Skip to content

Al lo konteni

SAPIT 125

Zezi i ganny anmennen kot Anas e apre kot Kaif

Zezi i ganny anmennen kot Anas e apre kot Kaif

MATYE 26:57-68 MARK 14:53-65 LIK 22:54, 63-65 ZAN 18:13, 14, 19-24

  • ZEZI I GANNY ANMENNEN KOT ANAS KI TI GRANPRET AVAN

  • ZEZI I GANNY ZIZE DEVAN LAKOUR SANNEDREN DAN EN FASON ILEGAL

Zot in anmar Zezi parey en kriminel e anmenn li kot Anas. Anas ti granpret ler Zezi ti fer bann ansenyan dan tanp etonnen a laz 12 an. (Lik 2:42, 47) Pli tar, serten bann garson Anas ti servi konman granpret e la aprezan son zann Kaif ki pe servi konman granpret.

Ler Zezi i kot lakaz Anas, Kaif i annan ase letan pour rasanble Sannedren. Dan sa lakour Sannedren, i annan 71 manm enkli granpret ek lezot ki ti servi konman granpret avan.

Anas i kestyonn Zezi “konsernan son bann disip ek son lansennyman.” Zezi i reponn senpleman par dir: “Mon’n koz devan tou dimoun an piblik. Mon’n toultan ansenny dan sinagog e dan tanp kot tou bann Zwif i rasanble, mon pa’n zanmen dir nanryen an sekre. Akoz ou kestyonn mwan? Kestyonn sa bann ki’n tann sa ki mon’n dir.”​—Zan 18:19-21.

En zofisye ki pe debout la i donn Zezi en kalot dan son figir e i dir: “Koumsa ki ou reponn sef pret?” Me Zezi i konnen ki i pa’n fer nanryen mal, alor i dir: “Si mon’n dir en keksoz mal, dir mwan kwa ki mal, me si mon’n dir sa ki byen, akoz ou tap mwan?” (Zan 18:22, 23) Apre sa, Anas i fer laranzman pour Zezi ganny anmennen kot son zann Kaif.

Aprezan, Sannedren antye in rasanble. Sa i enkli granpret sa lannen, bann ansyen ek bann profeser lalwa. Zot zwenn kot lakaz Kaif. I ilegal pour ziz en dimoun zour Lapak, me sa pa anpes zot pour fer li akoz zot move lentansyon.

I evidan ki sa lakour pa anvi ziz Zezi dan en fason zis. Apre ki Zezi ti resisit Lazar, Sannedren ti deside ki Zezi ti devret mor. (Zan 11:47-53) Deplis, zis detrwa zour pase, bann sef relizye ti fer konplo pour tyonbo Zezi e touy li. (Matye 26:3, 4) Alor menm avan Zezi i konmans ganny zize, i konmsi i’n fini ganny kondannen amor!

Bann sef pret ek lezot manm Sannedren pa’n zis zwenn ilegalman, me zot osi pe esey rod bann temwen ki pou fer bann fo lakizasyon kont Zezi. Zot ganny bokou dimoun, me zot bann temwannyaz pa annakor avek kanmarad. Finalman, de temwen i vin dir: “Nou ti tann li dir, ‘Mon pou detri sa tanp ki’n ganny fer avek lanmen e dan trwa zour mon pou rekonstri en lot ki pa’n ganny fer avek lanmen.’” (Mark 14:58) Par kont, menm sa bann zonm pa tonm dakor konpletman.

Kaif i demann Zezi: “Ou napa nanryen pour dir? Eski ou tande ki sa bann zonm pe dir kont ou?” (Mark 14:60) Zezi pa dir nanryen menm si sa bann temwen pe rakont bann fo zistwar ki pa an armoni avek kanmarad. Alor Granpret Kaif i esey en lot taktik.

Kaif i konnen ki bann Zwif i fasilman ankoler ler en dimoun i dir ki i Garson Bondye. Avan sa, ler Zezi ti dir ki Bondye i son Papa, bann Zwif ti anvi touy li akoz zot ti krwar ki i ti pe esey fer “konmsi i egal avek Bondye.” (Zan 5:17, 18; 10:31-39) Kaif i konnen ki mannyer zot santi, alor i esey trik Zezi par demann li: “Fer serman par Bondye vivan pour dir laverite e dir nou si ou menm Kris, Garson Bondye!” (Matye 26:63) Byensir, Zezi in deza dir ki i Garson Bondye. (Zan 3:18; 5:25; 11:4) Si i pa reponn sa kestyon, zot kapab pran sa konman levidans ki i pa Garson Bondye ek Kris. Sanmenm sa Zezi i dir: “Mwan menm e zot pou vwar Garson zonm pe asize lo kote drwat sa Enn Pwisan e pe vin lo nyaz dan lesyel.”​—Mark 14:62.

Ler Kaif i tann sa, i desir son lenz e dir: “Sa zonm pe koz kont Bondye! Eski nou vreman bezwen lezot temwen ankor? Zot vwar! Zot menm zot in tann li pe koz kont Bondye! Ki zot dir?” Sannedren i pas zot zizman enzis e dir: “I merit lanmor.”​—Matye 26:65, 66.

Zot konmans monk Zezi e donn li koudpwen. Lezot i kalot li dan son figir e kras lo li. Apre ki zot in kouver son figir, zot kalot li e boufonn li: “Profetize! Lekel ki’n tap ou?” (Lik 22:64) La Garson Bondye pe ganny maltrete pli ba ki later apre ki i’n ganny zize ilegalman pandan lannwit!