Skip to content

Al lo konteni

 LARTIK LETID 17

“Mon apel zot zanmi”

“Mon apel zot zanmi”

“Mon apel zot zanmi akoz mon’n fer zot konn tou keksoz ki mon’n tande avek mon Papa.”​—ZAN 15:15.

KANTIK 13 Kris i nou model

SA KI NOU POU ETIDYE *

1. Ki mannyer ou batir en bon lanmitye avek en dimoun?

NORMALMAN pour reisi batir en bon lanmitye avek en dimoun, ou bezwen pas letan avek li. Anmezir ki zot partaz zot bann panse ek leksperyans avek kanmarad, sa i fer zot vin zanmi. Me i kapab difisil pour batir en bon lanmitye avek Zezi. Akoz sa i difisil?

2. Ki premye defi nou fer fas avek?

2 En premye defi i ki nou pa’n zanmen rankontre Zezi. En kantite Kretyen ki ti viv dan letan bann zapot pa’n zanmen rankontre li zot osi. Kantmenm sa, zapot Pyer ti dir: “Menm si zot pa’n zanmen vwar li, zot kontan li. Menm si zot pa vwar li la konmela, zot demontre lafwa dan li.” (1 Pyer 1:8) Alor, i posib pour fer zanmi avek Zezi menm si nou pa’n zanmen rankontre li.

3. Ki sa dezyenm defi nou fer fas avek?

3 Dezyenm defi i ki nou pa kapab koz avek Zezi. Ler nou priye nou koz avek Zeova. I vre ki nou priy lo non Zezi me nou pa koz avek li. Anfet, Zezi pa anvi ki nou priy li. Akoz non? Parski lapriyer i en form ladorasyon e zis Zeova ki devret ganny adore. (Mat. 4:10) Kantmenm sa, nou kapab montre ki nou kontan Zezi.

4. Ki sa trwazyenm defi e ki nou pou vwar dan sa lartik?

4 Trwazyenm defi i ki Zezi i reste dan lesyel, alor nou pa kapab pas letan avek li. Me nou kapab aprann konn  en kantite keksoz konsernan Zezi san ki nou pas letan avek li fizikman. Nou pou vwar kat keksoz ki nou kapab fer pour ranforsi nou lanmitye avek li. Me premyerman, annou vwar akoz i enportan pour nou batir en bon lanmitye avek Kris.

AKOZ NOU BEZWEN VIN ZANMI ZEZI?

5. Akoz nou devret vin zanmi Zezi? (Vwar osi sa bann bwat “ Lanmitye avek Zezi i fer nou vin zanmi Zeova” ek “ Vwar Zezi dan sa fason apropriye.”)

5 Nou bezwen vin zanmi avek Zezi si nou anvi annan en bon relasyon avek Zeova. Akoz sa? Annou vwar zis de rezon. Premyerman, Zezi ti dir son bann disip: “Mon Papa li menm i kontan zot parski zot kontan mwan.” (Zan 16:27) I ti osi dir: “Napa personn ki ariv kot mon Papa san pas par mwan.” (Zan 14:6) Si ou esey vin zanmi Zeova san batir en bon lanmitye avek Zezi, i parey ou pe esey antre dan en batiman san pas par laport. Zezi ti servi en legzanp parey ler i ti dir ki i “laport pour bann mouton.” (Zan 10:7) En lot rezon i akoz Zezi ti imit bann kalite son Papa parfetman. I ti dir avek son bann disip: “Sa ki’n vwar mwan, i’n vwar mon Papa osi.” (Zan 14:9) Alor, en fason enportan pour aprann konn Zeova i ler nou aprann konn Zezi. Pli nou aprann konsernan Zezi, pli nou pou kontan li. Osi, anmezir nou lanmitye avek Zezi i vin pli for, pli nou pou kontan son Papa.

6. Ki en lot rezon akoz nou devret annan en bon lanmitye avek Zezi? Eksplike.

6 Nou bezwen annan en lanmitye avek Zezi pour nou lapriyer ganny reponn. Sa i vedir ki nou pa zis dir  “dan non Zezi” a lafen nou lapriyer. Nou bezwen konnen ki mannyer Zeova i servi Zezi pour reponn nou lapriyer. Zezi ti dir son bann zapot: “Mon pou fer sa ki zot demande an mon non.” (Zan 14:13) Menm si Zeova i sa enn ki ekout e reponn nou lapriyer, i’n donn Zezi sa lotorite pour fer sa ki I’n deside. (Mat. 28:18) Alor, avan ki Zeova i reponn nou lapriyer, i vwar si nou’n aplik konsey Zezi. Par egzanp, Zezi ti dir: “Si zot pardonn fot lezot, zot Papa dan lesyel pou osi pardonn zot, tandis ki si zot pa pardonn fot lezot, zot Papa osi pa pou pardonn zot.” (Mat. 6:14, 15) Pa i vreman enportan alor, ki nou tret lezot dan en bon fason parey Zeova ek Zezi i tret nou!

7. Lekel ki benefisye avek sakrifis Zezi?

7 Zis bann ki annan en bon lanmitye avek Zezi ki pou benefisye avek son sakrifis. Ki mannyer nou konnen? Zezi ti dir ki i pou “donn son lavi pour son bann zanmi.” (Zan 15:13) Bann dimoun ki ti servi Zeova e ki ti viv avan ki Zezi ti vin lo later pou bezwen aprann konsernan li e aprann pour kontan li. Sa bann dimoun tel parey Abraam, Sara, Moiz ek Raab pou ganny resisite, me menm sa bann serviter fidel Zeova pou bezwen devlop en lanmitye avek Zezi pour zot ganny lavi eternel.​—Zan 17:3; Akt 24:15; Ebr. 11:8-12, 24-26, 31.

8-9. Dapre Zan 15:4, 5, ki nou lanmitye avek Zezi i permet nou pour fer e akoz sa i enportan?

8 Nou annan sa lazwa pour travay ansanm avek Zezi pour anons sa bon nouvel Rwayonm e ansenny dimoun. Ler Zezi ti lo later i ti en ansenyan. Depi ki Zezi in retourn dan lesyel, i pe kontinyen diriz sa travay predikasyon konman sef kongregasyon. I vwar e i apresye ou zefor pour ed en kantite dimoun pour aprann konn li ek son Papa. Anfet, sel fason ki nou kapab akonpli sa travay i avek led Zeova ek Zezi.​—Lir Zan 15:4, 5.

9 Parol Bondye i ansenny nou ki nou devret annan lanmour pour Zezi pour nou arive fer plezir Zeova. Alor, annou vwar kat keksoz nou kapab fer pour vin zanmi Zezi.

KI MANNYER POUR BATIR EN LANMITYE AVEK ZEZI?

Ou kapab vin zanmi Zezi par (1) aprann konn li pli byen, (2) swiv son fason panse ek aksyon, (3) siport bann frer Kris e (4) siport laranzman kongregasyon (Vwar paragraf 10-14) *

10. Ki sa premye keksoz nou devret fer pour batir en lanmitye avek Zezi?

10 (1Aprann konn Zezi. Nou kapab aprann konn Zezi, ler nou lir bann liv Labib parey Matye, Mark, Lik ek Zan. Anmezir ki nou medit lo sa ki Labib ki dir konsernan lavi Zezi, nou aprann konn e respekte Zezi akoz i ti tret dimoun dan en bon fason. Par egzanp, i pa ti tret son bann disip konman lesklav, menm si i ti zot Met. O kontrer, i ti dir zot sa ki i ti pe panse ek son santiman. (Zan 15:15) Ler zot ti sagren, Zezi osi ti santi parey e i ti menm plere avek zot. (Zan 11:32-36) Menm bann lennmi Zezi ti kapab vwar ki sa bann ki ti aksepte son mesaz ti vin son zanmi. (Mat. 11:19) Ler nou swiv legzanp Zezi dan lafason ki i ti tret son bann disip, nou relasyon avek lezot pou amelyore e nou pou pli zwaye. Nou kontan e apresye Zezi plis ankor.

11. Ki sa dezyenm keksoz nou bezwen fer pour vin zanmi Zezi e akoz sa i enportan?

11 (2Reflesir e azir parey Zezi. Pli  nou konn Zezi e swiv son fason panse, nou pou vin pli pros avek li. (1 Kor. 2:16) Ki mannyer nou kapab swiv legzanp Zezi? Annou vwar zis en legzanp. Zezi ti mazin plis pour ed lezot olye fer son lekor plezir. (Mat. 20:28; Rom. 15:1-3) Vi ki i ti mazin koumsa, i ti met lentere lezot avan sa ki pour li e i ti pare pour pardonnen. I pa ti ankoler vitman avek sa ki dimoun ti dir lo li. (Zan 1:46, 47) I pa ti ziz en dimoun dapre fot ki i’n fer dan lepase. (1 Tim. 1:12-14) Zezi ti dir: “Tou dimoun pou konnen ki zot mon disip, si zot annan lanmour antre zot.” (Zan 13:35) I byen pour demann ou lekor sa kestyon: “Eski mon pe swiv legzanp Zezi par fer tou sa ki mon kapab pour gard lape avek mon bann frer ek ser?”

12. Ki sa trwazyenm keksoz nou devret fer pour batir en lanmitye avek Zezi e ki mannyer nou kapab fer sa?

12 (3Siport bann frer Kris. Zezi i vwar sa ki nou fer pour son bann frer swazir konmsi nou pe fer pour li. (Mat. 25:34-40) Sa fason pli enportan ki nou siport bann frer Kris, i ler nou fer nou mye pour anons sa bon nouvel e fer disip parey Zezi ti dir. (Mat. 28:19, 20; Akt 10:42) Zis avek led “lezot mouton” ki bann frer Kris i kapab akonpli sa travay predikasyon ki pe ganny fer ozordi. (Zan 10:16) Si ou form parti lezot mouton, sak fwa ou partisip dan predikasyon, ou demontre ou lanmour pour bann frer Kris e osi pour Zezi.

13. Ki mannyer nou kapab aplik konsey Zezi ki dan Lik 16:9?

13 Nou osi fer zanmi avek Zeova ek Zezi ler nou fer bann kontribisyon finansyel pour siport sa travay ki zot pe dirize. (Lir Lik 16:9.) Par egzanp, nou kapab fer kontribisyon pour sa travay predikasyon dan lemonn antye. Sa kontribisyon i ganny servi pour siport travay predikasyon dan bann landrwa elwannyen, pour konstrir e mentenir bann landrwa ki i annan pour fer avek nou ladorasyon e pour ed bann ki’n fer fas avek dezas natirel. Nou osi kapab fer kontribisyon pour kouver bann depans dan nou prop kongregasyon e ed bann ki nou konnen i dan bezwen. (Prov. 19:17) Sa i bann fason ki nou kapab siport bann frer Kris.

14. Dapre Efezyen 4:15, 16, ki sa katriyenm keksoz nou devret fer pour batir en lanmitye avek Zezi?

14 (4Siport laranzman lorganizasyon Zeova. Nou vin zanmi pros avek Zezi, ki sef kongregasyon, ler nou korpere avek bann ki i’n apwente pour pran swen avek nou. (Lir Efezyen 4:15, 16.) Par egzanp, konmela nou pe esey fer sir ki tou Lasal Rwayonm i ganny servi o maksimonm. Pour reisi fer sa, serten kongregasyon in zwenn avek en lot e bann teritwar in ganny aziste. Dan sa fason, lorganizasyon Zeova pa’n depans bokou larzan kontribisyon. Me sa in fer ki serten proklanmater in bezwen adapte avek bann nouvo sirkonstans. I kapab ki sa bann proklanmater fidel in servi avek en kongregasyon pour plizyer lannen e zot in devlop bann bon lanmitye avek bann frer ek ser dan sa kongregasyon. Me la zot pe ganny demande pour servi dan en nouvo kongregasyon. Zezi i vreman kontan ler i vwar lafason ki sa bann serviter fidel pe swiv sa laranzman!

 BANN ZANMI ZEZI POUR TOUZOUR

15. Ki mannyer nou lanmitye avek Zezi pou vin pli for dan lavenir?

15 Bann ki’n ganny swazir avek lespri sen, i annan lespwar pour dirize ansanm avek Zezi dan Rwayonm Bondye pour touzour. Zot pou ansanm avek Zezi, zot pou vwar li, koz avek li e pas letan avek li. (Zan 14:2, 3) Zezi pou osi kontan e pran swen avek sa bann ki annan lespwar pour viv lo later. Menm si zot pa pou vwar Zezi, zot lanmitye pou vin pli for anmezir zot viv sa lavi merveye ki Zeova ek Zezi in fer li posib pour zot.​—Iza. 9:6, 7.

16. Ki benediksyon nou gannyen ler nou zanmi Zezi?

16 Ler nou aksepte lenvitasyon Zezi pour vin son zanmi, nou ganny en kantite benediksyon. Par egzanp, depi la konmela i donn nou son lanmour ek son sipor. Nou annan sa loportinite pour viv pour touzour. Pli enportan ankor, nou lanmitye avek Zezi pou fer nou annan en lanmitye pros avek Zeova e sa, i sa keksoz pli presye. I en kado vreman spesyal pour ganny apele zanmi Zezi!

KANTIK 17 “Mon oule”

^ par. 5 Bann zapot ti pas plizyer lannen pe koz avek Zezi e pe travay ansanm avek li. Sa ti fer zot vin bann bon zanmi. Zezi i osi anvi ki nou vin son bann zanmi me nou, nou rankontre bann defi ki bann zapot pa ti fer fas avek. Dan sa lartik, nou pou vwar serten sa bann keksoz ki kapab fer li difisil pour nou vin zanmi Zezi. Nou pou osi ganny bann sizesyon lo ki mannyer nou kapab batir e gard en bon lanmitye avek Zezi.

^ par. 55 LEKSPLIKASYON PORTRE: (1) Pandan ladorasyon fanmir, nou kapab etidye lavi Zezi ek son minister. (2) Dan kongregasyon, nou kapab travay dir pour annan lape avek nou bann frer ek ser. (3) Ler nou donn nou meyer dan predikasyon, nou kapab siport bann frer Kris. (4) Ler bann kongregasyon i zwenn ansanm, nou kapab korpere avek desizyon bann ansyen.