Ou kapab vin zanmi Bondye!

Sa lenformasyon in ganny prepare pour ed ou konnen konman.

LESON 1

Bondye i envit ou pour vin son zanmi

Dimoun sorti partou dan lemonn in vin zanmi Bondye. Ou kapab vin zanmi Bondye ou osi.

LESON 2

Bondye i pli bon zanmi ki ou ti a kapab annan

I pou ansenny ou konman pour vin ere e viv an sekirite.

LESON 3

Ou bezwen aprann konn Bondye

Sa pou ed ou konn sa ki i kontan e kwa ki i pa kontan.

LESON 4

Ki mannyer ou kapab aprann konn Bondye

I’n fer li posib pour nou konn sa ki i’n fer dan lepase, sa ki i pe fer la konmela, e sa ki i pou fer a lavenir.

LESON 5

Bann zanmi Bondye pou viv dan Paradi

Paradi pa pou parey sa lemonn ki nou pe viv ladan komela. Ki mannyer i pou ete?

LESON 6

Paradi i pros!

Ki mannyer nou kapab asire?

LESON 7

En lavertisman depi lepase

Ki nou kapab aprann avek zistwar Noe?

LESON 8

Lekel bann lennmi Bondye?

Ou kapab konnen lekel zot e protez ou kont zot.

LESON 9

Lekel bann zanmi Bondye?

Ki zot anvi dimoun i konnen lo Zeova?

LESON 10

Konman trouv vre relizyon

I annan plizyer keksoz ki kapab fer ou konnen lekel larelizyon ki vre.

LESON 11

Rezet fo relizyon!

Ki mannyer ou kapab konnen si en larelizyon i fo? Akoz i sitan move?

LESON 12

Ki i arive kan en dimoun i mor?

Larepons ki Labib i donnen i pa en mister.

LESON 13

Mazik ek bann pratik sorsye i move

Akoz Bondye pa kontan sa bann pratik?

LESON 14

Bann zanmi Bondye i evit sa ki mal

Ki serten keksoz ki Bondye i vreman pa kontan?

LESON 15

Bann zanmi Bondye i fer sa ki byen

Ki serten bon keksoz nou kapab fer pour vin son zanmi?

LESON 16

Montre ou lanmour pour Bondye

Pour toultan zanmi avek en dimoun, ou pou bezwen koz avek li, ekout li, e dir bann bon keksoz lo li avek lezot. I menm parey avek Bondye si nou anvi vin son zanmi.

LESON 17

Pour gard en zanmi, ou menm ou bezwen en zanmi

Pli ou aprann konn Bondye, pli ou lanmour pour li pou agrandi.

LESON 18

Vin zanmi Bondye pour touzour!

Lavi eternel i en kado presye ki Bondye pou donn tou son bann zanmi.