Skip to content

Al lo konteni

 SEKSYON 3

Minister Zezi Galile

‘Zezi ti konmans prese: “Rwayonm lesyel in aprose.”’​—Matye 4:17

Minister Zezi Galile

DAN SA SEKSYON

SAPIT 20

Dezyenm mirak dan lavil Kana

Zezi i geri en garson ki ti en zistans apepre 26 kilomet avek li.

SAPIT 21

Kot sinagog Nazaret

Ki Zezi ti dir ki ti fer bann dimoun Nazaret anvi touy li?

SAPIT 22

Kat disip i konmans lapes dimoun

I envit zot pour aret lapes pwason e konmans lapes dimoun.

SAPIT 23

Zezi i fer bann mirak dan lavil Kapernaoum

Ler Zezi i sas bann demon, i anpes zot dir dimoun ki i Garson Bondye. Akoz?

SAPIT 24

Zezi i fer plis dan predikasyon Galile

Bann dimoun i vin kot Zezi pour ganny geri, me Zezi i eksplike ki i pa’n vin zis pour geri dimoun.

SAPIT 25

Zezi i demontre konpasyon pour en lepre e geri li

Avek en pti fraz senp me ki annan bokou lenportans, Zezi i montre ki i vreman kontan bann ki i geri.

SAPIT 26

“Ou pese in ganny pardonnen”

Dapre Zezi, ki relasyon i annan ant pese ek maladi?

SAPIT 27

Matye i ganny envite pour swiv Zezi

Akoz Zezi i pran en repa avek bann dimoun ki annan repitasyon pour annan en move lavi?

SAPIT 28

Akoz bann disip zezi pa zennen?

Zezi i donn en legzanp konsernan boutey lapo ki reponn zot kestyon lo zennen.

SAPIT 29

Eski en dimoun i kapab fer bann bon keksoz zour Saba?

Akoz bann Zwif i persekit Zezi parski i’n geri en zonm ki ti malad pour 38 an?

SAPIT 30

Relasyon spesyal ki Zezi i annan avek son Papa

Bann Zwif i krwar ki Zezi pe fer li vin egal avek Bondye, me Zezi i fer li kler ki Bondye i pli siperyer ki li.

SAPIT 31

Zot kas zepi zour Saba

Akoz Zezi i dir ki i “annan lotorite lo Saba”?

SAPIT 32

Ki dimoun i ganny drwa fer zour Saba?

Bann Sadiseen ek bann Farizyen ki pa tonm dakor avek kanmarad normalman, i zwenn ansanm pour en rezon.

SAPIT 33

Zezi i akonpli profesi Izai

Akoz Zezi i donn lord bann ki i’n geri pour pa dir lezot lekel li oubyen sa ki i’n fer?

SAPIT 34

Zezi i swazir douz zapot

Ki diferans i annan ant en zapot ek en disip?

SAPIT 35

Sermon lo Montanny

Vwar en leksplikasyon bann pwen prensipal dan diskour Zezi.

SAPIT 36

En zofisye larme i demontre en gran lafwa

Ki sa zofisye larme i fer ki enpresyonn Zezi?

SAPIT 37

Zezi i resisit garson en vev

Bann dimoun ki ti vwar sa mirak ti konpran son vre sinifikasyon.

SAPIT 38

Zan i anvi konnen si Zezi i Mesi

Akoz Zan ki batize i demande si Zezi i Mesi? Eski Zan pe konmans doute?

SAPIT 39

Maler pour en zenerasyon rebel

Zezi i dir ki Zour Zizman i pou pli sever pour Kapernaoum, sa lavil kot Zezi pe reste, ki pour Sodonm.

SAPIT 40

En leson lo pardon

Ler Zezi ti dir en madanm ki petet ti en prostitye ki son bann pese ti’n ganny pardonnen, eski Zezi ti pe dir ki i pa fer nanryen si ou kas lalwa Bondye?

SAPIT 41

Lekel ki donn li pouvwar pour fer mirak?

Bann frer Zezi i krwar ki i’n perdi lespri.

SAPIT 42

Zezi i reprimann bann Farizyen

Kisisa “siny profet Zonas”

SAPIT 43

Bann legzanp lo Rwayonm

Zezi i donn wit legzanp pour eksplik diferan keksoz lo Rwayonm lesyel.

SAPIT 44

Zezi i kalmi en tanpet lo lanmer

Ler Zezi ti kalmi divan ek laroul, i ti ansenny en leson enportan lo konman lavi pou ete ler i dirize dan Rwayonm Bondye.

SAPIT 45

Zezi i annan pouvwar lo en kantite demon

Eski en dimoun i kapab ganny posede par plis ki en demon?

SAPIT 46

En madanm i ganny geri ler i tous lenz Zezi

Zezi i montre son pwisans ek konpasyon par geri en madanm ki’n tous son lenz.

SAPIT 47

En pti fiy i ganny resisite!

Bann dimoun i riy Zezi ler i dir ki en pti fiy ki’n mor pe zis dormi. Ki li i konnen ki zot zot pa konnen?

SAPIT 48

Menm si Zezi i fer mirak Nazaret, zot pa krwar dan li

Bann dimoun Nazaret pa krwar dan Zezi, pa akoz son bann lansennyman ek mirak, me pour en lot rezon.

SAPIT 49

Zezi i prese Galile e form son bann zapot

Ki savedir ‘Rwayonm lesyel in aprose’?

SAPIT 50

Zezi i prepar son bann disip pour prese menm si zot pou ganny persekite

Akoz Zezi i dir son bann zapot ki zot devret sove ler zot ganny persekite si zot pa sipoze per lanmor?

SAPIT 51

En dimoun i ganny touye pandan en parti lanniverser nesans

Erod i telman kontan lafason ki Salome in danse ki i promet pour donn li nenport kwa ki i demande. Kwa ki i ti demande?

SAPIT 52

Zezi i donn manze plizyer milye dimoun avek zis detrwa dipen ek pwason

Sa mirak ki Zezi i fer i sitan enportan ki i ganny rikorde dan tou le kat Levanzil.

SAPIT 53

En dirizan ki kapab kontrol lanmer ek divan

Ki leson bann zapot i aprann ler Zezi i mars lo delo e kalmi divan?

SAPIT 54

Zezi i “dipen lavi”

Akoz Zezi i reprimann bann dimoun menm si zot in fer en gran zefor pour vin vwar li?

SAPIT 55

Parol Zezi i sok en kantite dimoun

Zezi i ansenny en keksoz ki telman sokan ki en kantite son bann disip i abandonn li.

SAPIT 56

Kwa ki vreman fer en dimoun enpir?

Eski i sa ki antre dan labous oubyen sa ki sorti dan labous?

SAPIT 57

Zezi i geri en pti fiy ek en zonm sourd

Akoz en madanm pa ofanse ler Zezi i konpar bann dimoun dan son pei avek bann pti lisyen?

SAPIT 58

Zezi i fer dipen vin en kantite e i averti konsernan lelven bann Farizyen

Finalman bann disip Zezi i konpran ki kalite lelven i pe koz lo la.

SAPIT 59

Lekel Garson zonm?

Ki sa bann lakle Rwayonm i reprezante? Lekel ki servi zot e dan ki fason?

SAPIT 60

Laparans Zezi i sanze e zot vwar Kris dan son laglwar

Ki mannyer laparans Zezi ti sanze? Ki sa ti vedir?

SAPIT 61

Zezi i geri en garson posede par demon

Zezi i dir ki zot pa’n kapab fer en gerizon akoz en mankman lafwa. Me lekel ki ti mank lafwa? Sa garson, son papa oubyen bann disip Zezi?

SAPIT 62

En leson enportan lo limilite

Bann zonm i aprann en leson enportan avek en pti garson.

SAPIT 63

Zezi i donn bann zapot lezot konsey enportan

I donn trwa letap lo ki mannyer pour rezourd bann problenm grav ant bann frer ek ser.

SAPIT 64

Nou bezwen pardonnen

Zezi i servi legzanp en lesklav ki napa pitye pour montre ki kantite enportan Bondye i vwar li neseser pour nou pardonn lezot.

SAPIT 65

Zezi i ansennyen ler zot pe al Zerizalenm

Dan trwa pti konversasyon, Zezi i fer resorti bann latitid ki kapab anpes en dimoun swiv li.