zis e i rekonfort bann ki’n sibir lenzistis dan sa move lemonn.

^ par. 1 Vwar sa lartik “Lanmour ek lazistis dan letan pep Izrael” ki dan Latour Veyer Fevriye 2019.

^ par. 13 KI SA I VEDIR? Kontan kanmarad parey Zezi i kontan nou i vedir ki nou met bezwen ek lentere lezot avan sa ki pour nou. Nou pare pour sakrifye en keksoz oubyen priv nou lekor pour nou kapab ed lezot.

^ par. 61 LEKSPLIKASYON PORTRE: Zezi i get en vev ki’n perdi son sel garson dan lanmor. Son leker i fermal e i resisit sa zenn onm.

^ par. 63 LEKSPLIKASYON PORTRE: Zezi i pran en repa dan lakaz en Farizyen ki apel Simon. En madanm ki petet i en prostitye, in fek lav lipye Zezi avek son larm, eswiy son lipye avek son seve e vid delwil lo lipye Zezi. Simon i krwar ki sa i mal, me Zezi i defann sa madanm.