Skip to content

Al lo konteni

SAPIT 122

Dernyen lapriyer Zezi dan lasanm anler

Dernyen lapriyer Zezi dan lasanm anler

ZAN 17:1-26

  • BANN BYENFE LER EN DIMOUN I KONN BONDYE EK SON GARSON

  • ZEOVA, ZEZI EK BANN DISIP I EN SEL

Zezi i vreman kontan son bann zapot, se pour sa ki i pe prepar zot akoz i pros pour li ale. Aprezan i get anler dan lesyel e priy son Papa: “Glorifye ou garson pour ki ou garson i kapab glorifye ou, zis parey ou’n donn li lotorite lo tou dimoun pour kapab donn lavi eternel tou sa bann ki ou’n donn li.”​—Zan 17:1, 2.

I kler ki Zezi i rekonnet ki sa ki pli enportan se pour donn Bondye laglwar. Me pa i ankourazan pour mazin sa lespwar lavi eternel ki Zezi in koz lo la! Vi ki Bondye in donn Zezi “lotorite lo tou dimoun,” i kapab fer tou limanite benefisye avek sa ranson. Par kont, pa tou dimoun ki pou ganny sa bann byenfe. Akoz? Akoz sa bann byenfe i zis pour bann ki azir an armoni avek sa ki Zezi i mansyonnen apre. I dir: “Pour ganny lavi eternel, zot bezwen aprann konn ou, sa sel vre Bondye e sa enn ki ou’n anvoye Zezi Kri.”​—Zan 17:3.

En dimoun i bezwen aprann konn byen tou le de Papa ek Garson e annan en bon relasyon avek zot. I bezwen annan menm pwennvi ki zot. I osi bezwen fer zefor pour imit zot bann kalite dan lafason ki i tret lezot. Deplis, i bezwen rekonnet ki sa ki pli enportan se pa ganny lavi eternel, me ki Bondye i ganny glorifye. Apre sa, Zezi i rekonmans koz lo sa size enportan e i dir:

“Mon’n fini sa travay ki ou’n donn mwan pour fer e mon’n glorifye ou lo later. Alor, Papa, glorifye mwan akote ou pour ki mon a reganny sa laglwar ki mon ti annan akote ou avan ki lemonn ti egziste.” (Zan 17:4, 5) Zezi i demann Bondye pour ganny resisite pour li reganny laglwar ki i ti annan dan lesyel.

Par kont, Zezi pa’n oubliy sa ki i’n akonpli pandan son minister. I priye: “Mon’n fer konn ou non avek bann ki ou’n donn mwan dan lemonn. Zot ti pour ou e ou’n donn zot avek mwan e zot in obei ou parol.” (Zan 17:6) Pandan son minister, Zezi pa’n zis servi non Bondye, setadir Zeova. Me i’n ed son bann zapot pour konn Zeova ek son bann kalite e lafason ki i pran swen avek bann imen.

Bann zapot in aprann konn Zeova, rol son Garson ek bann keksoz ki Zezi in ansennyen. Avek limilite, Zezi i dir: “Mon’n dir zot bann keksoz ki ou’n dir mwan. Zot in aksepte sa bann keksoz, zot in arive konnen ki mon’n vin konman ou reprezantan e zot in krwar ki ou’n anvoy mwan.”​—Zan 17:8.

Apre sa, Zezi i fer resorti diferans ki i annan ant son bann disip ek lezot dimoun dan lemonn: “Mon priy pour zot, mon pa priy pour lemonn, me pour sa bann ki ou’n donn mwan, parski zot pour ou e tou sa ki pour mwan i pour ou. . . . Papa sen, vey lo zot akoz sa non ki ou’n donn mwan, pour ki zot kapab en sel, parey nou nou en sel. . . . Mon’n protez zot e ni enn parmi zot pa’n perdi eksepte sa enn ki pou ganny detrir.” Zezi ti pe koz lo Zida Iskaryot ki ti pe al trai li.​—Zan 17:9-12.

Zezi i kontinyen priye: “Lemonn in ay zot. . . . Mon pa pe demann ou pour tir zot dan lemonn, me plito ki ou vey lo zot akoz sa enn move. Zot pa form parti lemonn, parey mwan mon pa form parti lemonn.” (Zan 17:14-16) Bann zapot ek lezot disip i viv dan sa lemonn, setadir parmi bann imen dirize par Satan, me zot bezwen reste separe avek sa lemonn e tou sa ki move dan sa lemonn. Ki mannyer zot kapab fer sa?

Zot bezwen reste sen, setadir separe pour servi Bondye. Zot bezwen met an pratik sa ki dan Lekritir Ebre ek bann laverite ki Zezi li menm in ansennyen. Zezi i priye: “Fer zot vin sen gras a laverite, ou parol i laverite.” (Zan 17:17) Pli tar, serten bann zapot pou ganny enspire pour ekri bann liv ki pou dan Labib ki pou form parti sa “laverite” ki kapab ed en dimoun pour vin sen.

Me pli tar, i pou osi annan lezot dimoun ki pou aksepte “laverite.” Alor Zezi “pa priy zis pour zot [sa 11 zapot], me osi pour bann ki pou annan lafwa dan [li] apre ki zot in ekout zot parol.” Ki Zezi i demann son Papa pour fer pour sa bann dimoun? I dir: “Mon priye pour ki zot tou zot kapab vin en sel, parey ou, Papa, ou ini avek mwan e mwan mon ini avek ou, pour ki zot osi zot kapab ini avek nou.” (Zan 17:20, 21) Zezi ek son Papa pa en sel bondye. Zot en sel dan sa sans ki zot tonm dakor lo tou keksoz. Zezi i priye ki son bann disip osi i kapab vin en sel dan sa menm sans.

Pa bokou letan avan sa, Zezi ti’n dir Pyer ek lezot ki i ti pe al prepar en plas pour zot, setadir en plas dan lesyel. (Zan 14:2, 3) Aprezan Zezi i rekoz lo sa pwen dan son lapriyer: “Papa, mon anvi ki sa bann ki ou’n donn mwan i avek mwan kot mon ete, pour ki zot kapab vwar sa laglwar ki ou’n donn mwan, parski ou’n kontan mwan depi o konmansman lemonn.” (Zan 17:24) Zezi i konfirmen ki bokou letan pase, avan menm ki Adan ek Ev ti fer zanfan, Bondye ti kontan son sel Garson, Zezi Kri, ki pli tar ti vin lo later.

Pour fini son lapriyer, Zezi i remet lanfaz lo non son Papa e lo lanmour ki Bondye i annan pour bann zapot ek lezot ki pou aksepte “laverite.” I dir: “Mon’n fer zot konn ou non e mon pou kontinyen fer li, pour ki zot kapab kontan lezot parey ou’n kontan mwan e mwan mon ava ini avek zot.”​—Zan 17:26.