Amelyor ou abilite pour lir e ansennyen

Sa liv in ganny fer pour ed ou amelyore ou abilite pour lir, koze e ansennyen dan piblik.

En let sorti kot Konsey Direkter

Nou anons sa mesaz pli enportan ki bann imen in deza gannyen.

PWEN 1

En bon lentrodiksyon

En bon lentrodiksyon i akonplir trwa lobzektif.

PWEN 2

Koz dan en fason natirel

Koz dan en fason natirel i vedir ki ou koz parey ou normalman koze e senserman. Sa pou ed ou lodyans santi zot alez e i ed zot pour fasilman aksepte ou mesaz.

PWEN 3

Servi byen kestyon

Demann bann kestyon ki pour fer lodyans enterese e ki met lanfaz lo bann pwen enportan.

PWEN 4

Byen entrodwi bann verse Labib

Rode ki mannyer pour prepar lespri lodyans avan lir en verse Labib.

PWEN 5

Lir korekteman

I enportan pour lir korekteman akoz sa i en fason ki nou ed dimoun pour konn Zeova.

PWEN 6

Montre akoz ou pe servi en verse

Ed ou lodyans pour vwar klerman sa lyen ant sa verse ki ou’n lir e sa pwen ki ou pe fer resorti.

PWEN 7

Egzakt e konvenkan

Pour ki ou lodyans i tonm lo sa bon konklizyon, i enportan pour donn bann lenformasyon ki egzakt e konvenkan.

PWEN 8

Servi legzanp pour ansennyen

Fer ou lansennyman pli tousan par servi bann legzanp senp ki enteresan pour lodyans e ki ansenny bann pwen enportan.

PWEN 9

Servi portre ek video pour ansennyen

Servi portre ek video pour ed ou lodyans pour rapel.

PWEN 10

Varyasyon dan lavwa

Sanzman volim, ton ek vites lavwa i ede pour eksprim bann santiman e motiv ou lodyans pour met an pratik.

PWEN 11

Lantouzyazm

Lantouzyazm i montre ki ou senser e i ed ou lodyans pour reste atantif.

PWEN 12

Koz avek santiman ek konpasyon

Ler ou koz avek senserite ek santiman, ou montre ou lodyans ki ou vreman enterese avek zot.

PWEN 13

Montre ki mannyer i aplikab

Ed ou lodyans pour konpran ki mannyer sa size i aplikab dan zot lavi, montre zot ki mannyer zot kapab servi sa lenformasyon ki zot pe aprann dan zot lavi.

PWEN 14

Fer resorti bann pwen prensipal

Ed ou lodyans swiv rezonnman dan ou diskour, fer kler ki mannyer bann pwen prensipal i relye avek kanmarad, avek ou lobzektif e ou tenm.

PWEN 15

Koz avek konviksyon

Koz avek konviksyon. Montre ki ou vreman krwar sa ki ou pe dir.

PWEN 16

Ankourazan e pozitif

Batir lezot, pa kritik zot. Met lanfaz lo Parol Bondye akoz i ankourazan.

PWEN 17

Fasil pour konpran

Ed ou lodyans pour konpran ou mesaz. Ansenny bann pwen enportan dan en fason kler.

PWEN 18

Ed lodyans aprann en keksoz itil

Fer ou lodyans reflesi e ed zot aprann en keksoz itil.

PWEN 19

Zefor pour tous leker

Motiv ou lodyans pour kontan Bondye ek son parol, Labib.

PWEN 20

En bon konklizyon

En bon konklizyon pou fer lodyans aksepte e aplik sa ki zot in aprann.

Swiv ou progre

Swiv ou progre anmezir ou esey amelyor ou abilite pour lir e ansennyen.

You May Also Like

VIDEO SERIES

Amelyor ou abilite pour lir e ansennyen​—Video

Devlop abilite pour lir e ansennyen dan piblik.