Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT 22

Kat disip i konmans lapes dimoun

Kat disip i konmans lapes dimoun

MATYE 4:13-22 MARK 1:16-20 LIK 5:1-11

  • ZEZI I ENVIT BANN DISIP POUR TOULTAN SWIV LI

  • BANN PESER I KONMANS LAPES DIMOUN

Apre ki bann dimoun Nazaret in esey touy li, Zezi i al Kapernaoum, en lavil ki pre avek Lanmer Galile, ki osi ganny apele “lak Zenezaret.” (Lik 5:1) Sa i akonpli sa profesi dan liv Izai ki dir ki bann dimoun Galile ki pe reste o bor lanmer ti pou vwar en gran lalimyer.​—Izai 9:1, 2.

Alor la Galile, Zezi i kontinyen anonse ki “Rwayonm lesyel in aprose.” (Matye 4:17) Zezi i zwenn kat son bann disip. Zot ti pe swiv li pli boner, me ler zot ti retournen sorti Zide, zot in rekonmans zot biznes lapes. (Zan 1:35-42) Me la i’n ariv ler pour zot toultan swiv Zezi pour ki i kapab form zot pour kontinyen prese apre ki i’n ale.

Anmezir ki Zezi i marse o bor lanmer, i vwar Simon Pyer, son frer Andre ek lezot ankor pe lav zot lasenn. Zezi i al kot zot, i anbark dan kannot Pyer e demann li pour pous sa kannot en ptigin a lekar avek later. Ler zot in ariv en pti zistans, Zezi i asize e i konmans ansenny sa lafoul dimoun ki ti’n rasanble lo lans konsernan Rwayonm Bondye.

Apre sa, Zezi i dir Pyer: “Avans kannot dan kre e pas ou lasenn pour atrap pwason.” Pyer i reponn: “Ansenyan, nou’n rente lannwit antye e nou pa’n ganny nanryen, me akoz ou’n demann mwan, mon pou fer li.”​—Lik 5:4, 5.

Zot pas lasenn e zot telman atrap en kantite pwason ki zot lasenn i konmans desire! Deswit zot fer siny avek bann ki lapes avek zot dan lot kannot pa tro lwen pour vin ed zot. Tou le de kannot i telman ranpli avek pwason ki zot konmans koule. Ler Pyer i vwar sa, i tonm azenou devan Zezi e dir: “Senyer, sorti o bor mwan parski mon en dimoun ki fer pese.” Me Zezi i dir li: “Pa bezwen per. Konmansman ozordi ou pou lapes dimoun.”​—Lik 5:8, 10.

Zezi i dir Pyer ek Andre: “Swiv mwan e mon pou fer zot lapes dimoun.” (Matye 4:19) I osi envit de lezot peser, setadir Zak ek Zan, bann garson Zebede pour swiv li. Deswit zot osi zot aksepte. Alor sa kat peser i kit zot biznes lapes deryer e zot vin bann premye disip Zezi ki swiv li a plen tan.