Skip to content

Al lo konteni

PWEN 5

Lir korekteman

Lir korekteman

1 Timote 4:13

KI OU BEZWEN FER: Lir egzakteman sa ki lo sa paz aotvwa.

KI MANNYER POUR FER LI:

  • Prepar byen. Esey konpran akoz sa pasaz in ganny ekrir. Aprann lir bann group mo, olye zis lir bann mo tousel. Veye ki ou pa azout, sot oubyen sanz bann mo. Swiv tou ponktyasyon.

  • Pronons sak mo korekteman. Si ou pa konnen ki mannyer pour pronons en mo, get dan diksyonner, ekout en lanrezistreman oubyen demann en dimoun ki lir byen pour ed ou.

  • Koz klerman. Artikil byen ler ou pe lir, lev ou latet anler e ouver byen ou labous. Fer zefor pour pronons byen sak silab dan en mo.