Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT 111

Bann zapot i demann en siny

Bann zapot i demann en siny

MATYE 24:3-51 MARK 13:3-37 LIK 21:7-38

  •   KAT DISIP I DEMANN EN SINY

  • LAKONPLISMAN SA SINY DAN PREMYE SYEK E A LAVENIR

  • NOU BEZWEN KONTINYEN VEYE

I Mardi apremidi le 11 Nizan, lazournen i pros pour fini. Zezi in byen okipe sa dernyen detrwa zour e son letan lo later i pros pour fini. Pandan lazournen, i’n ansennyen dan tanp e aswar i’n al reste an deor lavil. En kantite dimoun in vreman enterese avek lansennyman Zezi e zot in “vin kot li granmaten pour ekout li kot tanp.” (Lik 21:37, 38) La aprezan, Zezi pe asize avek kat son bann zapot lo Montanny Pye Zoliv. I avek Pyer, Andre, Zak ek Zan.

Sa kat zapot in vin kot li an prive. Zot enkyet konsernan tanp akoz Zezi fek predir ki ni menm en ros lo en lot pa pou reste. Me zot pa pe mazin zis sa. Pli boner Zezi ti’n donn zot sa lankourazman: “Met zot pare parski Garson zonm pe vin en ler ki zot pa pe ekspekte.” (Lik 12:40) I ti’n osi koz konsernan sa “zour ki Garson zonm pou ganny revele.” (Lik 17:30) Eski tousala i annan pour fer avek sa ki Zezi fek dir konsernan tanp? Bann zapot i vreman anvi konn plis. Alor zot dir: “Dir nou, kan tou sa bann keksoz pou arive e ki siny ki pou montre ki ou la e ki lafen sa lemonn i pros pour arive?”​—Matye 24:3.

Petet zot pe mazin destriksyon sa tanp ki la devan zot. Zot osi demann kestyon konsernan ler Garson zonm pou la. I kapab ki zot rapel ki Zezi ti donn en legzanp konsernan “en zonm ki ti ne dan en fanmir rwayal” ki ti “al dan en pei byen lwen pour li vin lerwa e apre retournen.” (Lik 19:11, 12) Finalman, zot osi anvi konnen ki “lafen sa lemonn” pou enplike.

Dan son larepons, Zezi i donn zot en kantite lenformasyon. I donn zot en siny ki montre kan sistenm Zwif pou terminen e kan tanp pou ganny detrir. Me larepons Zezi i enplik plis ki sa. Sa siny pou osi ed bann Kretyen dan nou lepok pour konnen ki zot pe viv pandan letan ‘ki Zezi i la’ (prezans Zezi) e ki lafen sa lemonn i pros.

Diran bann lannen ki pase, bann zapot i vwar profesi Zezi pe ganny akonplir. En kantite keksoz ki Zezi ti’n predir i arive pandan ki zot ankor vivan. Alor, 37 an pli tar, lannen 70, bann Kretyen ki pe kontinyen veye in prepare e pare pour destriksyon sistenm Zwif ek son tanp. Par kont, pa tou sa ki Zezi ti predir ki arive diran sa bann lannen avan e pandan lannen 70. Alor, kwa ankor ki pou montre ki Zezi i la pe dirize dan Rwayonm? La sa ki Zezi i dir bann zapot.

Zezi i predir ki i pou annan “lager kot zot reste e dan diferan landrwa” e ki “nasyon pou lager kont nasyon e rwayonm kont rwayonm.” (Matye 24:6, 7) I osi dir ki i “pou annan bann gran tranblemandter, i pou annan mankman manze ek lepidemi.” (Lik 21:11) Zezi i averti son bann disip: “Dimoun pou aret zot e persekit zot.” (Lik 21:12) I pou annan bann fo profet e zot pou anbet en kantite dimoun. I pou annan en kantite pese e lanmour lamazorite dimoun pou diminyen. An plis, i dir ki “sa bon nouvel Rwayonm pou ganny anonse partou lo later pour donn en temwannyaz avek  tou nasyon e apre sa, lafen pou arive.”​—Matye 24:14.

Menm si i annan serten laspe dan profesi Zezi ki ganny akonplir avan e pandan ki bann Romen i detri Zerizalenm, eski i posib ki Zezi pe koz lo en pli gran lakonplisman ki pou arive pli tar? Eski ou vwar levidans ki sa profesi enportan ki Zezi ti donnen pe ganny son pli gran lakonplisman dan nou letan?

Zezi i osi koz lo “sa keksoz degoutan ki anmenn destriksyon” ki pou aparet ler i pou la konman Lerwa dan lesyel. (Matye 24:15) Lannen 66, sa keksoz degoutan ti aparet ler “bann kan larme” Romen avek zot bann zidol ek paviyon ti antour Zerizalenm e konmans kas son miray. (Lik 21:20) Alor sa letan, “sa keksoz degoutan” ti la kot i pa devret ete, setadir kot tanp, sa landrwa ki bann Zwif ti konsider konman “sen.”

Zezi i osi predir: “I pou annan en gran ladetres, enn ki pa’n zanmen arive depi konmansman lemonn ziska prezan e i pa pou zanmen ariv ankor.” Lannen 70, bann Romen ti detri Zerizalenm. Ler ‘lavil sen’ bann Zwif ek son tanp i ganny konkerir e detrir, plizyer milye Zwif i ganny touye. Sa i en gran ladetres pour zot. (Matye 4:5; 24:21) Sa i pli gran destriksyon ki sa lavil ek pep Zwif in deza eksperyanse e i met en lafen avek sistenm Zwif ek zot ladorasyon ki ti ganny organize Zerizalenm pour plizyer santenn lannen. Alor, nou kapab asire ki pli gran lakonplisman parol Zezi pou vreman terib.

ANNAN KONFYANS PANDAN LETAN LAFEN

Zezi pa ankor fini koz avek son bann zapot konsernan sa siny ki pou montre ki i la pe dirize dan Rwayonm e ki lafen sa lemonn i pros. Aprezan i averti son bann disip konsernan bann “fo Kris ek bann fo profet.” I dir ki serten pou esey “anbet dimoun, si posib, menm bann ki’n ganny swazir.” (Matye 24:24) Me sa bann ki’n ganny swazir pa pou ganny anbete. Bann dimoun pou kapab vwar bann fo Kris me dimoun pa pou vwar Zezi ler i la pe dirize dan Rwayonm akoz i pou envizib.

Zezi i koz lo en pli gran ladetres ki pou arive ler lafen sa lemonn i konmanse. I dir: “Soley pou vin sonm, lalin pa pou klere, bann zetwal pou tonbe sorti dan lesyel e bann lafors dan lesyel pou ganny sekwe.” (Matye 24:29) Ler bann zapot i tann sa deskripsyon efreyan, zot pa konnen kwa egzakteman ki pou arive, me i pou vreman enkrwayab.

Ki mannyer sa bann levennman sokan pou afekte limanite? Zezi i dir: “Dimoun pou tonm feb akoz lafreyer ek lenkyetid pour sa ki pe al arive lo later, parski bann lafors dan lesyel pou ganny sekwe.” (Lik 21:26) Zezi pe dekrir sa moman pli terib ki pou arive lo later.

Zezi i ankouraz son bann zapot par dir ki pa tou dimoun ki pou dan sagrinasyon ler ‘Garson zonm i vini avek gran laglwar ek pwisans.’ (Matye 24:30) Zezi ti’n deza dir ki Bondye ti pou entervenir “akoz bann ki’n ganny swazir.” (Matye 24:22) Alor ki sa bann disip fidel i devret fer konsernan sa bann keksoz ki Zezi pe dir? Zezi i ankouraz son bann disip: “Ler sa bann keksoz pou konmans arive, debout drwat e lev zot latet akoz zot delivrans pe aprose.”​—Lik 21:28.

Me ki mannyer bann disip Zezi ki viv pandan sa letan pou kapab konnen ki lafen i pros? Zezi i donn en legzanp konsernan en pye fig: “Desito ki son bann pti brans i vin tann e bourzonnen, zot konnen ki lete i pros. Pareyman zot osi, ler zot vwar sa bann keksoz pe arive, konnen ki i la devan laport. Laverite mon dir zot, sa zenerasyon pa pou disparet avan ki tou sa bann keksoz i sirman arive.”​—Matye 24:32-34.

 Alor, ler bann disip i vwar bann diferan laspe sa siny pe ganny akonplir, zot devret realize ki lafen i pros. Zezi i averti son bann disip ki pou viv pandan sa moman terib. I dir:

“Konsernan sa zour ek sa ler, personn pa konnen kan i pou arive, ni bann lanz dan lesyel, ni Garson, me zis Papa tousel ki konnen. Parski ler Garson zonm pou la, i pou parey dan letan Noe. Parski parey dan letan avan Deliz, dimoun ti pe manze e bwar, bann zonm ti pe marye e bann madanm ti pe ganny donnen an maryaz, ziska zour ki Noe ti antre dan lars e zot pa ti pran kont nanryen ziska ki Deliz ti vini e balye zot tou. I pou parey ler Garson zonm pou la.” (Matye 24:36-39) Zezi i konpar letan lafen avek Deliz dan lepok Noe ki ti annan en lefe lo later antye.

I bezwen ki bann zapot ki lo Montanny Pye Zoliv i konpran ki zot bezwen reste eveye. Zezi i dir: “Fer byen atansyon pour ki zot pa vin lour akoz manze e bwar tro bokou, akoz traka lavi e ki en sel kou sa zour i ariv lo zot parey en pyez. Parski sa pou ariv lo tou zabitan later. Alor, reste eveye, toultan sipliy Bondye pour ki zot a kapab sap tou sa bann keksoz ki devret arive e debout devan Garson zonm.”​—Lik 21:34-36.

Ankor enn fwa, Zezi pe montre ki sa ki i pe predir pou annan en pli gran lakonplisman. I pa pe predir konsernan bann levennman ki ti pou zis arive dan 30 oubyen 40 an e ki ti pou afekte zis Zerizalenm oubyen sa nasyon Zwif. O kontrer, i pe koz lo bann keksoz ki ti “pou ariv lo tou zabitan later.”

I dir ki son bann disip pou bezwen reste eveye e met zot pare. Zezi i servi en lot legzanp pour met lanfaz lo sa lavertisman: “Mazin sa: Si en met lakour ti’n konnen ki ler voler ti pe vini dan lannwit, i ti pou’n reste eveye e i pa ti pou les voler kas son lakaz. Pareyman, zot osi fer sir zot in pare, parski Garson zonm pe vini en ler ki zot pa pe ekspekte.”​—Matye 24:43, 44.

Apre sa, Zezi i donn son bann disip rezon akoz zot devret reste pozitif. I asir zot ki ler sa bann profesi pe ganny akonplir, i pou annan en “lesklav” ki pou reste eveye e aktif. Zezi i servi en legzanp ki fasil pour bann zapot mazinen: “Lekel vreman sa lesklav fidel e pridan ki son met in met li ansarz son bann serviter pour donn zot manze dan sa moman apropriye? Ere sa lesklav si ler son met i vini i vwar li pe fer son louvraz! Laverite mon dir zot, i pou met li ansarz tou son byen.” Me si sa “lesklav” i devlop en move latitid e maltret lezot, sa met pou “pini li severman.”​—Matye 24:45-51; konpar Lik 12:45, 46.

Par kont, Zezi pa pe dir ki en group son bann disip pou devlop en move latitid. Alor ki leson Zezi pe ansenny son bann disip? I anvi ki zot reste eveye e aktif. I fer sa pwen resorti dan en lot legzanp.