Skip to content

Al lo konteni

 LARTIK LETID 12

Ki sa pli bon moman pour koze?

Ki sa pli bon moman pour koze?

“I annan . . . en letan pour reste trankil e en letan pour koze.”​—EKLE. 3:1, 7.

KANTIK 124 Touzour fidel

SA KI NOU POU ETIDYE *

1. Ki nou aprann avek Eklezyast 3:1, 7?

SERTEN parmi nou i kontan koz bokou, tandis ki lezot i kontan reste trankil. Parey teks pour sa lartik i montre nou, i annan en letan pour koze e en letan pour reste trankil. (Lir Eklezyast 3:1, 7.) Me nou ti a kontan ki serten parmi nou bann frer ek ser i koz plis e petet ki lezot i koz mwens.

2. Lekel ki annan drwa pour dir kan e ki mannyer nou devret koze?

2 Abilite pour koze i en kado sorti kot Zeova. (Egz. 4:10, 11; Rev. 4:11) Dan son Parol, Labib, i ed nou konpran ki mannyer pour servi byen sa kado. Dan sa lartik, nou pou vwar bann legzanp dan Labib ki kapab ed nou konnen kan pour koze e kan pour reste trankil. Nou pou osi vwar ki Zeova i panse lo bann keksoz ki nou dir lezot. Premyerman, annou vwar kan ki nou devret koze.

KAN KI NOU DEVRET KOZE?

3. Dapre Romen 10:14, kan ki nou devret koze?

3 Nou devret toultan pare pour koz lo Zeova e lo Rwayonm. (Mat. 24:14; lir Romen 10:14.) Ler nou fer sa, nou swiv legzanp Zezi. Enn bann rezon prensipal ki Zezi ti vin lo later i pour koz konsernan laverite lo son Papa avek lezot. (Zan 18:37) Me nou devret rapel ki lafason ki nou koze i osi enportan. Alor, ler nou pe koz lo Zeova avek lezot, nou devret fer li avek “ladouser ek bokou respe” e nou devret demontre konsiderasyon pour zot santiman ek krwayans. (1 Pyer 3:15) Nou pa pou zis koze me nou pou ansennyen e petet arive tous leker sa dimoun.

4. Dapre Proverb 9:9, ki mannyer nou fason koze i kapab ed lezot?

4 Bann ansyen i devret pare pour koze si zot vwar ki en frer oubyen en ser i bezwen konsey. Byensir, zot bezwen  swazir en moman apropriye pour koze pour zot pa anbaras sa dimoun. Petet zot pou anvi esper en moman kot napa lezot dimoun otour zot. Bann ansyen i toultan fer bokou zefor pour koz dan en fason ki pa pou abes sa dimoun. Kantmenm sa, zot montre lezot bann prensip Labib ki kapab ed zot pour fer en bon desizyon. (Lir Proverb 9:9.) Akoz i sitan enportan pour annan kouraz pour koze ler i neseser? Annou vwar de legzanp diferan. Dan premye legzanp, en zonm ti bezwen koriz son bann garson e dan lot legzanp, en madanm ti bezwen al koz avek en dimoun ki ti pou vin lerwa pli tar e dir li ki i’n fer en move desizyon.

5. Dan ki sityasyon ki granpret Eli ti devret koze?

5 Granpret Eli ti annan de garson ki i ti vreman kontan. Par kont, sa bann garson ti napa okenn respe pour Zeova. Zot ti annan en responsabilite enportan. Zot ti servi konman pret kot tabernak. Me zot ti mal servi zot lotorite, zot ti mank respe pour bann sakrifis ki ti ganny ofer avek Zeova e zot ti komet imoralite seksyel devan tou dimoun. (1 Sam. 2:12-17, 22) Dapre lalwa Moiz, bann garson Eli ti merit lanmor me Eli ti zis reprimann zot e permet zot pour kontinyen servi kot tabernak. (Det. 21:18-21) Ki mannyer Zeova ti vwar lafason ki Eli ti pran ka avek sa sityasyon? Zeova ti dir Eli, “Akoz ou fer loner ou bann garson plis ki mwan?” Apre sa, Zeova ti deside pour touy sa de move zonm.​—1 Sam. 2:29, 34.

6. Ki nou aprann avek Eli?

6 Nou aprann en leson enportan avek Eli. Si nou tande ki en zanmi oubyen en manm nou fanmir in kas lalwa Zeova, nou devret koz avek li e fer li rapel bann standar Zeova. Apre sa, nou devret fer sir ki i ganny sa led neseser avek bann ansyen. (Zak 5:14) Nou pa zanmen anvi vin parey Eli, par onor en zanmi oubyen en manm nou fanmir plis ki Zeova. I demann bokou kouraz pour dir en dimoun ki sa ki i’n fer i mal me i vo lapenn fer li. Annou vwar diferans ant legzanp Eli ek legzanp en madanm Izraelit ki ti apel Abigail.

Abigail i donn en bon legzanp lo ki mannyer pour swazir sa bon moman pour koze (Vwar paragraf 7-8) *

7. Akoz Abigail ti koz avek David?

7 Abigail ti madanm en propriyeter ris ki ti apel Nabal. Ler David ek son bann zonm ti pe sove akoz Lerwa Sail, zot ti  pas en pe letan avek bann berze Nabal e protez bann zannimo Nabal kont voler. Eski Nabal ti rekonesan pour zot led? Non. Ler David ti demann li pour donn li ek son bann zonm en pe manze ek delo, Nabal ti ankoler e maltret zot. (1 Sam. 25:5-8, 10-12, 14) Alor David ti deside pour touy tou zonm dan lakour Nabal. (1 Sam. 25:13, 22, NWT) Ki mannyer sa problenm ti kapab ganny evite? Abigail ti realize ki i ti’n ler pour li koze. Alor, avek bokou kouraz i ti al zwenn sa 400 zonm ki ti lafen, arme e byen ankoler e i ti koz avek David.

8. Ki nou aprann avek legzanp Abigail?

8 Ler Abigail ti zwenn David, i ti demontre bokou kouraz e koz avek bokou respe, sa ti fer David anvi fer sa ki Abigail ti’n dir li. Menm si Abigail pa ti responsab pour sa problenm, i ti demann David leskiz. I ti dir David ki i konnen ki i en bon dimoun e ki i pou fer sa bon desizyon e Abigail ti depan lo Zeova pour ed li. (1 Sam. 25:24, 26, 28, 33, 34) Parey Abigail, nou bezwen annan kouraz pour koze si nou vwar en dimoun pe pran en move semen. (Ps. 141:5, NWT) Nou bezwen demontre respe me nou osi bezwen demontre kouraz. Ler nou donn en dimoun en bon konsey avek lanmour, nou montre ki nou en vre zanmi.​—Prov. 27:17.

9-10. Ki bann ansyen i bezwen rapel ler zot pe konsey lezot?

9 I vreman enportan pour bann ansyen demontre kouraz pour koz avek bann frer ek ser dan kongregasyon ki pe pran en move semen. (Gal. 6:1) Bann ansyen i realize ki zot osi zot enparfe e ki petet en zour zot ki pou bezwen konsey. Me bann ansyen pa les sa anpes zot reprimann  en dimoun ki bezwen ganny disiplinen. (2 Tim. 4:2; Tit 1:9) Ler bann ansyen pe konsey en dimoun, zot esey servi zot abilite pour koze pour ansenny avek pasyans ek labonte. Zot kontan zot bann frer ek ser e sa i fer zot anvi ed zot. (Prov. 13:24) Me sa ki pli enportan pour zot, i donn loner Zeova par swiv son bann standar e protez kongregasyon.​—Akt 20:28.

10 Ziska prezan, nou’n vwar kan ki nou devret koze. Me i annan letan ki i pli bon pour reste trankil. Ki difikilte nou kapab gannyen dan bann sityasyon kot nou bezwen reste trankil?

KAN KI NOU DEVRET RESTE TRANKIL?

11. Ki legzanp Zak ti servi e akoz sa legzanp i apropriye?

11 I kapab difisil pour nou vey byen sa ki nou dir. Zak, en ekriven Labib, ti servi en legzanp apropriye pour montre ki mannyer i difisil pour fer sa. I ti dir “Si en dimoun pa zanmen fer okenn fot ler i koze, i en dimoun parfe ki kapab kontrol son lekor antye. Si nou met labrid dan labous bann seval pour fer zot obei nou, nou osi kontrol zot lekor antye.” (Zak 3:2, 3) En labrid i ganny mete lo latet e dan labous en seval. Ler en kavalye i redi sa lakord ki atase avek labrid, i kapab gid sa seval oubyen fer li arete. Si sa kavalye pa atrap for sa lakord, i kapab perdi kontrol lo sa seval e sa seval i kapab fer ditor son lekor ek sa kavalye. Pareyman, si nou pa vey byen sa ki nou dir, i kapab fer bokou problenm. Annou vwar serten moman kot nou bezwen “redi sa lakord” e reste trankil.

12. Kan ki nou devret “redi sa lakord” e reste trankil?

12 Ki ou fer ler en frer oubyen en ser i konn en keksoz ki zot pa devret dir lezot?  Par egzanp, si ou zwenn en dimoun ki reste dan en landrwa kot nou travay i anba restriksyon, eski ou pou demann li ki mannyer nou travay i ganny fer dan sa pei? Petet ou napa en move lentansyon. Nou kontan nou bann frer ek ser e nou enterese pour konnen ki pe arive avek zot. Nou osi anvi spesifik ler nou pe priy pour zot. Par kont, sa i en moman kot nou bezwen “redi sa lakord” e reste trankil. Si nou esey fors en dimoun pour dir nou en keksoz ki i pa devret dir, nou pa pe demontre lanmour pour li e pour sa bann frer ek ser ki pe depan lo li pour reste trankil konsernan zot travay. Definitivman, nou pa anvi fer li pli difisil pour nou bann frer ek ser ki pe reste dan bann pei kot nou travay i anba restriksyon. Pareyman, napa okenn frer oubyen ser ki pe servi dan sa bann landrwa, ki pou oule donn bann detay lo ki mannyer Temwen Zeova pe fer zot travay predikasyon oubyen bann aktivite Kretyen.

13. Dapre Proverb 11:13, ki bann ansyen i devret fer e akoz?

13 Bann ansyen sirtou ki devret aplik sa prensip Labib dan Proverb 11:13, par gard keksoz konfidansyel. (Lir.) Sa i kapab difisil pour fer, espesyalman si en ansyen in marye. En koup marye i gard zot relasyon solid ler zot koz avek kanmarad souvan e partaz zot bann sekre, panse, santiman ek zot bann lenkyetid. Me en ansyen i konnen ki i pa devret dir son madanm bann lenformasyon konfidansyel konsernan lezot dan kongregasyon. Si i fer sa, lezot pou perdi konfyans dan li e i pou osi gat son repitasyon. Bann ki annan responsabilite dan kongregasyon, “pa devret ipokrit.” (1 Tim. 3:8, not) Andotmo, zot pa devret anbet lezot oubyen kontan koz lo lezot. Si en ansyen i kontan son madanm, i pa pou donn li bann lenformasyon ki i pa bezwen konnen.

14. Ki mannyer madanm en ansyen i kapab ed son msye pour annan en bon repitasyon?

14 En madanm i kapab ed son msye pour annan en bon repitasyon, ler i pa fors li pour koz lo bann keksoz ki konfidansyel. Ler sa madanm i fer sa, i pa zis siport son msye me i osi demontre loner pour sa bann ki’n met konfyans dan son msye. Me pli enportan, i fer Zeova kontan akoz i pe kontribye pour gard lape ek linite dan kongregasyon.​—Rom. 14:19.

KI MANNYER ZEOVA I SANTI KONSERNAN SA KI NOU DIR?

15. Ki mannyer Zeova ti santi anver sa bann zonm ki ti vizit Zob e akoz?

15 Nou kapab aprann en kantite avek liv Zob dan Labib, lo ki mannyer e kan pour koze. Apre ki Zob ti’n sibir plizyer maler e soufer en kantite, kat zonm ti vin rekonfort li e konsey li. Sa bann zonm ti reste trankil pour en pe letan. Me sa ki trwa parmi zot ti dir pli tar, i montre ki zot pa ti’n pran letan pour mazinen ki mannyer zot kapab ed Zob. Sa trwa zonm ti Elifaz, Bildad ek Zofar. Zot ti pe mazinen ki mannyer zot kapab prouve ki Zob in fer en keksoz mal. Serten keksoz ki zot ti dir ti vre me laplipar keksoz ki zot ti dir lo Zob ek Zeova ti bann parol dekourazan e ki pa ti vre. Zot ti dir ki Zob ti en move dimoun. (Zob 32:1-3) Ki mannyer Zeova ti reazir? I ti vreman ankoler avek sa trwa zonm. I ti apel zot bann lenbesil e fer zot demann Zob pour priy pour zot.​—Zob 42:7-9.

16. Ki nou kapab aprann avek bann move legzanp Elifaz, Bildad ek Zofar?

 16 Nou aprann en kantite leson avek bann move legzanp Elifaz, Bildad ek Zofar. Premyerman, nou pa devret ziz nou bann frer ek ser. (Mat. 7:1-5). O kontrer, nou devret ekout zot atantivman avan nou koze. Selman apre sa, ki nou pou kapab konpran kwa ki zot pe andire. (1 Pyer 3:8) Dezyenmman, ler nou koze, nou bezwen fer sir ki nou parol i bon e sa ki nou dir i vre. (Efe. 4:25) Trwazyenmman, Zeova i vreman enterese avek sa ki nou dir kanmarad.

17. Ki nou kapab aprann avek legzanp Eliou?

17 Sa katriyenm zonm ki ti vizit Zob ti Eliou, en fanmir Abraam. I ti ekout Zob ek sa trwa lezot zonm kot pe koze. I kler ki i ti ekout byen sa ki zot ti dir, akoz i ti kapab donn bann bon konsey ki ti ede koriz fason panse Zob. (Zob 33:1, 6, 17) Pour Eliou, loue Zeova ti sa keksoz pli enportan ki loue son prop lekor oubyen lezot dimoun. (Zob 32:21, 22; 37:23, 24) Avek legzanp Eliou nou aprann ki i annan en letan pour reste trankil e pour ekoute. (Zak 1:19) Nou osi aprann ki ler nou donn konsey, sa ki devret pli enportan pour nou, i donn loner Zeova, me pa nou prop lekor.

18. Ki mannyer nou kapab montre ki nou apresye sa abilite pour koze?

18 Nou kapab montre ki nou apresye sa abilite pour koze, ler nou swiv konsey Labib lo kan e ki mannyer pour koze. Lerwa Salomon ki ti saz ti ganny enspire pour ekrir: “En parol byen apropriye i parey en ponm annor lo en dekor annarzan.” (Prov. 25:11) Ler nou ekout atantivman sa ki lezot i dir e nou reflesir avan nou koze, nou bann parol pou parey sa bann ponm annor ki zoli e annan valer. Prezan, menm si nou koz bokou oubyen en pti gin, nou parol pou batir lezot e Zeova pou kontan. (Prov. 23:15; Efe. 4:29) Sa i sa pli bon fason ki nou kapab demontre nou lapresyasyon pour sa kado sorti kot Bondye!

KANTIK 82 “Zot lalimyer i devret briye”

^ par. 5 Dan Parol Bondye, i annan bann prensip ki kapab ed nou konnen kan nou devret koze e kan nou devret reste trankil. Ler nou konn e aplik bann prensip Labib, sa ki nou dir pou fer plezir Zeova.

^ par. 62 LEKSPLIKASYON PORTRE: En ser i donn bann bon konsey en lot ser.

^ par. 64 LEKSPLIKASYON PORTRE: En frer i donn serten sizesyon lo lapropte.

^ par. 66 LEKSPLIKASYON PORTRE: Abigail ti koz avek David dan sa bon moman e sa ti anmenn en bon rezilta.

^ par. 68 LEKSPLIKASYON PORTRE: En koup pa donn lenformasyon lo sa ki nou fer dan bann landrwa kot nou travay i anba restriksyon.

^ par. 70 LEKSPLIKASYON PORTRE: En ansyen i fer atansyon ki personn pa tann li ler i pe koz lo en keksoz konfidansyel ki annan pour fer avek kongregasyon.