Skip to content

Al lo konteni

PWEN 10

Varyasyon dan lavwa

Varyasyon dan lavwa

Matye 10:27

KI OU BEZWEN FER: Sanzman volim, ton ek vites lavwa i ede pour fer bann nide pli kler e tous leker bann ki pe ekout ou.

KI MANNYER POUR FER LI:

  • Varye ou volim. Koz pli for pour met lanfaz lo bann pwen prensipal e pour motiv ou lodyans. Fer parey ler ou pe lir en mesaz kondannasyon dan Labib. Ou kapab koz pli dousman pour ki ou lodyans i port plis latansyon pour konn sa ki ou pe al dir apre oubyen ler ou pe sey eksprim lafreyer oubyen lenkyetid.

  • Varye ou ton lavwa. Si i aplikab dan ou langaz, ou kapab sanz ton lavwa pour eksprim diferan santiman. Par egzanp, pour montre ki en keksoz i vreman gro oubyen lwen. I osi posib pour servi en pli gro lavwa oubyen en pti lavwa (en ton ki pli o ouswa pli ba) pour montre lantouzyazm, sagrinasyon oubyen lenkyetid.

  • Varye ou vites. Koz pli vit pour montre leksitasyon. Koz pli lant ler ou pe mansyonn bann pwen enportan.