Skip to content

Al lo konteni

Zenn, reziste Dyab

Zenn, reziste Dyab

“Met lo zot tou lekipman batay ki Bondye i donnen pour ki zot ava kapab reziste tou bann riz Dyab.”​—EFEZYEN 6:11.

KANTIK: 79, 140

1, 2. (a) Akoz bann zenn Kretyen pe ganny sa lager kont Satan ek bann demon? (Vwar portre o konmansman sa lartik.) (b) Ki nou pou diskite aprezan?

ZAPOT Pol ti konpar bann Kretyen avek bann solda. Nou dan en lager e nou bann lennmi i vreman egziste! Par kont, nou pa pe lager kont imen, me kont Satan ek bann demon. I fer plizyer milye lannen depi ki zot pe lager e zot bann gerye kalipa. Alor i kapab paret ki i enposib pour nou ganny sa lager, espesyalman si nou zenn. Eski bann zenn i kapab ganny sa lager kont sa bann lennmi ki sitan pwisan? Wi, zot kapab e zot pe fer li! Akoz? Parski zot ganny lafors avek Zeova. Osi, parey bann solda ki’n ganny byen antrennen, zot “met lo zot tou lekipman batay ki Bondye i donnen” pour ki zot pare pour lager.​—Lir Efezyen 6:10-12.

2 Ler Pol ti servi sa legzanp, petet i ti pe mazin lekipman batay ki bann solda Romen ti mete. (Akt 28:16) Dan sa lartik, nou pou egzamin sa bon legzanp. Nou pou osi diskit  lo sa ki bann zenn in dir konsernan bann difikilte ek byenfe ki zot gannyen ler zot met sak parti nou lekipman batay spirityel.

Eksi ou’n met sak parti ou lekipman batay?

“SANG LAVERITE”

3, 4. Ki mannyer laverite dan Labib i parey sa sang ki bann solda Romen ti mete?

3 Lir Efezyen 6:14. Sa sang ki en solda Romen ti mete ti annan bann plak metal pour protez son leren. Serten sang ti annan bann klip byen for pour tenir en lepe ek en dager. I ti osi gard an plas sa proteksyon pour son pwatrin ki ti lour. Alor ler en solda ti al dan batay, i ti kapab santi li pli an sekirite avek son sang byen sere dan son leren.

Bann laverite ki nou aprann dan Parol Bondye i protez nou kont bann fo lansennyman

4 Sa sang i reprezant bann laverite ki nou aprann dan Parol Bondye ki protez nou kont bann fo lansennyman. (Zan 8:31, 32; 1 Zan 4:1) Anmezir ki nou lanmour pour bann laverite ki dan Parol Bondye i agrandi, nou vwar li pli fasil pour met nou ‘proteksyon pour nou pwatrin,’ setadir pour viv dapre bann standar Bondye. (Psonm 111:7, 8, NWT; 1 Zan 5:3) Osi, anmezir ki nou pli byen konpran sa bann laverite, nou pou pli byen kapab defann laverite avek nou bann lennmi.​—1 Pyer 3:15.

5. Akoz nou devret toultan koz laverite?

5 Vi ki bann laverite trouve dan Parol Bondye i vreman enportan pour nou, nou obei sa ki Labib i dir e nou toultan koz laverite. Bann mansonz i enn bann zarm pli efikas ki Satan i servi. Bann mansonz i bles sa dimoun ki koz manti ek sa enn ki krwar li. (Zan 8:44) Alor menm si nou enparfe, nou esey fer nou mye pour pa zanmen koz manti. (Efezyen 4:25) I kapab difisil pour fer sa. Abigail ki annan 18 an, i dir: “Par ler ou a krwar i pa vo lapenn koz laverite, sirtou ler ou kapab sorti dan en sityasyon difisil si ou koz lalang.” Alor, akoz Abigail i toultan esey koz laverite? I dir: “Ler mon koz laverite, mon konsyans i kler devan Zeova. Deplis, mon paran ek mon bann zanmi i konnen ki zot kapab annan konfyans dan mwan.” Victoria ki annan 23 an, i dir: “Ler ou koz laverite e defann ou krwayans, ou kapab ganny bouli. Me ou toultan ganny bann byenfe ekstraordiner: Ou vin pli konfidan, ou vin pli pros avek Zeova e ou ganny respe tou bann dimoun ki kontan ou.” Eski ou vwar akoz i enportan pour toultan met ou “sang laverite”?

Sang laverite (Vwar paragraf 3-5)

‘LADRWATIR KONMAN EN PROTEKSYON POUR NOU PWATRIN’

6, 7. Akoz ladrwatir i ganny konpare avek en proteksyon pour nou pwatrin?

6 En solda Romen ti osi met en proteksyon pour son pwatrin ki ti souvandfwa ganny fer avek bann plak feray orizontal. Sa bann plak ti ganny ploye pour li kapab antre byen toultour son pwatrin. Lo sa bann plak i ti annan bann klip ek bouk. Avek sa bann klip ek  bouk i ti annan bann lakord ki ti’n ganny fer avek lapo zannimo ki ti ganny servi pour atas byen sa proteksyon. Lo son zepol osi i ti annan bann plak feray avek bann lakord pour atas li. Sa proteksyon pour son pwatrin ti anpes li fer serten mouvman e tanzantan i ti bezwen verifye ki sa bann plak ti dan zot plas. Me sa proteksyon pour son pwatrin ti protez son leker ek lezot lorgann kont lakoup en lepe oubyen lapwent en dart!

Nou zis napa ase lasazes pour protez nou prop leker

7 Sa proteksyon pour nou pwatrin i reprezant bann standar drwat Zeova ki protez nou “leker,” setadir sa dimoun ki nou ete anndan. (Proverb 4:23) En solda pa ti pou zanmen fer lesanz sa proteksyon pour son pwatrin pour enn ki’n ganny fer avek en metal pli fay. Dan menm fason, nou pa ti pou zanmen fer lesanz bann standar drwat Zeova pour nou prop nide lo sa ki nou nou krwar i drwat. Nou zis napa ase lasazes pour protez nou prop leker. (Proverb 3:5, 6) Se pour sa rezon ki tanzantan nou bezwen verifye ki nou ‘proteksyon pour nou pwatrin’ i ankor pe protez nou leker.

8. Akoz nou devret obei bann standar Zeova?

8 Eski par ler ou santi ki bann standar Zeova i retir ou laliberte oubyen ki i anpes ou fer bann keksoz ki ou ti a kontan? Daniel ki annan 21 an, i dir: “Bann ansenyan ek lezot etidyan dan laklas ti boufonn mwan akoz mon viv dapre bann standar Labib. Pour en pe letan, mon ti nepli annan konfyans dan mwan menm e tonm dan depresyon.” Me ki mannyer i santi li konmela? I dir: “Finalman, mon ti vwar bann byenfe ki nou gannyen ler nou viv dapre bann standar Zeova. Serten mon bann swadizan zanmi ti konmans pran drog e lezot ti kit lekol. I ti tris pour vwar ki mannyer zot lavi ti’n devenir. Zeova i vreman protez nou.” Madison ki annan 15 an, i dir: “Mon bezwen fer en kantite zefor pour kontinyen aplik bann standar Zeova e pa fer parey sa ki lezot manrmay i krwar i cool oubyen gou.” Alor, ki Madison i fer? I dir: “Mon gard antet ki mon port non Zeova e ki bann tantasyon i sa fason ki Satan i anvoy bann dart lo mwan. Ler mon reisi reziste en tantasyon, mon santi mwan byen dan mon menm.”

Ladrwatir konman en proteksyon pour ou pwatrin (Vwar paragraf 6-8)

“MET SOULYE DAN ZOT LIPYE POUR KI ZOT PARE POUR ANONS SA BON NOUVEL LAPE”

9-11. (a) Ki soulye senbolik bann Kretyen i mete? (b) Kwa ki kapab ed nou santi nou pli konfortab ler nou prese?

9 Lir Efezyen 6:15. En solda Romen pa ti kapab al dan batay san son soulye. Sa soulye ti ganny fer avek trwa lepeser lapo zannimo, alor i ti vreman for. Me sa soulye ti osi konfortab, alor en solda ti kapab marse san per ki i ti pou glise.

10 Sa soulye ki bann solda Romen ti mete ti ed zot pour reisi dan lager,  tandis ki sa soulye senbolik ki nou mete i ed nou pour “anons sa bon nouvel lape.” (Izai 52:7; Romen 10:15) Kantmenm sa, par ler i demann bokou kouraz pour anons sa mesaz. Bo ki annan 20 an, i dir: “Mon ti per pour pres avek bann manrmay dan mon laklas. Mon krwar mon ti en pti pe anbarase. Ler mon mazin lo la, mon ti napa okenn rezon pour santi koumsa. Aprezan mon kontan pres avek lezot zenn mon laz.”

11 En kantite zenn Kretyen in vwar ki zot pli konfortab pour prese si zot prepar davans. Ki ou kapab fer pour prepare? Julia ki annan 16 an, i dir: “Mon toultan fer sir ki mon annan bann piblikasyon dan mon sak lekol e mon ekout lopinyon bann manrmay dan mon laklas e sa ki zot dir lo zot krwayans. Apre mon kapab mazin lo kwa ki pou ed zot. Ler mon’n prepare, mon kapab koz avek zot lo sa ki pou benefisye zot spesifikman.” Makenzie ki annan 23 an, i dir: “Si ou zantiy e ekout byen, ou pou ganny en nide lo ki ou bann kanmarad lekol pe pas atraver. Mon fer sir ki mon’n lir tou lartik ki’n ganny pibliye pour bann zenn. Dan sa fason  mon kapab montre mon bann kanmarad lekol en keksoz dan Labib oubyen lo jw.org ki pou ed zot.” Ler ou’n byen prepare pour prese, i parey ler ou’n met en “soulye” ki antre byen dan ou lipye.

Soulye dan ou lipye pour ki ou pare (Vwar paragraf 9-11)

“SA GRAN BOUKLIYE LAFWA”

12, 13. Ki serten “dart alimen” Satan i servi?

12 Lir Efezyen 6:16. En solda Romen ti anmenn en gran boukliye dan laform en rektang. Sa boukliye ti kouver li depi son zepol ziska son zenou e protez li kont bann lepe, lans ek dart.

13 Ki “bann dart alimen” Satan i kapab anvoy lo ou? Petet i servi bann mansonz lo Zeova pour atak ou. Satan i anvi ki ou santi ki Zeova pa kontan ou e ki personn pa enterese avek ou. Ida ki annan 19 an, i dir: “Souvandfwa mon’n santi ki Zeova pa pros avek mwan e ki i pa anvi vin mon Zanmi.” Ki i fer ler i santi koumsa? I dir: “Bann renyon i fer mon lafwa vin pli for. Mon ti abitye zis asize e pa reponn akoz mon ti krwar ki personn pa anvi tann sa ki mon annan pour dir. Me aprezan mon prepar byen pour bann renyon e mon esey reponn de ou trwa fwa. I difisil, me mon santi mwan bokou pli byen ler mon fer li. Deplis, bann frer ek ser i vreman ankourazan. Apre renyon mon toultan santi ki Zeova i kontan mwan.”

14. Ki nou aprann avek leksperyans Ida?

14 Boukliye en solda i toultan reste menm grander. Me parey nou’n aprann avek leksperyans Ida, nou lafwa pa koumsa. Nou lafwa i kapab agrandi ouswa diminyen, vin pli for oubyen afebli. Nou ki fer sa swa. (Matye 14:31; 2 Tesalonisyen 1:3) Pour ki nou “boukliye lafwa” i protez nou, nou bezwen kontinyen fer li vin pli gran e pli for!

Sa gran boukliye lafwa (Vwar paragraf 12-14)

“KASK DELIVRANS”

15, 16. Ki mannyer nou lespwar i parey en kask?

15 Lir Efezyen 6:17. En solda Romen ti met en kask pour protez son latet, likou ek figir. Par ler sa kask ti annan en lanmans pour sa solda kapab anmenn li dan son lanmen.

16 Zis parey en kask i protez laservel en solda, nou “lespwar pour ganny sove,” i protez nou fason panse. (1 Tesalonisyen 5:8; Proverb 3:21, NWT) Lespwar i ed nou pour konsantre lo bann promes Bondye e pour pa dekouraze akoz nou bann problenm. (Psonm 27:1, 14; Akt 24:15) Me si nou anvi ki nou lespwar i protez nou, i devret reel pour nou. Nou bezwen met nou “kask” lo nou latet e non pa anmenn li dan nou lanmen!

17, 18. (a) Ki mannyer Satan i kapab trik nou pour tir nou kask lo nou latet? (b) Ki mannyer nou kapab prouve ki nou pa’n ganny anbete par Satan?

17 Ki mannyer Satan ti kapab trik nou pour tir nou kask lo nou latet? Mazin lo sa ki i ti esey fer avek Zezi. Satan ti konnen ki Zezi ti pou vin dirizan limanite. Me avan sa i arive, Zezi ti pou bezwen soufer e mor. Apre, i ti pou bezwen espere ziska ki Zeova i fer li vin Lerwa. Alor Satan ti ofer li sa sans pour dirize pli boner. Satan ti promet Zezi ki si i ti ador li zis en fwa, i ti kapab vin dirizan sa lemonn deswit. (Lik 4:5-7, not)  Satan i osi konnen ki Zeova in promet pour donn nou bann keksoz merveye dan nouvo lemonn. Me nou bezwen esper sa promes vin en realite e antretan, nou kapab ganny bokou problenm. Alor Satan i ofer nou en lavi konfortab la konmela menm. I oule ki nou met nou prop konfor premye e Rwayonm Bondye dezyenm.​—Matye 6:31-33.

18 En kantite zenn Kretyen pa’n ganny anbete par Satan. Par egzanp, Kiana ki annan 20 an, i dir: “Mon konnen ki Rwayonm Bondye i sa sel lespwar pour rezourd nou bann problenm.” Ki lefe sa lespwar i annan lo son fason panse ek fason viv? I ed li pour rapel ki bann keksoz dan sa lemonn i tanporer. Olye konsantre lo en karyer dan sa lemonn, Kiana i servi son letan ek lenerzi pour servi Zeova.

Kask delivrans (Vwar paragraf 15-18)

“LEPE LESPRI SEN”

19, 20. Ki mannyer nou kapab amelyor nou abilite pour servi Parol Bondye?

19 Bann solda Romen ti servi bann lepe ki ti apepre 50 santimet (20 pous) longer. Sa bann solda ti servi byen zot lepe parski toulezour zot ti fer lantrennman pour aprann servi li pli byen.

20 Zapot Pol ti dir ki Parol Bondye i parey en lepe. Zeova in donn nou sa lepe. Me nou bezwen aprann pour servi li byen pour defann nou lafwa oubyen pour aziste nou fason panse. (2 Korentyen 10:4, 5; 2 Timote 2:15) Ki mannyer ou kapab amelyor ou abilite pour servi li? Sebastian ki annan 21 an, i dir: “Ler mon fer mon lektir Labib, mon ekri en verse sorti dan sak sapit ki mon lir. Mon pe fer en lalis mon bann verse prefere.” Sa i ed li pour pli byen konpran fason panse Zeova. Daniel i dir: “Anmezir ki mon fer mon lektir Labib, mon swazir bann verse ki mon krwar pou ed bann dimoun ki mon zwenn dan predikasyon. Mon’n vwar ki dimoun i byen reazir ler zot vwar ki ou kontan Labib e ki ou pe fer ou mye pour ed zot.”

Lepe lespri sen (Vwar paragraf 19-20)

21. Akoz nou pa devret per Satan ek bann demon?

21 Parey nou’n aprann avek legzanp bann zenn dan sa lartik, nou pa bezwen per Satan ek bann demon. I vre ki zot pwisan, me zot pa pli pwisan ki Zeova. Deplis, zot pa pou viv pour touzour. Zot pou ganny anprizonnen e zot pa pou kapab fer ditor personn pandan Renny Mil an Zezi Kri e apre sa, zot pou ganny detrir. (Revelasyon 20:1-3, 7-10) Nou konn nou lennmi, bann riz ki i servi ek sa lobzektif ki i annan. Avek led Zeova, nou kapab reziste li!