Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT 132

“Vreman sa zonm ti Garson Bondye”

“Vreman sa zonm ti Garson Bondye”

MATYE 27:45-56 MARK 15:33-41 LIK 23:44-49 ZAN 19:25-30

  • ZEZI I MOR LO POTO

  • BANN KEKSOZ EKSTRAORDINER I ARIVE APRE LANMOR ZEZI

La i midi le 14 Nizan. ‘Depi midi ziska trwa-z-er apremidi, pei antye i dan fernwanr.’ (Mark 15:33) Sa fernwanr i fer per me i pa en leklips soley. Normalman en leklips soley i selman ariv dan letan nouvellin, me la i plennlin akoz i lafet Lapak. Deplis, sa fernwanr pa dir pour zis detrwa minit parey en leklips soley. Alor i evidan ki se Bondye ki’n fer sa fernwanr arive!

Zis mazinen ki lefe sa i bezwen annan lo bann ki pe monk Zezi. Pandan sa fernwanr, kat madanm i vin kot poto martir. Sa i manman Zezi, Salome, Mari Magdalenn ek Mari manman Pti Zak ki en zapot.

Zapot Zan i ansanm avek manman Zezi ki vreman tris “lanmenm o bor poto martir.” Mari pe get son garson ki i’n elve depi pti baba pe soufer lo poto. Pour li, i konmsi i’n ganny perse avek “en gran lepe.” (Zan 19:25; Lik 2:35) Pourtan, dan tou son douler, Zezi i mazin byennet son manman. I bouz son latet dan direksyon Zan e i dir avek son manman: “Madanm, gete! La ou garson.” Apre i bouz son latet dan direksyon Mari e i dir Zan: “Gete! La ou manman!”​—Zan 19:26, 27.

Zezi pe donn sa zapot ki i kontan sa responsabilite pour pran swen avek son manman, ki aparaman i en vev aprezan. Zezi i konnen ki son bann demi frer, setadir bann lezot garson Mari, pa ankor annan lafwa dan li. Alor i pe fer laranzman pour ki en dimoun i pran swen avek son manman fizikman e spirityelman. Pa sa i en bon legzanp!

Ver 3 er apremidi, Zezi i dir: “Mon swaf.” Ler i dir sa parol, sa i akonpli sa ki’n ganny rikorde dan lekritir. (Zan 19:28; Psonm 22:15) Zezi i santi ki son Papa pa pe protez li pour ki son lentegrite i ganny konpletman teste. Kris i kriye petet dan en dyalek Arameen ki zot koze Galile: “Eli, Eli, lama sabaktani?” ki vedir, “Mon Bondye, mon Bondye, akoz ou’n abandonn mwan?” Serten parmi bann ki pe debout la i dir: “Ekoute! I pe kriy Eliya.” En dimoun i taye e met en leponz ki’n ganny tranpe dan vineg lo bout en baton e donn Zezi pour bwar. Me lezot i dir: “Les li! Annou gete si Eliya i vini pour tir li lo sa poto.”​—Mark 15:34-36.

Apre sa, Zezi i kriye: “I’n ganny akonplir!” (Zan 19:30) Zezi in akonpli tou sa ki son Papa in anvoy li pour fer lo later. Finalman Zezi i dir: “Papa, mon met mon lavi dan ou lanmen.” (Lik 23:46) Koumsa Zezi i donn Zeova son lavi e i annan en konfyans total ki Bondye pou resisit li. Apre sa, Kris i bes son latet e mor.

Ler sa i arive, i annan en gro tranblemandter ki fann bann ros. I sitan for ki bann latonm an deor Zerizalenm i ouver e bann lekor mor i sorti an deor latonm. Me ler bann ki pe pase i vwar bann lekor mor an deor latonm, zot al dan “lavil sen” e rakont sa ki zot fek vwar.​—Matye 12:11; 27:51-53.

 Ler Zezi i mor, sa gran rido lour ki separ Sen avek Tre Sen dan tanp Bondye i desir an de, depi anler ziska anba. Sa levennman etonan i arive akoz Bondye i ankoler avek bann ki’n touy son Garson e i montre ki aprezan i posib pour antre dan Tre Sen, setadir lesyel.​—Ebre 9:2, 3; 10:19, 20.

Nou kapab konpran akoz bann dimoun i konmans vreman per. Sa zofisye larme ki ansarz sa legzekisyon i dir: “Vreman sa zonm ti Garson Bondye.” (Mark 15:39) Petet i ti la ler Zezi ti pe ganny zize devan Pilat e zot ti pe diskite si i Garson Bondye oubyen non. La aprezan i asire ki Zezi i en dimoun drwat e ki i vreman Garson Bondye.

Lezot i sirprann ler zot vwar sa bann keksoz ekstraordiner ki pe arive, zot al kot zot e zot “tap zot lestoman” akoz zot tris e onte. (Lik 23:48) Parmi bann ki pe gete dan lwen i annan en kantite madanm ki disip Zezi e ki par ler ti vwayaz avek li. Sa bann keksoz ki’n arive i osi annan en gran lefe lo zot.