Skip to content

Al lo konteni

Konman pour ganny vre laliberte?

Konman pour ganny vre laliberte?

“Si Garson i liber zot, zot pou vreman lib.”​—ZAN 8:36.

KANTIK: 54, 36

1, 2. (a) Ki dimoun pe fer pour ganny laliberte? (b) Ki rezilta sa in anmennen?

OZORDI dan plizyer parti lemonn, dimoun pe koz lo egalite ek laliberte. Serten i anvi ganny libere avek lenzistis, prezidis ek lapovrete. Lezot i ensiste pour annan sa liberte pour dir sa ki zot anvi dir, pour swazir sa ki zot anvi e pour viv lafason ki zot zot anvi. Dimoun partou kote i anvi vin lib.

2 Pour ganny laliberte, dimoun i fer bann protestasyon e menm fer revolisyon. Me eski zot vreman ganny sa ki zot anvi? Non. Souvandfwa, tousala i anmenn plis soufrans e menm lanmor. Bann parol Lerwa Salomon dan Eklezyast 8:9 i definitivman vre: “Zonm i domin lo son kanmarad pour fer son maler.”

3. Ki nou kapab fer pour vreman ere e satisfe?

3 Labib i dir nou kwa ki nou bezwen fer pour nou vreman ere e satisfe. Disip Zak ti dir: “En dimoun ki egzamin o profon lalwa parfe ki anmenn ver laliberte e ki  kontinyen fer sa . . . i pou ere dan tou sa ki i fer.” (Zak 1:25) Lalwa parfe i sorti kot Zeova e i konn pli byen sa ki nou bezwen pour nou konpletman ere e satisfe. Zeova ti donn Adan ek Ev vre laliberte e tou sa ki zot ti bezwen pour zot ere.

LER BANN IMEN TI VREMAN LIB

4. Ki kalite laliberte Adan ek Ev ti annan? (Vwar portre o konmansman sa lartik.)

4 Ler nou lir Zenez sapit 1 ek 2, nou aprann ki Adan ek Ev ti annan sa kalite laliberte ki dimoun ozordi i kapab zis reve pour annan. Zot ti annan tou sa ki zot ti bezwen, zot pa ti per nanryen e personn pa ti tret zot dan en fason enzis. Zot pa ti trakas pour manze, travay, maladi ouswa lanmor. (Zenez 1:27-29; 2:8, 9, 15) Me eski zot ti annan laliberte total, andotmo, eski zot laliberte ti napa okenn limit? Annou vwar.

5. Malgre sa ki en kantite dimoun i krwar, ki dimoun i bezwen pour annan laliberte?

5 En kantite dimoun i krwar ki annan vre laliberte i vedir ki zot kapab fer tou sa ki zot anvi san pran kont bann konsekans. The World Book Encyclopedia i dir ki laliberte i “sa abilite pour fer bann swa e pour fer sa ki ou’n swazir.” Par kont, sa liv i osi dir ki dimoun i lib si gouvernman pa limit zot dan bann fason ki enzis, pa neseser ouswa pa rezonnab. Sa i vedir ki serten limit i neseser pour ki tou dimoun i kapab annan laliberte. Me lekel ki annan drwa deside si en serten limit i zis, neseser e rezonnab?

6. (a) Akoz zis Zeova ki annan laliberte total? (b) Ki kalite laliberte bann imen i kapab annan e akoz?

6 I enportan pour nou rapel ki zis Zeova ki annan laliberte total. Akoz? Parski i’n kree tou keksoz e i sa Dirizan pli pwisan dan liniver. (1 Timote 1:17; Revelasyon 4:11) Lerwa David ti servi bann zoli parol pour dekrir sa pozisyon ki Zeova i annan. (Lir 1 Kronik 29:11, 12.) Kontrerman avek li, laliberte tou bann ki dan lesyel e lo later i annan limit. Sa i vedir ki zot annan zis en serten degre laliberte. Zeova i anvi ki nou konpran ki zis li ki annan sa drwa pour deside ki limit ki zis, neseser e rezonnab. Depi lo konmansman, Zeova in etabli bann limit pour son kreasyon.

7. Ki serten keksoz nou bezwen fer pour ki nou ere?

7 Menm si Adan ek Ev ti annan en kantite laliberte, zot laliberte ti annan limit. Serten sa bann limit ti natirel pour zot. Par egzanp, pour kontinyen viv zot ti bezwen respire, manze e dormi. Eski sa ti vedir ki zot pa ti lib? Non. Anfet, Zeova ti fer sir ki ler zot pe fer sa bann keksoz, zot ere e satisfe. (Psonm 104:14, 15; Eklezyast 3:12, 13) Nou tou nou kontan ler nou pe respir en bon ler, pe manz nou manze prefere e pe dormi byen aswar. Nou pa santi nou anba okenn restriksyon ler nou fer sa bann keksoz. Adan ek Ev ti’n sirman santi parey.

8. Ki lord spesifik Bondye ti donn Adan ek Ev e akoz?

8 Zeova ti donn Adan ek Ev en lord spesifik. I ti dir zot fer zanfan, ranpli  later e pran swen avek later. (Zenez 1:28) Eski sa lord ti pran zot laliberte? Pa ditou! Sa lord ti donn zot sa loportinite pour fer later antye vin en paradi e en landrwa kot zot ti kapab reste pour touzour avek zot zanfan parfe. Sa ti plan Bondye. (Izai 45:18) Ozordi dimoun pa pe dezobei Bondye si zot swazir pour pa marye oubyen pa fer zanfan. Kantmenm sa, dimoun i marye e fer zanfan menm si sa i anmenn serten difikilte pour zot. (1 Korentyen 7:36-38) Akoz? Parski zot pe eksepte ki sa pou fer zot ere e ganny satisfaksyon. (Psonm 127:3) Si Adan ek Ev ti’n obei Zeova, zot ti pou’n kapab annan en lavi maryaz ek en fanmir ere pour touzour.

KI MANNYER IMEN TI PERDI VRE LALIBERTE?

9. Akoz sa lord ki Bondye ti donnen dan Zenez 2:17 pa ti enzis, pa neseser ouswa pa rezonnab?

9 Zeova ti donn Adan ek Ev en lot lord e i ti klerman dir zot sa ki ti pou arive si zot ti dezobei. I ti dir: “Fodre pa ki ou manz fri sa pye ki donn konnesans lebyen ek lemal, akoz zour ki ou manz sa fri, ou pou mor.” (Zenez 2:17) Eski sa lord ti enzis, pa neseser ouswa pa rezonnab? Eski i ti pran laliberte Adan ek Ev? Ditou. Anfet, plizyer spesyalis Labib i panse ki sa lord ki Bondye ti donnen ti vreman saz e fer sans. Enn parmi zot i dir ki sa lord i ansenny nou “ki zis Bondye ki konn sa ki bon . . . pour bann imen e zis Bondye ki konn sa ki pa bon . . . pour zot. Pour profit sa ki ‘bon,’ bann imen i bezwen annan konfyans dan Bondye e obei li. Si zot dezobei, zot pou bezwen deside pour zot menm sa ki bon . . . e sa ki pa bon.” Sa i en keksoz ki tro difisil pour bann imen fer lo zot menm.

Sa swa ki Adan ek Ev ti fer in anmenn bokou problenm! (Vwar paragraf 9-12)

10. Akoz liberte pour swazir pa parey avek sa drwa pour deside kwa ki byen e kwa ki mal?

Zis Zeova ki annan drwa deside kwa ki byen e kwa ki mal

10 Serten dimoun i kapab mazinen ki Zeova pa ti donn Adan sa laliberte pour fer sa ki i ti anvi. Par kont, zot pa realize ki liberte pour swazir ouswa sa drwa pour swazir ki pour fer, i pa parey avek sa drwa pour deside kwa ki byen e kwa ki mal. Adan ek Ev ti annan sa laliberte pour swazir si zot ti pou obei Bondye ouswa non. Me zis Zeova ki annan drwa deside kwa ki byen e kwa ki mal. Sa “pye dibwa ki donn konnesans lebyen ek lemal” ti donn Adan ek Ev laprev ki sa ti leka. (Zenez 2:9) Pa toultan ki nou konnen ki rezilta nou bann swa pou anmennen e definitivman nou pa kapab konnen si nou pou toultan ganny bann bon rezilta. Sanmenm sa rezon ki nou souvandfwa vwar dimoun fer bann swa oubyen desizyon avek bon lentansyon, me ki malerezman sa bann swa i anmenn soufrans, problenm ouswa trazedi. (Proverb 14:12) I vre alor ki sa ki bann imen i kapab fer i limite. Par donn Adan ek Ev sa lord pour pa manz fri sa  pye dibwa, Zeova ti ansenny zot ki zot ti bezwen obei li pour annan vre laliberte. Ki Adan ek Ev ti deside fer?

11, 12. Akoz swa ki Adan ek Ev ti fer ti anmenn bokou problenm? Donn en legzanp.

11 Malerezman, Adan ek Ev ti swazir pour dezobei Zeova. Ev ti swazir pour ekout Satan ler i ti promet: “Zot lizye pou ouver, zot pou vin parey Bondye, e zot pou konn lebyen ek lemal.” (Zenez 3:5) Eski swa Adan ek Ev ti fer zot ganny plis laliberte parey Satan ti’n dir? Non. Anfet, ler zot ti rezet gidans Zeova, zot ti trouve ki sa i anmenn bokou problenm. (Zenez 3:16-19) Akoz? Parski Zeova pa ti donn bann imen sa laliberte pour deside pour zot menm kwa ki byen e kwa ki mal.​—Lir Proverb 20:24; Zeremi 10:23. * (Vwar not.)

12 Sa i parey avek en pilot ki pe anmenn en avyon. Pour li ariv kot son destinasyon sen e sof, normalman i swiv en larout ki’n ganny aprouve, servi bann lekipman navigasyon ki lo avyon e i kominik avek bann ki donn lenstriksyon pilot lo sa ki i bezwen fer. Me si sa pilot pa swiv lenstriksyon e i anmenn sa avyon kot li i anvi, sa i kapab fer en aksidan grav arive. Parey sa pilot, Adan ek Ev ti anvi fer keksoz dan zot prop fason. Zot ti rezet gidans Zeova. Ki rezilta sa ti anmennen? Bokou problenm! Zot desizyon ti anmenn  pese ek lanmor pour zot ek tou zot zanfan ki’n vin apre zot. (Romen 5:12) Adan ek Ev pa ti ganny plis laliberte ler zot ti esey desid pour zot menm kwa ki byen e kwa ki mal. O kontrer zot ti perdi sa vre laliberte ki Zeova ti’n donn zot.

KI MANNYER POUR GANNY VRE LALIBERTE?

13, 14. Ki mannyer nou kapab ganny vre laliberte?

13 Serten dimoun i krwar ki i ti pou pli bon si nou ti annan laliberte san limit. Me eski i ti pou vreman leka? Menm si i annan bokou byenfe ler nou annan laliberte, eski ou kapab imazinen ki mannyer lemonn ti pou ete si i ti napa okenn limit? The World Book Encyclopedia i dir ki lalwa tou bann sosyete ki organize i konplike parski zot bezwen protez e an menm tan limit laliberte bann dimoun. Sa pa toultan fasil. Sanmenm sa nou vwar bokou lalwa e sa kantite avoka ek ziz ki esey eksplik e aplik zot.

14 Zezi Kri ti eksplike ki mannyer nou kapab annan vre laliberte. I ti dir: “Si zot obei mon parol, zot vreman mon bann disip, zot pou konn laverite e laverite pou fer zot lib.” (Zan 8:31, 32) Alor, pour nou annan vre laliberte nou bezwen fer de keksoz. Premyerman, nou bezwen aksepte laverite ki Zezi ti ansennyen. Dezyenmman, nou bezwen vin son disip. Ler nou fer sa bann keksoz nou pou ganny vre laliberte.  Me avek kwa ki nou bezwen ganny libere? Zezi ti dir: “Tou sa ki fer pese i lesklav pese.” I ti osi dir: “Si Garson i liber zot, zot pou vreman lib.”​—Zan 8:34, 36.

15. Akoz sa laliberte ki Zezi ti promet i kapab fer nou “vreman lib”?

15 Sa laliberte ki Zezi ti promet son bann disip i bokou pli meyer ki sa kalite laliberte ki laplipar dimoun i oule ozordi. Ler Zezi ti dir, “Si Garson i liber zot, zot pou vreman lib,” i ti pe koz lo laliberte avek lesklav pese ki sa form lesklavaz pli pir ki imen in deza eksperyanse. Dan ki fason nou lesklav pese? Pese i fer nou fer bann move keksoz. I osi kapab anpes nou fer sa ki nou konnen i byen ouswa donn nou meyer. Sa i anmenn fristrasyon, douler, soufrans e pour fini kont i anmenn lanmor. (Romen 6:23) Zapot Pol ti santi ki mannyer i fermal konman en lesklav pese. (Lir Romen 7:21-25.) Zis ler pese in ganny konpletman retire ki nou pou ganny sa vre laliberte ki Adan ek Ev ti annan.

16. Ki mannyer nou kapab vin vreman lib?

16 Ler Zezi ti dir “si zot obei mon parol,” sa i montre ki si nou anvi ki Zezi i liber nou, i annan serten keksoz ki nou bezwen fer. Ki sa bann keksoz? Konman bann Kretyen ki’n dedye nou lavi, nou’n aret viv zis pour nou menm e nou’n swazir pour aksepte bann limit ki Zezi in mete pour son bann disip. (Matye 16:24) Zis parey Zezi ti promet, dan lavenir nou pou vreman lib ler nou resevwar tou bann byenfe ki ranson pou anmennen.

17. (a) Ki mannyer nou kapab vreman ere e satisfe? (b) Ki nou pou aprann dan sa lot lartik?

17 Pour nou vreman ere e satisfe, nou bezwen obei bann lansennyman Zezi parey son bann disip. Si nou fer sa, avek letan nou kapab vin konpletman lib avek lesklavaz pese ek lanmor. (Lir Romen 8:1, 2, 20, 21.) Dan sa lot lartik, nou pou aprann ki mannyer nou kapab servi sa laliberte ki nou annan la konmela dan en fason ki saz. Apre nou kapab onor Zeova, sa Bondye vre laliberte, pour touzour.

^ par. 11 Zeremi 10:23 (NWT): “O Zeova, mon konnen ki en dimoun pa kapab deside ki semen i pou swiv. Menm en dimoun ki pe marse pa kapab deside kote i pou met son lipye.”