Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT 86

Garson perdi i retournen

Garson perdi i retournen

LIK 15:11-32

  • LEGZANP GARSON PERDI

I tre probab ki Zezi i ankor Pere lo kote les Larivyer Zourden ler i donn legzanp mouton ek pyes larzan perdi. Tou le de legzanp i montre nou ki nou devret dan lazwa ler en dimoun ki annan en move lavi i repantir e retourn kot Bondye. Bann Farizyen ek profeser lalwa in kritik Zezi akoz i byen resevwar sa bann kalite dimoun. Me eski zot aprann en leson avek sa de legzanp Zezi? Eski zot konpran ki mannyer nou Papa dan lesyel i santi konsernan bann ki repantir? Aprezan Zezi i donn en zoli legzanp ki met lanfaz lo sa menm leson enportan.

Dan sa legzanp, Zezi i koz lo en papa ki annan de garson. Sa garson pli zenn i personnaz prensipal dan sa legzanp. Bann Farizyen ek profeser lalwa, ensi ki lezot dimoun i devret aprann en leson avek sa ki Zezi i dir lo sa garson pli zenn. Par kont, sa ki Zezi i dir lo latitid sa papa ek son pli gran garson i osi ansenny nou bann leson enportan. Alor reflesir lo sa trwa dimoun anmezir ki Zezi i rakont sa legzanp:

Zezi i konmans par dir: “En zonm ti annan de garson. Sa enn pli zenn ti dir son papa, ‘Papa donn mwan bann byen ki sipoze vin pour mwan.’ Alor i ti partaz son byen avek zot.” (Lik 15:11, 12) Remarke ki sa enn pli zenn pa pe rod son leritaz akoz son papa in mor. Son papa i ankor vivan. Pourtan sa garson i anvi son par la konmela pour li kapab vin endepandan e fer sa ki i oule. Ki i anvi fer?

Zezi i eksplike: “Detrwa zour pli tar, sa enn pli zenn ti pran tou son keksoz e al dan en pei byen lwen. Laba, i ti gaspiy tou son byen par viv en lavi dezordonnen.” (Lik 15:13) Olye reste kot li kot i ti an sekirite, avek son papa ki kontan son zanfan e pran byen swen avek zot, sa garson i al dan en lot pei. Laba i gaspiy tou son leritaz pour satisfer son bann dezir seksyel. Apre sa, i pas dan letan dir. Zezi i rakonte:

“Ler i ti’n fini depans tou sa ki i ti annan, en  gran lafanmin ti ravaz sa pei antye e i pa ti reste li nanryen. I ti nobou al travay pour enn bann sitwayen sa pei ki ti anvoy li dan lakanpanny pour vey son bann koson. I ti menm anvi manz manze koson, me personn pa ti donn li nanryen.”​—Lik 15:14-16.

Dapre Lalwa Bondye, koson i en zannimo enpir, me sa garson i oblize sonny koson. I telman pe mor lafen ki i anvi manz manze koson ki i pe sonnyen. Dan sa sityasyon vreman difisil, sa garson i dezespere e i ‘realize sa ki i’n fer.’ Ki i fer alor? I dir dan li menm: “Ou a dir mwan konbyen travayer mon papa ki annan plis ki dekwa manze, tandis ki mwan mon pe mor lafen isi! Mon pou leve, retourn kot mon papa e dir li: ‘Papa, mon’n fer pese kont Bondye e kont ou. Mon nepli merite ganny apele ou garson. Tret mwan parey enn ou bann travayer.’” Apre i leve e al kot son papa.​—Lik 15:17-20.

Ki mannyer son papa pou reazir? Eski i pou ankoler avek li e dispit avek li akoz i ti fer en desizyon bet ler i ti kit lakour? Eski sa papa pa pou antren li oubyen rezet li? Si ou ti sa papa, ki mannyer ou ti pou’n reazir? Ki ou ti pou’n fer si sa ti ou garson oubyen fiy?

 GARSON PERDI I GANNY RETROUVE

Zezi i dekrir ki mannyer sa papa i santi e reazir: “Ler [sa garson] ti ankor en bon pti zistans dan semen, son papa ti vwar li e son leker ti fermal. Son papa ti tay kot li, may li e anbras li.” (Lik 15:20) Menm si sa papa in tande ki son garson in viv en lavi dezordonnen, i byen resevwar li. Atraver sa legzanp, eski bann sef Zwif ki dir zot konn e ador Zeova pou konpran ki mannyer nou Papa dan lesyel i santi konsernan bann dimoun ki repantir? Eski zot pou osi rekonnet ki tou sa letan Zezi in demontre sa menm leta lespri?

I tre probab ki ler sa papa i get lekspresyon lo figir son garson i remarke ki i’n repantir. Me kantmenm sa, vi ki sa papa in demontre lanmour e pran linisyativ pour al zwenn son garson, sa i fer li pli fasil pour sa garson admet son bann pese. Zezi i dir: “Apre sa, sa garson ti dir li, ‘Papa mon’n fer pese kont Bondye e kont ou. Mon nepli merite ganny apele ou garson.’”​—Lik 15:21.

Sa papa i donn son bann lesklav sa lord: “Depese! anmenn en lenz, sa enn pli zoli e met lo li, met en bag dan son ledwa ek en sandalet dan son lipye. Osi, anmenn sa pti bef byen gra, touy li, annou manze e selebre, parski mon garson ti’n mor, me i’n revin vivan, i ti’n perdi e i’n ganny retrouve.” Apre sa, zot “konmans fete.”​—Lik 15:22-24.

Antretan, pli gran garson i dan plantasyon. Zezi i dir sa lo li: “Letan i ti pe retourn kot lakaz, i ti tann lanmizik e dimoun pe danse. Alor i ti kriy enn bann serviter e demann li ki ti pe arive. I ti dir li, ‘Ou frer in retournen e ou papa in fer touy sa pti bef byen gra akoz i’n retournen sen e sof.’ Me sa pli gran garson ti ankoler e i pa ti oule antre anndan. Apre sa, son papa ti sorti e konmans sipliy li pour vin anndan. I ti dir son papa, ‘Gete! Depi tou sa bann lannen mon’n rente pour ou e ni menm en fwa  mon pa’n dezobei ou lord, pourtan, zanmen ou’n deza donn mwan en pti kabri pour fete avek mon bann zanmi. Me dek ki ou garson ki’n gaspiy tou ou byen avek bann prostitye i arive, ou fer touy sa pti bef byen gra pour li.’”​—Lik 15:25-30.

Lekel ki parey sa pli gran garson, ki kritik Zezi akoz i’n demontre konpasyon ek lanmour anver dimoun ordiner e bann ki annan en move lavi? Bann profeser lalwa ek Farizyen. Zezi in donn sa legzanp akoz zot in kritik li parski i byen resevwar bann dimoun ki annan en move lavi. Byensir, okenn dimoun ki kritik Bondye akoz i demontre konpasyon i devret pran sa leson aker.

Zezi i fini sa legzanp par rakont sa ki sa papa i dir avek son pli gran garson: “Mon garson, ou’n touzour avek mwan e tou sa ki pour mwan i pour ou. Me, nou pa ti kapab pa selebre e rezoui parski ou frer ti’n mor me i’n revin vivan, i ti’n perdi e i’n ganny retrouve.”​—Lik 15:31, 32.

Zezi pa dir ki sa pli gran garson i fer pli tar. Par kont, apre ki Zezi i mor e resisite, “bokou pret ti konmans annan lafwa.” (Akt 6:7) Petet serten sa bann dimoun ti tann Zezi donn sa legzanp byen tousan lo garson perdi. Menm bann sef relizye ti kapab realiz sa ki zot in fer, repantir e retourn kot Bondye.

Depi sa zour, bann disip Zezi i kapab e i bezwen pran aker bann leson ki annan dan sa zoli legzanp. Premye leson se ki i vreman saz pour reste parmi pep Bondye kot nou an sekirite, anba proteksyon nou Papa ki kontan nou e pran swen avek nou, olye tonm dan tantasyon, satisfer nou bann move dezir e perdi dan “en pei byen lwen.”

En lot leson se ki si okenn parmi nou i kit semen Bondye, nou devret annan limilite e retourn kot nou Papa pour nou kapab reganny son laprouvasyon.

Nou kapab aprann en lot leson ler nou vwar diferans ant sa papa ki ti pare pour resevwar e pardonn son garson e sa gran frer ki ti gard rankin e ki pa ti pare pour byen resevwar son frer. I kler ki bann serviter Bondye i devret anvi pardonn e byen resevwar okenn dimoun ki senserman repantir e retourn kot ‘lakaz son Papa.’ Nou devret zwaye ki nou frer ki ‘ti’n mor i’n revin vivan’ e ki sa enn ki ‘ti’n perdi i’n ganny retrouve.’