Lekel ki pe fer lavolonte Zeova ozordi?

Bann Temwen Zeova i partou lo later e zot sorti dan diferan kiltir ek pei. Kwa ki’n fer tou sa bann diferan dimoun ini ansanm?

Ki si sa lavolonte Bondye?

Bondye i oule ki tou dimoun lo later i konn son lavolonte. Ki son lavolonte e lekel ki pe ansenny lezot lo sa lavolonte ozordi?

LESSON 1

Ki kalite dimoun Temwen Zeova i ete?

Konbyen Temwen Zeova ou konnen? Kwa ki ou vreman konn lo zot?

LESSON 2

Akoz nou ganny apele Temwen Zeova?

Konsider trwa rezon akoz nou pran sa non.

LESSON 3

Ki mannyer laverite dan Labib ti ganny redekouver?

Ki mannyer nou kapab asire ki nou konpran byen sa ki Labib i dir?

LESSON 4

Akoz nou’n pibliy New World Translation?

Kwa ki fer sa tradiksyon Labib diferan avek lezot tradiksyon Labib?

LESSON 5

Ki byenfe ou pou gannyen si ou asiste nou bann renyon Kretyen?

Nou zwenn ansanm pour etidye Labib e ankouraz kanmarad. Nou ti a byen kontan ou vini ou osi!

LESSON 6

Ki byenfe nou gannyen ler nou asosye avek lezot Kretyen?

Parol Bondye i ankouraz bann Kretyen pour zwenn ansanm. Annou vwar ki mannyer ou kapab benefisye avek sa lasosyasyon.

LESSON 7

Ki mannyer nou renyon i deroule?

Eski ou’n deza demann ou lekor sa ki pase dan nou bann renyon? Ou pa pou dezapwennte avek sa bon lansennyman ki nou gannyen dan sa bann renyon.

LESSON 8

Akoz nou byen sanze pour asiste nou renyon?

Eski fason ki nou sanze i enportan pour Bondye? Annou gete ki mannyer bann prensip Labib i kapab gid nou dan sa domenn.

LESSON 9

Konman pour byen prepare pour bann renyon?

Prepar davans pour nou bann renyon pou ed nou pli byen benefisye.

LESSON 10

Ki si sa Ladorasyon Fanmir?

Annou vwar ki mannyer sa laranzman i kapab ed ou vin pli plis pros avek Zeova e ed ou fanmir pour vin pli ini.

LESSON 11

Akoz nou asiste bann gran lasanble?

Tou le-z-an, nou zwenn ansanm pour bann levennman spesyal, ki mannyer ou kapab benefisye avek sa bann rasanbleman?

LESSON 12

Ki mannyer nou predikasyon i ganny organize?

Nou swiv model ki Zezi in kite ler i ti lo later. Ki metod predikasyon ki nou servi?

LESSON 13

Ki si sa en pionye?

Serten Temwen Zeova i pas 30, 50 oubyen plis erdtan sak mwan dan predikasyon. Kwa ki pous pour fer sa?

LESSON 14

Ki lekol i annan pour bann pionye?

Ki formasyon spesyal bann predikater a plen tan i kapab gannyen?

LESSON 15

Ki mannyer bann ansyen i pran swen avek kongregasyon?

Bann ansyen i matir spirityelman e zot diriz kongregasyon. Ki led zot donnen?

LESSON 16

Ki rol en asistan ministeryel?

Bann asistan ministeryel i ede pour ki tou i pas byen dan kongregasyon. Annou vwar ki mannyer zot travay i benefisye tou bann ki asiste renyon.

LESSON 17

Ki led nou gannyen avek bann sirveyan ki vizit bann kongregasyon?

Akoz bann sirveyan rezyonal i visit bann kongregasyon? Ki mannyer ou kapab benefisye avek zot vizit?

LESSON 18

Ki mannyer nou kapab ed nou bann frer ek ser ki dan difikilte?

Ler en dezas i tape, nou pa tarde pour organiz led sekour, nou fer sa par vitman donn lasistan materyel e rekonfor spirityel avek bann ki’n ganny afekte. Ki mannyer nou fer sa?

LESSON 19

Lekel “lesklav fidel e pridan”?

Zezi ti promet ki i ti pou apwent en lekslav pour fourni manze spirityel kan i ler. Ki mannyer sa in posib?

LESSON 20

Ki mannyer Konsey Direkter i fonksyonnen dan nou letan?

Dan premye syek, en pti group bann ansyen ek bann zapot ti servi konman konsey direkter pour diriz kongregasyon Kretyen. Ki mannyer i marse ozordi?

LESSON 21

Ki si sa Betel?

Betel i en landrwa vreman spesyal e tre enportan. Annou aprann plis lo bann ki servi dan Betel.

LESSON 22

Kwa ki ganny fer kot en biro brans Temwen Zeova?

Ou kapab visit nenport biro brans Temwen Zeova. Nou envit pout fer sa!

LESSON 23

Ki mannyer nou piblikasyon i ganny ekrir e tradwir?

Nou prodwir bann piblikasyon dan plis ki 750 langaz. Akoz nou fer sa gran zefor?

LESSON 24

Ki mannyer nou travay mondyal i ganny finanse?

An sa ki konsern larzan, kwa ki fer nou diferan avek lezot larelizyon?

LESSON 25

Akoz e ki mannyer bann Lasal Rwayonm i ganny konstri?

Akoz nou bann landrwa ladorasyon i ganny apele Lasal Rwayonm? Annou konn plis lo ki mannyer sa bann landrwa senp i byen itil pour bann kongregasyon.

LESSON 26

Ki mannyer nou kapab ede pour mentenir nou Lasal Rwayonm?

En Lasal Rwayonm prop e annord i onor nou Bondye. Ki laranzman i annan pour pran swen avek nou Lasal Rwayonm?

LESSON 27

Ki byenfe nou gannyen avek bibliotek Lasal Rwayonm?

Eski ou ti kontan fer bann resers pour ogmant ou konnesans lo Labib? Vin visit bibliotek Lasal Rwayonm!

LESSON 28

Ki i annan lo nou sit Enternet?

Ou kapab aprann plis lo nou ek nou krwayans ensi ki lo bann kestyon ki ou kapab annan lo Labib.

Eski ou pou fer lavolonte Zeova?

Zeova i vreman kontan ou. Ki mannyer ou kapab demontre ou dezir pour fer li plezir dan ou lavil tou le zour?