Skip to content

Al lo konteni

Lalis bann legzanp (parabol)

Lalis bann legzanp (parabol)

Sa nimero i sapit dan sa liv.

bann envite ki rod leskiz 83

bann fermye ki mertriye 106

bann papa ki pare pour ede 35

Bon Berze 80

bon Samariten 73

de dimoun ki dwa 40

de garson i ganny demande pour al travay 106

demon ki retourn dan en dimoun 42

dible ek move zerb 43

dis vyerz 112

disel later 35

en lerwa pe mazinen si i pou al lager 84

envit bann ki pov 83

fermye i touy garson sa propriyeter 106

fermye ki dormi 43

fermye ki senmen 43

fondasyon en lakaz 35

garson perdi 86

kolekter taks ek Farizyen 94

konstri en lakaz 84

labour later 65

lafwa parey lagrenn moutard 89

lagrenn dan diferan later 43

lagrenn dible i bezwen mor 103

lakaz konstri lo ros 35

lapay dan lizye ou frer 35

lapes zonm 22

laport etrwat 35

lasenn 43

lelven bann Farizyen 58

lelven ek lafarin 43

lerwa i kennsel en gro det 64

lesklav fidel e pridan 111

lesklav ki pa pardonnen 64

lesklav ki pe esper son met 78

lesklav ki’n travay dan plantasyon 89

min (larzan) 100

mouton ek kabri 114

mouton perdi 63

move administrater 87

nouvo diven, vye boutey 28

paste zot bwar me anval samo 109

perdi pyes larzan 85

perl ek koson 35

perl ki annan en gran valer 43

poul ki rasanble son piti 110

pye fig 79

pyeste vye lenz avek latwal nef 28

resepsyon maryaz 107

Rwayonm, lagrenn moutard 43

samo pas dan en trou zegwir 96

serviter fidel 78

swazir en pli bon plas 83

talan 113

travayer dan plantasyon rezen 97

travayer ki ganny peye en denye 97

trezor kasyet dan plantasyon 43

trouv pyes larzan ki’n perdi 85

vev ek ziz 94

vre pye rezen 120

zanfan lo bazar 39

zanmi ki persiste 74

zonm ris ek Lazar 88

zonm ris ki konstri pli gran stor 77

zwazo ek lis 35

LALIS BANN BWAT

“I ti’n ariv ler pour zot ganny pirifye” 6

Bann vwayaz inoubliyab 10

Lekel bann Samariten? 19

Posede par demon 23

Bann legzanp konsernan zennen 28

Zezi i servi repetisyon pour ansennyen 35

Son transpirasyon i vin parey gout disan 123

Later Disan 127

Bann fwet Romen 129

“Klout li lo poto” 132