Skip to content

Al lo konteni

SAPIT 139

Zezi i fer later revin en paradi e fini sa travay ki Bondye in donn li pour fer

Zezi i fer later revin en paradi e fini sa travay ki Bondye in donn li pour fer

1 KORENTYEN 15:24-28

  • SA KI POU ARIVE AVEK BANN MOUTON EK KABRI

  • EN KANTITE DIMOUN POU BENEFISYE AVEK PARADI LO LATER

  • ZEZI I PROUVE KI I SEMEN, LAVERITE EK LAVI

Pa bokou letan apre ki Zezi ti’n batize, i ti bezwen fer fas avek en lennmi ki ti determinen pour anpes li reste fidel menm avan i konmans son minister. Dyab ti esey tant Zezi plizyer fwa. Pli tar, Zezi ti dir sa lo sa enn move: “Sef sa lemonn pe vini e i napa kontrol lo mwan.”​—Zan 14:30.

Zapot Zan ti vwar davans sa ki ti pou arive avek ‘sa gro dragon, sa premye serpan, sa enn ki ganny apele Dyab e Satan.’ Sa lennmi kriyel ti pou ganny tire dan lesyel e i ti pou annan “en gran lakoler, parski i konnen i reste li zis en ptigin letan.” (Revelasyon 12:9, 12) Bann Kretyen i annan bon rezon pour krwar ki zot pe viv pandan sa “ptigin letan” ki Labib i koz lo la. Byento “sa dragon, sa premye serpan,” pou ganny zete dan labim e i pa pou kapab enfliyans lemonn pour 1,000 an anmezir ki Zezi i diriz Rwayonm Bondye.​—Revelasyon 20:1, 2.

Pandan sa letan, ki pou arive lo later? Lekel ki pou reste lo later e ki mannyer keksoz pou ete lo later? Zezi li menm ti donn larepons. Dan son legzanp mouton ek kabri, i ti montre ki pou arive a lavenir avek bann imen drwat ki parey mouton ki travay ansanm avek bann frer Zezi e ed zot. I ti osi montre ki pou arive avek bann dimoun ki parey kabri. Zezi ti dir: “Sa bann [kabri] pou ganny lanmor eternel, me bann ki drwat [bann mouton] pou ganny lavi eternel.”​—Matye 25:46.

Sa i ed nou konpran sa ki Zezi ti dir sa kriminel ki ti lo en poto o bor li. Zezi pa ti ofer sa zonm menm rekonpans ki i ti’n promet son bann zapot fidel, setadir ki zot pou form parti Rwayonm lesyel. O kontrer, Zezi ti promet sa zonm ki ti’n repantir: “Laverite mon dir ou ozordi, ou pou avek mwan dan Paradi.” (Lik 23:43) Alor sa zonm ti ganny lespwar pour viv dan Paradi setadir en zoli zarden. I fer sans alor pour dir ki bann ki parey mouton e ki “ganny lavi eternel,” pou osi viv dan sa Paradi.

Sa i an armoni avek sa deskripsyon ki zapot Zan ti fer konsernan ki mannyer later pou ete sa letan. I ti dir: “Latant Bondye i avek bann imen, i pou reste avek zot, zot pou vin son pep e Bondye li menm pou avek zot. I pou eswiy tou larm dan zot lizye, i pou nepli annan ni lanmor, ni dey, ni leokri, ni douler ankor. Sa bann keksoz avan in fini disparet.”​—Revelasyon 21:3, 4.

Pour ki sa zonm i kapab dan Paradi, i pou bezwen ganny resisite. Pa zis li ki pou ganny resisite. Zezi ti fer sa kler ler i ti dir: “Letan pe vini kot tou bann ki dan latonm pou tann son lavwa e zot pou resisite, sa bann ki’n fer sa ki byen pou ganny lavi eternel me sa bann ki’n fer bann keksoz mal pou ganny kondannen.”​—Zan 5:28, 29.

Be ki pou arive avek bann zapot fidel ek sa pti group dimoun ki pou avek Zezi dan lesyel? Labib i dir: “Zot pou vin bann pret Bondye ek Zezi e zot pou diriz konman lerwa ansanm avek li pour sa 1,000 an.” (Revelasyon 20:6) Sa bann ki pou diriz ansanm avek Kris ti bann zonm ek fanm lo later. Alor definitivman zot pou bann dirizan dan lesyel ki annan konpasyon e ki konpran bann ki pe viv lo later.​—Revelasyon 5:10.

Zezi pou ed bann imen lo later benefisye avek son sakrifis e i pou retir pese ki bann imen in erite. Zezi e bann ki pou diriz avek li pou ed limanite fidel pour revin parfe. Koumsa, bann imen pou kapab viv parey Bondye ti anvi o konmansman ler i ti demann Adan ek Ev fer zanfan e ranpli later. Menm lanmor ki nou’n erite atraver pese Adan pou nepli egziste!

Zezi pou’n akonpli tou sa ki Zeova in demann li pour fer. A lafen Renny Mil An, Zezi pou rann Rwayonm ek limanite ki pou’n vin parfe avek son Papa. Sa i montre ki Zezi i annan limilite e zapot Pol ti ekri lo sa size: “Ler tou keksoz pou’n ganny soumet avek son Garson, alor Garson li menm pou soumet son lekor avek sa Enn ki’n soumet tou keksoz avek li, pour ki Bondye i vin tou pour tou dimoun.”​—1 Korentyen 15:28.

I kler ki Zezi i annan en rol vreman enportan pour ede akonpli plan Bondye. Anmezir ki plan Bondye i kontinyen ganny akonplir pandan leternite, Zezi pou toultan viv an armoni avek sa ki i ti dir: “Mwan menm semen, laverite ek lavi.”​—Zan 14:6.