Skip to content

Al lo konteni

PWEN 2

Koz dan en fason natirel

Koz dan en fason natirel

2 Korentyen 2:17

KI OU BEZWEN FER: Koz dan en fason natirel e senser parey dan en konversasyon, sa pou montre ki mannyer ou santi anver sa size e anver ou lodyans.

KI MANNYER POUR FER LI:

  • Priye e prepar byen. Priye pour ki ou kapab konsantre, pa lo ou, me lo ou mesaz. Bann pwen prensipal ki ou pou koz lo la i devret byen kler dan ou lespri. Servi ou prop mo pour eksprim ou. Pa bezwen repet mo pour mo parey i aparet dan en liv.

  • Koz avek senserite. Mazinen akoz dimoun i bezwen ekout sa mesaz. Konsantre lo sa bann dimoun, koumsa zot pou vwar ki ou fason debout oubyen asize, ou bann zes ek lekspresyon lo figir i demontre lanmour e ki ou senser e amikal.

  • Get ou lodyans. Si i pa en mank respe dan ou pei, ou kapab get dimoun dan zot figir. Ler ou fer en diskour devan en lodyans, get en dimoun alafwa olye get tou dimoun an zeneral.