Skip to content

Al lo konteni

 LARTIK LETID 6

Nou Papa, Zeova i kontan nou en kantite

Nou Papa, Zeova i kontan nou en kantite

“Koumsa ki zot devret priye: ‘Nou Papa.’”​—MAT. 6:9.

KANTIK 135 Rapel Zeova: ‘Vin saz, mon zanfan’

SA KI NOU POU ETIDYE *

1. Ki en dimoun ti bezwen fer si i ti anvi koz avek lerwa Pers?

METON ou pe reste Pers apepre 2,500 an pase. Ou anvi koz avek lerwa lo en sityasyon, alor ou al dan lavil Siz. Me avan ou kapab koz avek lerwa, ou bezwen demann li permisyon. Si ou esey koz avek lerwa san permisyon, ou kapab ganny touye.​—Ester 4:11.

2. Ki mannyer Zeova i anvi nou santi konsernan koz avek li?

2 Nou vreman rekonesan ki Zeova pa parey sa lerwa Pers! Zeova i bokou pli pwisan e pli enportan ki okenn dirizan imen me kantmenm sa, nou kapab koz avek li nenport ler. I anvi ki nou santi nou lib pour koz avek li. Par egzanp, menm si Zeova i annan bann tit parey Gran Kreater, Tou Pwisan e Souvren Senyer, i anvi ki ler nou koz avek li nou apel li “Papa.” (Mat. 6:9) Nou vreman kontan ki Zeova i anvi nou santi nou pros avek li!

3. Akoz nou kapab apel Zeova “Papa” e ki nou pou vwar dan sa lartik?

3 I byen pour nou apel Zeova “Papa,” akoz i Sours lavi. (Ps. 36:9) Vi ki i nou Papa, nou annan sa responsabilite pour obei li. Ler nou fer sa ki i demann nou pour fer, nou pou ganny bann zoli benediksyon. (Ebr. 12:9) Sa bann benediksyon i enkli lavi eternel, ki swa dan lesyel oubyen lo later. Nou osi ganny bann byenfe depi la konmela. Dan sa lartik, nou pou vwar lafason ki Zeova i azir konman en Papa ki kontan nou e akoz nou kapab asire ki i pa pou zanmen abandonn nou a lavenir. Me premyerman,  annou vwar akoz nou kapab asire ki nou Papa ki dan lesyel i kontan nou en kantite e i anvi ed nou.

ZEOVA I EN PAPA KI KONTAN E PRAN SWEN AVEK NOU

Zeova i anvi ki nou pros avek li zis parey en bon papa i anvi vin pros avek son zanfan (Vwar paragraf 4)

4. Akoz i difisil pour serten vwar Zeova konman zot Papa?

4 Eski i difisil pour ou vwar Bondye konman ou Papa? Serten i kapab santi ki Zeova i telman gran e ki nou pa enportan pour li. Zot pa krwar ki Bondye Tou Pwisan i enterese avek zot personnelman. Kantmenm sa, nou Papa ki kontan nou pa anvi ki nou santi nou dan sa fason. I’n donn nou lavi e i anvi ki nou annan en lanmitye avek li. Zapot Pol ti dir en keksoz en pe parey ler i ti Atenn. I ti dir avek bann ki ti pe ekout li ki Zeova “pa lwen avek sakenn ant nou.” (Akt 17:24-29) Bondye i anvi sakenn ant nou i koz avek li, zis parey en zanfan i koz avek son paran ki kontan li.

5. Ki nou aprann avek leksperyans en ser?

5 Serten i kapab vwar li difisil pour konsider Zeova konman zot Papa parski zot prop papa pa’n demontre ase lanmour ek lafeksyon anver zot. I annan osi ki zot papa pa’n demontre ditou lanmour ek lafeksyon anver zot. Annou vwar sa ki en ser i dir: “Mon papa ti kontan maltret mwan. Ler mon ti konmans etidye Labib, i ti difisil pour mwan santi mwan pros avek en Papa ki dan lesyel. Me apre ki mon’n aprann konn Zeova, tou ti sanze.” Eski ou santi parey? Si wi, pa dekouraze. Avek letan ou pou kapab santi ki Zeova i sa pli bon Papa.

6. Dapre Matye 11:27, dan ki fason Zeova in ed nou vwar li konman nou Papa ki kontan nou?

6 Zeova in fer ekri tou sa ki Zezi ti dir e fer dan Labib. Sa i montre nou ki i nou Papa ki kontan nou. (Lir Matye 11:27.) Zezi ti reflekte personnalite son Papa parfetman. I ti kapab dir: “Sa ki’n vwar mwan, i’n vwar mon Papa osi.” (Zan 14:9) Zezi ti souvan koz lo rol Zeova konman en Papa. Dan sa kat Levanzil, Zezi ti apel Zeova “Papa” apepre 165 fwa. Akoz Zezi ti koz lo Zeova en kantite? En rezon i pour ki i kapab konvenk bann dimoun ki Zeova i en Papa ki kontan nou.​—Zan 17:25, 26.

7. Ki nou aprann lo Zeova avek lafason ki i ti azir anver son Garson?

7 Annou vwar ki nou aprann lo Zeova avek lafason ki i ti azir anver son Garson, Zezi. Zeova ti toultan ekout lapriyer Zezi. I pa ti zis ekout lapriyer Zezi me i ti osi reponn son lapriyer. (Zan 11:41, 42) Nenport ki leprev ki Zezi ti fer fas avek, i ti toultan santi lanmour ek sipor son Papa.​—Lik 22:42, 43.

8. Dan ki fason ki Zeova ti donn Zezi sa ki i ti bezwen?

8 Zezi ti montre ki son Papa ti Sours son lavi e sa Enn ki ed li reste vivan, ler i ti dir: “Mon viv akoz mon Papa.” (Zan 6:57) Zezi ti annan konfyans total dan son Papa e Zeova ti donn li sa ki i ti bezwen pour viv. Pli enportan ankor, Zeova ti ed Zezi pour reste fidel avek li.​—Mat. 4:4.

9. Ki mannyer Zeova ti montre ki i kontan Zezi?

9 Parey en Papa ki kontan son garson, Zeova ti fer sir ki Zezi ti konnen ki i annan son sipor. (Mat. 26:53; Zan 8:16) Menm si Zeova pa ti protez Zezi avek tou keksoz ki kapab fer li ditor, I ti ed li pour andir son bann leprev. Zezi ti konnen ki okenn problenm ki i fer fas avek ti pou tanporer. (Ebr. 12:2) Zeova ti montre ki  i kontan Zezi par ekout li, donn li sa ki i bezwen, form li e ed li. (Zan 5:20; 8:28) Annou vwar ki mannyer nou Papa ki dan lesyel i ed nou dan menm fason.

LAFASON KI NOU PAPA KI KONTAN NOU I PRAN SWEN AVEK NOU

En bon papa (1) i ekout, (2) pran swen avek, (3) form e (4) i protez son zanfan. Nou Papa ki dan lesyel i pran swen avek nou dan menm fason (Vwar paragraf 10-15) *

10. Dapre Psonm 66:19, 20, ki mannyer Zeova i montre ki i kontan nou?

10 Zeova i ekout nou lapriyer. (Lir Psonm 66:19, 20.) I pa anvi ki nou veye ki kantite fwa nou priye, ki nou dir li e ki kantite letan nou pran pour priye, o kontrer i ankouraz nou pour priy li souvan. (1 Tesa. 5:17) Nenport ler e nenport landrwa ki nou ete nou kapab priy Zeova. I pa zanmen tro bizi pour ekout nou lapriyer. Ler nou realize ki Zeova i ekout nou lapriyer, nou kontan li plis. En psalmis ti dir: “Mon kontan [Zeova] akoz in antann mon lavwa.”​—Ps. 116:1.

11. Ki mannyer Zeova i reponn nou lapriyer?

11 Nou Papa pa zis ekout nou lapriyer me i reponn nou lapriyer. Zapot Zan ti dir: “Nenport kwa ki nou demann li ki an armoni avek son lavolonte, i pou ekout nou.” (1 Zan 5:14, 15) Byensir, i kapab ki Zeova pa reponn nou lapriyer lafason ki nou pe ekspekte. I konn sa ki pli bon pour nou alor parfwa son larepons i non oubyen i anvi nou espere.​—2 Kor. 12:7-9.

12-13. Dan ki fason nou Papa ki dan lesyel i donn nou sa ki nou bezwen?

12 Zeova i donn nou sa ki nou bezwen. I fer sa ki i ekspekte tou papa i fer. (1 Tim. 5:8) I donn son zanfan sa ki zot bezwen pour viv. I pa anvi ki nou enkyet konsernan manze, lenz ouswa landrwa reste. (Mat. 6:32, 33; 7:11) Konman en paran ki kontan nou, Zeova in fer sir ki a lavenir nou pou ganny tou sa ki nou bezwen.

13 Pli enportan ankor, Zeova i donn nou sa ki nou bezwen pour annan en bon lanmitye avek li. Dan Labib, i’n fer nou konnen lekel li, son plan pour later, akoz i’n kree nou e ki pou arive dan lavenir. I’n ed nou par servi nou paran oubyen lezot ansenyan Labib pour ed nou aprann konn li. I kontinyen ed nou pour vin son zanmi par servi bann ansyen dan kongregasyon ek lezot frer ek ser matir. An plis, Zeova i ansenny nou atraver bann renyon kongregasyon kot nou ganny ansennyen ansanm avek nou bann frer ek ser. Dan sa fason ek lezot ankor, Zeova i montre ki i enterese avek nou tou parey en Papa.​—Ps. 32:8.

14. Akoz Zeova i form nou e ki mannyer i fer sa?

14 Zeova i form nou. Zezi ti parfe me nou, nou enparfe. Alor, nou Papa ki kontan nou i disiplin nou ler i neseser konman en fason pour form nou. Labib i dir nou: “Zeova i disiplin sa bann ki i kontan.” (Ebr. 12:6, 7) Zeova i disiplin nou dan plizyer fason. Par egzanp, nou kapab lir en keksoz dan Labib oubyen tann en keksoz dan renyon ki fer nou realize ki nou bezwen sanz nou fason panse ouswa nou fason fer keksoz. Petet osi nou ganny sa led ki nou bezwen, avek bann ansyen. Nenport ki fason ki Zeova i disiplin nou, i toultan disiplin nou akoz i kontan nou.​—Zer. 30:11.

15. Dan ki fason Zeova i protez nou?

15 Zeova i ed nou ler nou pas dan problenm. Zis parey en papa i ed son zanfan pandan bann moman difisil, nou Papa ki dan lesyel i ed nou ler nou pas dan problenm. I donn nou son lespri sen. Sa i kapab protez nou avek bann keksoz ki kapab fer nou gat nou lanmitye avek Li.  (Lik 11:13) Zeova i osi ed nou ler nou dekouraze. Par egzanp, i donn nou en zoli lespwar. Sa lespwar pour lavenir i ed nou pour andir nou bann difikilte. Zis mazinen: Nenport move keksoz ki arive avek nou, nou Papa ki kontan nou pou konpletman retir okenn ditor ki nou’n gannyen. Nou bann problenm pa pou dire pour toultan me bann benediksyon ki Zeova i donn nou pou dire pour touzour.​—2 Kor. 4:16-18.

NOU PAPA PA POU ZANMEN ABANDONN NOU

16. Ki ti arive ler Adan ti dezobei son Papa ki kontan li?

16 Nou vwar laprev ki Zeova i kontan nou ler nou mazin lo sa ki i ti fer apre ki Adan ti fer pese. Ler Adan ti dezobei son Papa ki dan lesyel, i ti nepli form parti fanmir Zeova e son desandans osi ti perdi sa privilez. (Rom. 5:12; 7:14) Me Zeova ti fer keksoz pour ed desandans Adan.

17. Apre ki Adan ti’n dezobei, ki Zeova ti fer deswit?

17 Zeova ti pini Adan me i ti promet pour ed desandans Adan. Deswit i ti promet ki bann imen obeisan ti pou kapab form parti son fanmir ankor. (Zen. 3:15; Rom. 8:20, 21) Zeova ti fer sa posib atraver sakrifis Zezi. Par donn son Garson ki i kontan, Zeova ti montre ki i kontan nou en kantite.​—Zan 3:16.

Si nou’n kit Bondye me nou’n repantir, nou kapab asire ki nou Papa ki kontan nou i pare pour akeyir nou (Vwar paragraf 18)

18. Akoz nou kapab asire ki Zeova i anvi nou vin son zanfan menm si nou’n kit li?

18 Menm si nou enparfe, Zeova i anvi nou form parti son fanmir e i pa zanmen vwar nou konman en fardo pour li. I kapab ki nou dezapwent li e nou kit li pour en pe letan, me Zeova i toultan anvi ki nou retourn kot li. Zezi ti montre ki kantite Zeova i kontan son bann zanfan  atraver sa legzanp garson perdi. (Lik 15:11-32) Sa papa dan sa legzanp pa ti zanmen perdi lespwar ki son garson pou retournen. Ler son garson ti retournen, sa papa ti vreman kontan pour akeyir li. Si nou’n kit Zeova me nou’n repantir, nou kapab asire ki nou Papa ki kontan nou i pare pour akeyir nou.

19. Ki mannyer Zeova pou repar domaz ki Adan in fer?

19 Nou Papa pou repar tou domaz ki Adan in fer. Apre ki Adan ti’n dezobei, Zeova ti deside pour adopte 144,000 dimoun pour diriz konman lerwa ek pret dan lesyel, ansanm avek son Garson. Dan nouvo lemonn, Zezi ek bann ki pou dirize ansanm avek li, pou ed bann imen obeisan vin parfe. Apre sa tes final, bann ki obei Zeova pou ganny lavi eternel. Nou Papa pou kontan ler i pou vwar later ranpli avek son bann garson ek fiy parfe. Pa sa pou en letan merveye!

20. Dan ki fason Zeova i montre ki i kontan nou en kantite e ki nou pou vwar dan sa lot lartik?

20 Zeova in montre ki i kontan nou en kantite. I sa pli bon Papa. I ekout nou lapriyer e i donn nou sa ki nou bezwen, ki swa materyel ouswa spirityel. I form e ed nou. I pou osi fer bann keksoz merveye pour nou dan lavenir. Nou vreman kontan ki nou Papa i kontan nou e i pran swen avek nou! Dan sa lot lartik, nou pou vwar diferan fason ki nou kapab demontre nou rekonesans pour lanmour ki I’n demontre anver nou.

KANTIK 108 Lanmour fidel Bondye

^ par. 5 Souvandfwa nou mazin Zeova konman nou Kreater ek Souvren Senyer. Me nou annan bann bon rezon pour krwar ki i en Papa ki kontan nou en kantite. Dan sa lartik, nou pou vwar sa bann rezon. Nou pou osi vwar akoz nou kapab asire ki Zeova pa pou zanmen abandonn nou.

^ par. 59 LEKSPLIKASYON PORTRE: Sak sa bann portre i montre en papa avek son zanfan: en papa i ekout son garson atantivman, en papa i donn son fiy sa ki i bezwen, en papa pe form son garson e en papa pe rekonfort son garson. Sa desen par deryer i montre lanmen Zeova e sa i fer nou rapel ki Zeova i pran swen avek nou dan menm fason.