Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT TREZ

Annan respe pour lavi

Annan respe pour lavi

1. Lekel ki’n donn nou lavi?

ZEOVA “i sa vre Bondye vivan.” (Zeremi 10:10) I nou Kreater e i’n donn nou lavi. Labib i dir: “Ou’n kree tou keksoz e akoz ou lavolonte, zot in vin an egzistans e zot in ganny kree.” (Revelasyon 4:11) Zeova ti anvi ki nou ganny lavi. Lavi i en kado presye ki i’n donn nou.​—Lir Psonm 36:9.

2. Ki mannyer nou kapab reisi dan lavi?

2 Zeova i donn nou sa ki nou bezwen pour kontinyen viv, parey delo ek manze. (Akt 17:28) Me an plis ki sa, i anvi ki nou ere. (Akt 14:15-17) Pour reisi dan lavi, nou bezwen obei bann lalwa Bondye.​—Izai 48:17, 18.

KI MANNYER BONDYE I KONSIDER LAVI?

3. Ki Zeova ti fer ler Kaen ti touy Abel?

3 Labib i dir ki nou lavi ek lavi lezot dimoun i presye pour Zeova. Par egzanp, ler Kaen, garson Adan ek Ev, ti vreman ankoler avek son pti frer Abel, Zeova ti dir Kaen ki i ti bezwen kontrol son lakoler. Me Kaen pa ti ekoute e i ti telman ankoler ki i ti “sot lo son frer Abel e touy li.” (Zenez 4:3-8) Zeova ti pini Kaen akoz i ti’n touy Abel. (Zenez 4:9-11) Alor lakoler ek laenn i danzere parski zot kapab fer nou vin vyolan ouswa kriyel. En dimoun koumsa pa kapab ganny lavi eternel. (Lir 1 Zan 3:15.) Pour fer plezir Zeova, nou bezwen aprann kontan tou dimoun.​—1 Zan 3:11, 12.

4. Ki lalwa Bondye i montre nou konsernan lavi?

 4 Plis ki de mil an pli tar, Zeova ti montre ki i ti konsider lavi konman presye ler i ti donn Moiz sa Dis Komannman. Enn sa bann lalwa i dir: “Ou pa devret komet mert.” (Deterononm 5:17, NWT) Si en dimoun ti touy en lot par ekspre, i ti pou ganny touye li osi.

5. Ki pwennvi Bondye konsernan lavortman?

5 Ki pwennvi Bondye konsernan lavortman? Menm lavi en zanfan ki pa ankor ne i presye pour Zeova. Dan Lalwa ki Zeova ti donn bann Izraelit, Zeova ti dir ki si en dimoun ti bles en madanm ansent e apre son pti baba ti mor, sa dimoun ti pou ganny touye. (Lir Egzod 21:22, 23; Psonm 127:3.) Sa i montre nou ki lavortman i mal.​—Vwar Lezot lenformasyon nimero 28.

6, 7. Ki mannyer nou montre Zeova ki nou konsider lavi konman presye?

6 Ki mannyer nou kapab montre Zeova ki nou konsider nou prop lavi ek lavi lezot konman presye? Nou fer sa ler nou evite fer okenn keksoz ki pou met nou lavi ouswa lavi lezot dimoun an danze. Alor nou pa pou fimen, sik taba ouswa servi drog, parski zot kapab met nou lavi an danze ouswa menm touy nou.

7 Bondye in donn nou lavi ek nou lekor. Alor, nou devret servi nou lavi ek nou lekor parey Bondye i anvi. Nou bezwen pran byen swen avek nou lekor. Si nou pa fer sa, nou pou vin sal oubyen enpir dan lizye Bondye. (Romen 6:19; 12:1; 2 Korentyen 7:1) Si nou pa konsider lavi konman presye, nou pa kapab ador Zeova vi ki li ki’n donn nou lavi. Menm si nou kapab vwar li vreman difisil pour aret bann move labitid, Zeova pou ed nou si nou pe fer zefor akoz nou konsider lavi konman presye.

8. Ki nou pou fer pour fer sir ki nou pa met nou lavi ek lavi lezot an danze?

 8 Nou’n aprann ki lavi i en kado presye. Zeova i asire ki nou pou fer nou mye pour ki nou pa zanmen met nou lavi oubyen lavi lezot an danze. Nou fer sa par lafason ki nou dray nou loto, moter ouswa nenport lezot transpor. Nou evit bann sport ki danzere ouswa vyolan. (Psonm 11:5) Nou osi fer sir ki nou lakaz pa vin en danze pour nou oubyen lezot. Zeova ti donn bann Izraelit sa lord: “Si ou konstri en nouvo lakaz, ou ava met en balistrad [oubyen en pti miray] toultour son twa. Otreman, si en dimoun i tonbe sorti lo ou twa, ou riske responsab son lanmor.”​—Deterononm 22:8.

9. Ki mannyer nou devret tret bann zannimo?

9 Menm lafason ki nou tret bann zannimo i enportan pour Zeova. I pa defann nou pour touy bann zannimo pour nou ganny manze ek lenz ouswa si en zannimo i en danze pour nou. (Zenez 3:21; 9:3; Egzod 21:28) Me nou pa ganny drwa maltret ouswa touy bann zannimo zis pour plezir.​—Proverb 12:10.

ANNAN RESPE POUR LAVI AKOZ I SAKRE

10. Ki mannyer nou konnen ki disan i reprezant lavi?

10 Zeova i konsider disan konman sakre parski disan i reprezant lavi. Apre ki Kaen ti’n touy Abel, Zeova ti dir li: “Disan ou frer pe kriy ver mwan depi later.” (Zenez 4:10) Disan Abel ti pe reprezant son lavi e Zeova ti pini Kaen akoz i ti’n touy son frer. Apre Deliz dan letan Noe, ankor enn fwa Zeova ti montre ki disan i reprezant lavi. Zeova ti donn Noe ek son fanmir permisyon pour manz zannimo. I ti dir: “Mon pou donn zot  konman nouritir tou sa ki bouze lo later ek tou sa ki vivan, parey mon ti’n donn zot bann plant; mon donn zot tousala pour manze.” Par kont, i ti annan en keksoz ki Zeova ti defann zot manze: “Fodre pa ki zot manz lavyann avek son lavi, setadir, son disan.”​—Zenez 1:29; 9:3, 4.

11. Ki lord Bondye ti donn nasyon Izrael konsernan disan?

11 Apepre 800 an apre ki Zeova ti’n demann Noe pour pa manz disan, ankor enn fwa i ti donn son pep sa lord: “Si en Izraelit oubyen en etranze ki pe reste parmi zot i al lasas e i atrap en zannimo oubyen en zwazo ki i kapab manze, i ava fer koule son disan e kouver li avek later.” Apre i ti dir: “Ou pa pou manz disan okenn kreatir.” (Levitik 17:13, 14) Zeova pa ti’n sanze, i ti oule ki son pep i konsider disan konman sakre. Zot ti kapab manz lavyann me pa disan. Ler zot ti touy en zannimo pour manze, zot ti bezwen vers son disan ater.

12. Ki mannyer bann Kretyen i konsider disan?

12 Detrwa lannen apre ki Zezi ti’n mor, bann zapot ek bann ansyen dan kongregasyon Zerizalenm ti zwenn ansanm pour deside ki parti dan Lalwa ki ti’n ganny donnen avek bann Izraelit ki ti ankor aplikab pour bann Kretyen. (Lir Akt 15:28, 29; 21:25.) Zeova ti ed zot pour konpran ki disan ti ankor presye pour li e ki zot ti ankor bezwen konsider disan konman sakre. Bann Kretyen dan premye syek pa ti ganny drwa manz ouswa bwar disan e zot pa ti ganny drwa manz lavyann ki pa ti’n ganny byen sennyen. Pour Bondye, pa servi disan ti annan menm lenportans ki pa ador zidol ouswa komet imoralite seksyel. Depi sa letan, bann vre  Kretyen in refize manz ouswa bwar disan. Me dan nou letan? Zeova i ankor anvi ki nou konsider disan konman sakre.

13. Akoz bann Kretyen pa aksepte transfizyon disan?

13 Eski sa i vedir ki bann Kretyen i devret osi refize pran transfizyon disan? Wi. Zeova in donn lord pour pa manz ouswa bwar disan. Si en dokter ti dir ou pa bwar lalkol, eski ou ti pou kapab pran li par pikir? Me non. Dan menm fason, sa lord pour pa manz ouswa bwar disan i vedir ki i pa ti pou akseptab pour pran en transfizyon disan.​—Vwar Lezot lenformasyon nimero 29.

14, 15. Menm si en Kretyen i annan respe pour lavi, eski i pou dezobei lalwa Zeova pour sov son lavi? Eksplike.

14 Me ki nou pou fer si en dokter i dir nou ki nou pou mor si nou pa pran disan? Sak dimoun i bezwen deside si i pou obei lalwa Bondye lo disan ouswa non. Bann Kretyen i annan bokou respe pour lavi ki en kado sorti kot Bondye e nou pou rod lezot tretman pour nou pa mor. Me nou pa pou aksepte en transfizyon disan.

15 Nou fer en ta zefor pour reste an bonn sante, me vi ki lavi i presye pour Bondye, nou pa pou aksepte en transfizyon disan. I pli enportan pour obei Zeova ki pour esey rod en fason pour viv pli lontan par dezobei li. Zezi ti dir: “En dimoun ki oule sov son lavi pou perdi li, me sa ki perdi son lavi akoz mwan pou reganny li.” (Matye 16:25) Nou anvi obei Zeova parski nou kontan li. I konnen kwa ki pli bon pour nou e nou osi nou konsider lavi konman presye e sakre zis parey Zeova.​—Ebre 11:6.

16. Akoz bann serviter Bondye i obei li?

 16 Bann serviter Bondye ki fidel i determinen pour obei son lalwa lo disan. Zot pa pou manz oubyen bwar disan e zot pa pou aksepte disan pour bann rezon medikal. * Par kont, zot pou aksepte lezot tretman pour zot kapab sov zot lavi. Bann serviter Bondye i asire ki sa Enn ki’n kree lavi ek disan i konnen kwa ki pli bon pour zot. Be ou, eski ou krwar ki Bondye i konnen kwa ki pli bon pour ou?

SEL FASON KI ZEOVA TI PERMET SERVI DISAN

17. Ki ti sa sel fason ki Zeova ti permet bann Izraelit servi disan?

17 Dan Lalwa ki Bondye ti donn Moiz, Zeova ti dir bann Izraelit: “Lavi i dan disan e mon’n donn zot disan pour zot ofer li lo lotel, pour ki zot rekonsilye avek mwan [oubyen ki zot demande pour ki zot pese i ganny pardonnen], parski se disan ki fer rekonsilyasyon posib.” (Levitik 17:11, NWT) Ler bann Izraelit ti fer pese, zot ti kapab sakrifye en zannimo e demann pret pour vers en pe disan sa zannimo lo lotel dan tanp pour demann Zeova pour pardonn zot. Sa ti sa sel fason ki Zeova ti permet bann Izraelit pour servi disan.

18. Kwa ki posib gras a sakrifis Zezi?

18 Ler Zezi ti vin lo later, i ti donn son lavi ouswa son disan pour ki nou pese i kapab ganny pardonnen. Sakrifis Zezi ti ranplas sa lalwa lo sakrifis zannimo. (Matye 20:28; Ebre 10:1) Lavi Zezi ti sitan annan valer ki apre ki Zeova ti’n resisit Zezi dan lesyel, Zeova ti kapab ofer lavi eternel avek tou bann imen.​—Zan 3:16; Ebre 9:11, 12; 1 Pyer 1:18, 19.

Ki mannyer ou kapab montre ki ou annan respe pour lavi ek disan?

19. Ki nou bezwen fer pour ki nou “pa responsab pour lanmor personn”?

 19 Nou rekonesan anver Zeova pour donn nou lavi, sa i vreman en zoli kado. Nou anvi dir dimoun ki si zot annan lafwa dan Zezi, zot kapab viv pour touzour. Nou kontan dimoun e nou pou fer tou sa ki nou kapab pour montre zot konman pour ganny lavi eternel. (Ezekyel 3:17-21) Apre, parey zapot Pol, nou pou kapab dir: “Mon pa responsab pour lanmor personn, parski mon pa’n ezite pour dir zot tou keksoz lo lavolonte Bondye.” (Akt 20:26, 27) Nou montre ki nou annan en kantite respe pour lavi ek disan ler nou koz lo Zeova avek lezot e nou dir zot ki kantite lavi i presye pour li.

^ par. 16 Pour plis lenformasyon lo transfizyon disan, vwar paz 77-79 dan liv “Reste dan lanmour Bondye” pibliye par Temwen Zeova.