Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT 43

Bann legzanp lo Rwayonm

Bann legzanp lo Rwayonm

MATYE 13:1-53 MARK 4:1-34 LIK 8:4-18

  • ZEZI I DONN BANN LEGZANP LO RWAYONM

I paret ki Zezi i Kapernaoum ler i’n reprimann bann Farizyen. Pli tar sa zour, i kit sa lakaz kot i ete e i marse ziska Lanmer Galile ki pa tro lwen. En lafoul i vin kot Zezi. Zezi i anbark dan en kannot, dekile avek lans e i konmans ansenny bann dimoun konsernan Rwayonm lesyel. I servi diferan legzanp pour ansenny zot. Sa bann dimoun ki pe ekout Zezi i abitye avek bann keksoz ki Zezi pe koz lo la, alor sa i fer li pli fasil pour zot konpran sa ki i pe ansennyen lo Rwayonm.

Premyerman, Zezi i koz lo en fermye ki pe senm lagrenn. En pe lagrenn i tonm o bor semen e bann zwazo i manz tou. Lezot lagrenn i tonm lo ros kot napa bokou later. Napa fonder e rasin pa kapab pouse, bann pti plant i ganny brile dan soley e zot sek. Lezot lagrenn ankor i tonm dan pikan ki touf sa pti plant ler i konmans pouse. Finalman, en pe lagrenn i tonm lo bon later. Sa bann lagrenn i raport fri, “sa enn 100 fwa plis, lot 60 e lot ankor 30.”​—Matye 13:8.

Dan en lot legzanp, Zezi i konpar Rwayonm avek en zonm ki senm lagrenn. Dan sa ka, menm si sa zonm i dormi e i leve, sa bann lagrenn i pouse. Ki mannyer sa i arive? “I zis pa konnen.” (Mark 4:27) Zot pous lo zot menm e raport bann lagrenn ki sa zonm i kapab rekolte.

Apre sa, Zezi i donn en trwazyenm legzanp ki annan pour fer avek senm lagrenn. En zonm i senm bann bon kalite lagrenn, me “pandan ki bann zonm ti pe dormi,” en lennmi i senm move zerb dan plantasyon dible. Bann lesklav sa zonm i demande si zot devret al tir bann  move zerb. I dir zot: “Non, pangar zot derasin dible dan pe tir move zerb. Les tou le de pous ansanm ziska rekolt e pandan letan rekolt, mon pou dir bann ki fer rekolt: Tir move zerb e anmar zot par pake pour zot ganny brile, apre anmas dible e met dan mon stor.”​—Matye 13:24-30.

En kantite parmi bann ki pe ekout Zezi i abitye plante. I osi mansyonn en lot keksoz ki bokou dimoun i konnen. I koz lo sa pti lagrenn moutard ki grosi e vin en pye dibwa ki bann zwazo i kapab reste lo son bann brans. Zezi i dir: “Rwayonm lesyel i parey en lagrenn moutard ki en zonm ti plant dan son plantasyon.” (Matye 13:31) I pa konmsi Zezi pe fer leson lo bann plant. O kontrer, i pe donn en legzanp pour montre ki mannyer en keksoz ki telman ptipti i kapab pouse oubyen ogmante pour vin en keksoz vreman gran.

Apre sa, Zezi i koz lo en travay ki bokou i abitye avek. I dir ki Rwayonm lesyel i parey “lelven ki en madanm ti pran e melanz li avek trwa gran mezir lafarin.” (Matye 13:33) Menm si personn pa vwar sa lelven, i melanze avek tou sa lapat e fer li monte. Dimoun pa remark deswit sa ki sa lelven i fer dan sa lapat e ki mannyer sa lapat i monte.

Apre ki Zezi in donn sa bann legzanp, i fer sa lafoul ale e i retourn kot sa lakaz kot i pe reste. I pa pran bokou letan avan ki son bann disip i vin kot li akoz zot anvi konpran sa ki i’n dir.

ZOT BENEFISYE AVEK BANN LEGZANP ZEZI

Bann disip in deza tann Zezi servi legzanp pour ansennyen avan, me i pa’n zanmen servi sa kantite legzanp en sel kou. Alor zot demann li: “Akoz ou koz avek zot par servi legzanp?”​—Matye 13:10.

En rezon ki Zezi i fer sa se akoz i akonpli bann profesi Labib. Resi Matye i dir: “I pa ti dir zot nanryen san servi legzanp pour akonpli sa ki ti’n ganny dir atraver sa profet: ‘Mon pou servi bann legzanp pour ansennyen, mon pou dir keksoz ki ti’n kasyet depi o konmansman.’”​—Matye 13:34, 35; Psonm 78:2.

Me i annan en lot rezon akoz Zezi i servi legzanp. Bann legzanp i ede montre ki kalite latitid bann dimoun i annan. En kantite parmi zot i zis vwar Zezi konman en dimoun ki konn rakont bann zoli zistwar e fer bann mirak. Zot pa vwar li konman zot Senyer ki zot devret obei e swiv san ekspekte keksoz an retour. (Lik 6:46, 47) Zot pa anvi sanz zot pwennvi ni zot fason viv. Zot pa oule ki sa mesaz i tous zot leker o profon.

Pour reponn kestyon bann disip, Zezi i dir: “Sanmenm ki mon koz avek zot par servi legzanp, parski zot vwar me i konmsi zot pa vwar nanryen, zot tande me i konmsi zot pa tann nanryen e zot pa konpran nanryen. Profesi Izai pe ganny akonplir lo sa bann dimoun. I ti dir: ‘. . . Parski leker sa bann dimoun in vin dir.’”​—Matye 13:13-15; Izai 6:9, 10.

Me sa pa aplik pour tou bann ki pe ekout Zezi. I eksplike: “Par kont, zot zot ere parski zot lizye i vwar e zot zorey i tande. Parski laverite mon dir zot, en kantite profet ek zonm drwat ti anvi vwar sa bann keksoz ki zot pe vwar me zot pa ti vwar e zot ti anvi tann sa ki zot pe tande me zot pa ti tann sa bann keksoz.”​—Matye 13:16, 17.

 Sa 12 zapot ek lezot disip fidel i pare pour aprann e les sa lansennyman tous zot leker. Sanmenm sa Zezi i dir: “Zot, Bondye in permet zot pour konpran bann sekre Rwayonm lesyel, me i pa leka pour sa bann dimoun.” (Matye 13:11) Vi ki zot senserman anvi konpran, Zezi i eksplik son bann disip ki sa legzanp lo sa fermye ki senm lagrenn i vedir.

Zezi i dir: “Sa lagrenn i parol Bondye.” (Lik 8:11) Later i reprezant leker. Zot bezwen konpran sa de pwen pour konpran sa legzanp.

Zezi i eksplike ki i arive avek bann lagrenn ki tonm o bor semen kot dimoun i marse. I dir: “Dyab i vini e tir sa parol dan zot leker pour ki zot pa krwar e ganny sove.” (Lik 8:12) Ler Zezi i koz lo bann lagrenn ki pous lo ros, i pe refer avek bann dimoun ki byen kontan resevwar parol me sa parol pa pran rasin dan fon zot leker. “Ler problenm ek persekisyon i vini akoz sa mesaz,” zot tonbe. “Letan zot ganny teste,” petet akoz zot ganny presyon sorti kot zot fanmir ek lezot, zot abandonn lafwa.​—Matye 13:21; Lik 8:13.

Ki sa bann lagrenn ki tonm dan pikan i reprezante? Zezi i dir son bann disip ki sa i refer avek bann dimoun ki’n tann mesaz, me “traka lavi ek pouvwar larises i anbet” zot e fer zot tonbe. (Matye 13:22) Sa mesaz ti’n tous zot leker, me aprezan i’n ganny toufe e i pa kapab raport fri.

Dernyen kalite later ki Zezi i koz lo la i sa bon later. Sa i refer avek bann ki tann sa mesaz, pran li aker e vreman konpran ki i vedir. Ki rezilta sa i anmennen pour zot? Zot “prodwir fri.” Vi ki zot sityasyon i diferan akoz laz ouswa lasante, zot pa kapab fer menm kantite. Enn i raport 100 fwa plis, sa lot 60 e sa lot ankor 30. Bondye i beni “sa bann ki annan en leker bon  e pir ki tann sa mesaz, gard li e prodwir fri avek landirans.”​—Lik 8:15.

Vi ki bann disip in demann Zezi pour eksplik zot sa bann legzanp, i bezwen ki zot in vreman kontan ler i eksplik zot. La aprezan zot pli byen konpran sa bann legzanp. Zezi i anvi ki zot konpran sa bann legzanp pour ki an retour zot kapab ansenny lezot dimoun laverite. I demann zot: “Dimoun pa met en lalanp anba en pannyen ouswa anba lili, non? Pa i ganny met anler lo en keksoz?” Alor Zezi i donn zot sa konsey: “Sa enn ki annan zorey pour ekoute, i devret ekoute.”​—Mark 4:21-23.

ZOT GANNY BENI POUR GANNY PLIS LENSTRIKSYON

Apre ki Zezi in eksplik bann disip legzanp sa fermye ki senm lagrenn, zot anvi konn plis. Zot demande: “Eksplik nou legzanp move zerb dan plantasyon.”​—Matye 13:36.

Pa sa i montre en gran diferans ant sa bann disip ek larestan dimoun ki ti lo lans. I paret ki sa bann dimoun i ekoute me zot pa anvi konnen ki sa bann legzanp i vedir e ki mannyer zot kapab aplik zot. Pour zot i ase pour zis ekout sa bann legzanp. Zezi i montre diferans ant sa bann dimoun ki ti pe ekout li ek son bann disip ki’n vin kot li pour aprann plis. I dir:

“Pran aker sa ki zot pe tande. Mezir ki zot pe servi pour lezot sanmenm mezir ki pou ganny servi pour zot, wi, zot pou menm ganny plis ankor.” (Mark 4:24) Bann disip pe ekout byen sa ki Zezi i dir. Bann disip pa’n servi en pti mezir me zot in donn bokou lentere ek latansyon Zezi e zot ganny beni par ganny plis lenstriksyon ek leksplikasyon. Alor, pour reponn kestyon son bann disip lo sa legzanp dible ek move zerb, Zezi i eksplike:

“Sa zonm ki senm bon lagrenn i Garson zonm, sa plantasyon i lemonn. Sa bon lagrenn i bann garson Rwayonm, me move zerb i bann garson sa enn mesan e sa lennmi ki ti senm move zerb i Dyab. Rekolt i ler lafen sa lemonn i pros e bann ki fer rekolt i bann lanz.”​—Matye 13:37-39.

Apre ki Zezi in eksplike ki sak keksoz dan sa legzanp i vedir, i dir ki arive a lafen dan sa legzanp. Dan letan lafen, bann ki fer rekolt, andotmo bann lanz, pou separ dible avek move zerb, setadir bann vre “garson Rwayonm” avek bann fo Kretyen. “Bann ki drwat” pou ganny rasanble e pli tar zot pou briye “dan Rwayonm zot Papa.” Ki pou arive avek “bann garson sa enn mesan”? Zot pou ganny detrir, sanmenm sa zot “plere e grens zot ledan.”​—Matye 13:41-43.

Apre sa, Zezi i donn son bann disip ankor trwa legzanp. Premyerman i dir: “Rwayonm  lesyel i parey en trezor ki’n ganny kasyet dan en plantasyon. En zonm ti trouv sa trezor e i ti rekasyet li. Parski i ti dan lazwa, i ti al vann tou sa ki i ti annan e i ti aste sa plantasyon.”​—Matye 13:44.

I dir osi: “Rwayonm lesyel i osi parey en marsan ki pe vwayaze pour rod bann zoli perl. Desito ki i ti vwar en perl ki annan en gran valer, deswit i ti al vann tou sa ki i ti annan e aste sa perl.”​—Matye 13:45, 46.

Dan tou le de legzanp, Zezi i koz lo en dimoun ki pare pour fer sakrifis pour ganny sa ki vreman annan valer. Sa marsan pa tarde pour vann “tou sa ki i ti annan” pour aste zis en perl ki annan en gran valer. Bann disip Zezi i kapab konpran sa legzanp konsernan en perl presye. Osi, sa zonm ki trouv trezor ki’n ganny kasyet dan en plantasyon i “vann tou sa ki i ti annan” pour aste li. Dan tou le de ka, Zezi pe koz lo en keksoz ki annan en gran valer e dimoun i kapab ganny sa keksoz e fer li vin son trezor. Sa i kapab ganny konpare avek bann sakrifis ki en dimoun i fer pour satisfer son bezwen spirityel. (Matye 5:3) Serten parmi bann ki pe ekout Zezi donn sa bann legzanp in deza montre ki zot pare pour fer en kantite zefor pour satisfer zot bezwen spirityel e vin son vre disip.​—Matye 4:19, 20; 19:27.

Finalman, Zezi i konpar Rwayonm lesyel avek en lasenn ki atrap diferan kalite pwason. (Matye 13:47) Ler zot triy bann pwason, bann ki bon i ganny mete dan bann pannyen e bann ki pa bon i ganny zete. Zezi i dir ki i pou parey ler lafen sa lemonn i pros. Bann lanz pou separ sa ki move ek sa ki drwat.

Ler Zezi ti pe prese, i konmsi i ti pe lapes dan en sans spirityel. I ti kriy son bann premye disip pour ki zot osi zot “lapes dimoun.” (Mark 1:17) Par kont, i dir ki sa legzanp konsernan lasenn i aplik pour en letan a lavenir, “ler lafen sa lemonn i pros.” (Matye 13:49) Alor bann zapot ek lezot disip ki pe ekout Zezi i kapab konpran ki i annan bann keksoz vreman enteresan ki pou arive a lavenir.

Bann ki’n tann sa bann legzanp ki Zezi in donnen ler zot ti dan bato i ganny plis byenfe ankor. Zezi pe montre ki i pare pour “eksplik tou keksoz avek son bann disip an prive.” (Mark 4:34) I parey “en zonm, en met lakour, ki tir bann nouvo keksoz ek bann vye keksoz dan son stor.” (Matye 13:52) Zezi pa servi sa bann legzanp zis pour montre ki i konn ansennyen. Plito, i pe partaz bann laverite ki parey bann trezor presye avek son bann disip. I vreman en ansenyan san konparezon!