“Rann temwannyaz afon” lo Rwayonm Bondye

Sa liv i baze lo ki mannyer bann Kretyen dan premye syek ti ganny etablir e ki mannyer sa i relye avek nou ozordi.

Bann map

Bann map pe montre landrwa ki ozordi i souvan ganny apele Landrwa Sen ek bann vwayaz misyonner zapot Pol.

En let sorti kot Konsey Direkter

Akoz nou kapab asire ki Bondye pou ed nou anmezir ki nou kontinyen “rann temwannyaz afon” lo Rwayonm Bondye?

SAPIT 1

“Al kot bann dimoun . . . e fer zot vin mon disip”

Zezi ti predir ki sa mesaz Rwayonm ti pou ganny anonse dan tou nasyon. Ki mannyer sa pe ganny akonplir?

SAPIT 2

“Zot pou vin mon bann temwen”

Ki mannyer Zezi ti prepar son bann zapot pour diriz sa travay predikasyon?

SAPIT 3

“Zot ti ranpli avek lespri sen”

Ki rol lespri sen Bondye ti zwe pour konmans kongregasyon Kretyen?

SAPIT 4

“Sa bann zonm ti napa bokou ledikasyon e . . . zot ti bann zonm ordiner”

Bann zapot ti demontre kouraz, zot ti pran aksyon e Zeova ti beni zot.

SAPIT 5

“Nou devret obei Bondye”

Bann zapot i pran pozisyon pour Bondye e sa i en bon legzanp pour tou bann vre Kretyen swiv.

SAPIT 6

Etyenn “ti annan pwisans ek laprouvasyon Bondye”

Ki nou kapab aprann avek lafason ki Etyenn ti rann temwannyaz avek lardyes devan lakour siprenm bann Zwif?

SAPIT 7

Anons “sa bon nouvel konsernan Zezi”

Filip i en bon legzanp konman en predikater.

SAPIT 8

Kongregasyon “ti . . . anpe”

Sol ki ti persekit bann disip i vin en disip devoue.

SAPIT 9

“Bondye pa fer lapreferans”

Bann Kretyen i konmans pres avek bann dimoun lezot nasyon ki pa ti’n sirkonsi.

SAPIT 10

“Parol Zeova ti kontinyen propaz partou”

Pyer i ganny sove e persekisyon pa reisi anpes sa bon nouvel propaze.

SAPIT 11

“Dan lazwa e ranpli avek lespri sen”

Pol i kit en bon legzanp lo ki pour fer ler bann dimoun i opoz sa bon nouvel e pa enterese avek sa mesaz.

SAPIT 12

“Zeova ti donn zot lafors pour pres avek lardyes”

Pol ek Barnabas ti demontre limilite, perseverans ek lardyes.

SAPIT 13

I ti annan “en kantite deba”

Sa problenm konsernan sirkonsizyon i ganny anmennen devan konsey direkter.

SAPIT 14

“Nou tou nou’n dakor”

Annou aprann lafason ki konsey direkter ti fer en desizyon konsernan sirkonsizyon e konman zot desizyon e sa ti fer bann kongregasyon reste ini.

SAPIT 15

“Fortifye bann kongregasyon”

Bann sirveyan rezyonal i ed bann kongregasyon pour annan en lafwa for.

SAPIT 16

“Vin . . . Masedwann”

Nou ganny bann benediksyon ler nou aksepte en responsabilite e ler nou andir persekisyon avek lazwa.

SAPIT 17

“I ti rezonn avek zot lo Lekritir”

Pol i rann temwannyaz afon avek bann Zwif dan lavil Tesalonik ek Bere.

SAPIT 18

“Rod [Bondye] . . . e reisi trouv li”

Ki bann loportinite Pol ti gannyen pour prese ler i ti koz lo bann keksoz ki li ek bann dimoun ki ti ekout li ti dakor lo la?

SAPIT 19

“Kontinyen koze e pa reste trankil”

Ki nou kapab aprann avek sa ki Pol ti fer Korent ki pou ed nou rann temwannyaz afon lo Rwayonm Bondye?

SAPIT 20

“Parol Zeova ti kontinyen propaz partou e vin deplizanpli pwisan” malgre lopozisyon

Annou vwar ki mannyer Apolos ek Pol i ede pour fer sa bon nouvel propaze.

SAPIT 21

“Mon pa responsab pour lanmor personn”

Pol i devoue dan predikasyon e i konsey bann ansyen.

SAPIT 22

“Ki lavolonte Zeova i ganny fer”

Pol i determinen pour fer lavolonte Bondye e i al Zerizalenm.

SAPIT 23

“Ekout sa ki mon annan pour dir pour mon defans”

Pol i defann laverite devan bann lafoul ankoler e devan Sannedren.

SAPIT 24

“Pran kouraz!”

Bann Zwif i fer konplo pour touy Pol e Pol i defann son lekor devan Feliks.

SAPIT 25

“Mon fer apel avek Sezar!”

Pol i kit en bon legzanp lo ki mannyer nou kapab defann sa bon nouvel.

SAPIT 26

“Napa ni enn parmi zot ki pou perdi son lavi”

Sa bato ki Pol i lo la i kraze e Pol i montre ki i annan en gran lafwa e ki i kontan dimoun.

SAPIT 27

“Rann temwannyaz afon”

Pol i en prizonnyen Ronm e i kontinyen prese.

SAPIT 28

“Ziska dan bann landrwa pli elwannyen lo later”

Bann Temwen Zeova pe kontinyen fer en travay ki bann disip Zezi Kri ti konmanse dan premye syek.

Lalis bann portre

Lalis bann portre pli enportan dan sa piblikasyon.