Skip to content

Kwa ki pli enportan pour ki ou lavi fanmir i ere?

Kwa ki pli enportan pour ki ou lavi fanmir i ere?

Ki ou ti pou dir . . .

  • lanmour?

  • larzan?

  • en lot keksoz?

SA KI LABIB I DIR

“Ere plito dimoun ki ekoute e obei parol Bondye.”Lik 11:28, Nouvo Testaman.

KI SA I VEDIR POUR OU

Ou kapab trouv vre lanmour.Efezyen 5:28, 29.

Ou pou ganny respekte.Efezyen 5:33.

Ou pou santi ou an sekirite.Mark 10:6-9.

ESKI NOU VREMAN KAPAB KRWAR SA KI LABIB I DIR?

Wi, pour omwen de rezon:

  • Bondye ki’n kre lafanmir. Labib i dir ki Bondye ki apel Zeova ki’n ‘donn tou fanmir son non.’ (Efezyen 3:14, 15) Andotmo, se Zeova ki ti kre lafanmir. Akoz sa i enportan?

    Reflesir: Si ou’n manz en manze ki byen bon e ou anvi konn bann zengredyen ki’n ganny servi, lekel ki ou ti pou demande? I lozik ki ou ti pou demann sa dimoun ki’n kwi sa manze.

    Pareyman, pour konn bann zengredyen ki fer en fanmir ere, i byen pour nou rod gidans Zeova, sa Enn ki’n kre lafanmir.Zenez 2:18-24.

  • Bondye i enterese avek ou. I saz pour bann fanmir rod konsey Zeova dan son Parol, Labib. Akoz? “Parski limenm ki pran swen avek zot.” (1 Pyer 5:6, 7) Zeova i annan ou byennet aker e son konsey i toultan marse!Proverb 3:5, 6; Izai 48:17, 18.

POUR REFLESIR LO LA

Ki mannyer ou kapab vin en bon msye, madanm oubyen paran?

Labib i reponn sa kestyon dan EFEZYEN 5:1, 2 ek KOLOSYEN 3:18-21.