Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT DE

Labib i en liv sorti kot Bondye

Labib i en liv sorti kot Bondye

1, 2. Akoz Labib i en zoli kado sorti kot Bondye?

KI MANNYER ou santi ler enn ou zanmi i donn ou en kado san ekspekte? Ou eksite pour ouver ou kado e ou byen kontan ki ou zanmi in mazin ou. Ou dir li mersi pour sa kado.

2 Labib i en kado sorti kot Bondye. Dan Labib, nou kapab aprann bann keksoz ki nou pa pou trouv okenn par ankor. Par egzanp, i dir nou ki Bondye ti kree lesyel, later, sa premye zonm ek madanm. I donn nou bann prensip ki kapab ed nou ler nou dan problenm. Dan Labib, nou osi aprann ki mannyer Bondye pou akonpli son plan pour fer later vin en pli bon landrwa pour viv. Vreman, Labib i en zoli kado!

3. Ki ou pou aprann anmezir ou etidye Labib?

3 Anmezir ou etidye Labib, ou pou aprann ki Bondye i oule ki ou vin son zanmi. Pli ou aprann konn li, pli ou pou vin plis pros avek li.

4. Kwa ki remarkab avek Labib?

4 Labib in ganny tradwir dan apepre 2,600 langaz e plizyer bilyon kopi in ganny enprimen. Plis ki 90 poursan dimoun ki lo later i kapab lir Labib dan zot prop langaz. Sak semenn, plis ki en milyon dimoun i ganny en Labib! I kler ki napa okenn lezot liv ki parey Labib.

5. Akoz nou kapab dir ki Labib i “enspire par Bondye”?

5 Labib i “enspire par Bondye.” (Lir 2 Timote 3:16.)  Me serten dimoun i kapab dir, ‘Bann zonm ki ti ekri Labib, alor ki mannyer i kapab sorti kot Bondye?’ La sa ki Labib i dir: “Bann zonm ti dir sa ki Bondye ti pous [oubyen gid] zot pour dir gras a lespri sen.” (2 Pyer 1:21) Sa i parey en biznesmenn ki demann son sekreter pour ekri en let. Nide lekel ki dan sa let? I nide sa biznesmenn, pa sa sekreter. Dan menm fason, se parol Bondye ki dan Labib, pa parol oubyen nide bann zonm ki i ti servi pour ekri Labib. Savedir Bondye ki Loter Labib, li ki ti gid sa bann zonm pour ekri son bann panse. Alor, Labib i vreman “parol Bondye.”​—1 Tesalonisyen 2:13; vwar Lezot lenformasyon nimero 2.

Labib​—Tradiksyon nouvo lemonn i disponib dan plizyer langaz

 LABIB I EGZAKT

6, 7. Akoz nou kapab dir ki tou bann liv ki dan Labib i annakor avek kanmarad?

6 I ti pran plis ki 1,600 an pour ekri Labib. Bann dimoun ki ti ekri Labib pa ti viv dan menm lepok. Serten ti annan en gran ledikasyon tandis ki lezot non. Par egzanp, enn ti en dokter. Lezot ti bann fermye, peser, berze, profet, ziz ek lerwa. Menm si i ti annan diferan dimoun ki ti ekri Labib, tou bann diferan liv ki dan Labib i annakor avek kanmarad. I pa dir en keksoz dan en sapit e apre lekontrer dan en lot. *

7 Bann premye sapit dan Labib i eksplike ki mannyer bann problenm ki i annan dan lemonn konmela ti konmanse. Bann dernyen sapit dan Labib i montre ki mannyer Bondye pou rezourd sa bann problenm par fer later vin en paradi. Labib i koz lo plizyer milye lannen listwar imen e i montre ki plan Bondye i toultan ganny akonplir.

8. Donn serten legzanp ki montre ki Labib i egzakt konsernan lasyans.

8 Labib pa en liv lasyans ouswa en liv lekol, me ler i koz lo lasyans, i toultan egzakt. Sanmenm sa ki nou ekspekte avek en liv ki sorti kot Bondye. Par egzanp, dan liv Levitik i annan bann lenstriksyon ki Bondye ti donn bann Izraelit pour anpes maladi propaze. Sa ti ganny ekrir en bann letan avan ki bann dimoun ti konpran ki mannyer bann mikrob ek viris i fer nou malad. Labib i osi egzakt ler i dir ki later pa tenir lo nanryen. (Zob 26:7)  Deplis, menm si sa letan laplipar dimoun ti krwar ki later i plat, Labib ti dir ki later i ron.​—Izai 40:22.

9. Lefet ki bann zonm ki ti ekri Labib ti fer li dan en fason egzakt e onnet, ki sa i montre nou?

9 Labib i toultan egzakt ler i koz lo listwar. Me bokou liv listwar pa toultan egzakt parski bann dimoun ki ti ekri sa bann liv pa ti onnet. Par egzanp, pa toultan ki zot ti ekri konsernan bann letan ki zot pei ti perdi lager. Me bann zonm ki ti ekri Labib ti onnet menm ler Izrael ti perdi lager. Zot ti osi ekri konsernan zot bann fot. Par egzanp, dan liv Nonm, Moiz i dir nou ki i ti fer en fot grav e ki Bondye ti bezwen disiplin li. (Nonm 20:2-12) Lefet ki bann zonm ki ti ekri Labib ti fer li dan en fason egzakt e onnet, sa i montre ki Labib i sorti kot Bondye. Pour sa rezon, nou kapab krwar dan sa ki Labib i dir.

EN LIV RANPLI AVEK BON KONSEY

10. Akoz konsey ki dan Labib i itil pour nou ozordi?

10 Labib i “enspire par Bondye e itil pour ansennyen, pour reprimande, pour remet keksoz drwat.” (2 Timote 3:16) Wi, konsey ki i annan dan Labib i itil pour nou ozordi. Zeova i konnen ki mannyer nou’n ganny fer, alor i konn nou fason panse ek nou santiman. I konn nou pli byen ki nou konn nou lekor e i anvi ki nou ere. I konnen kwa ki bon pour nou e kwa ki pa bon pour nou.

11, 12. (a) Ki bon konsey Zezi ti donnen dan Matye sapit 5 a 7? (b) Kwa ankor ki nou kapab aprann dan Labib?

11 Dan Matye sapit 5 a 7, Zezi ti donn bann bon konsey lo konman nou kapab ere, konman pour annan bann bon relasyon avek lezot, konman pour priye e konman pour konsider larzan. Menm si i ti donn sa  bann konsey 2,000 an pase, zot ankor bon e nou ankor kapab benefisye avek zot ozordi.

12 Dan Labib, Zeova i donn nou bann prensip ki kapab ed nou pour annan en pli bon lavi fanmir, pour vin bann bon travayer e pour viv anpe avek lezot. Nenport ki dimoun ki nou ete, nenport landrwa kot nou reste ouswa viv oubyen nenport problenm ki nou annan, bann prensip Labib i touzour kapab ed nou.​—Lir Izai 48:17; vwar Lezot lenformasyon nimero 3.

OU KAPAB ANNAN KONFYANS DAN BANN PROFESI LABIB

Izai, en profet ki ti ekri en liv dan Labib, ti predir ki Babilonn ti pou ganny atake

13. Ki Izai ti dir ti pou arive avek lavil Babilonn?

13 En kantite profesi Labib in fini ganny akonplir. Par egzanp, Izai ti profetize ki Babilonn ti pou ganny detrir. (Izai 13:19) I ti dekrir egzakteman ki mannyer sa lavil ti pou ganny atake. I ti annan bann gran baro ek larivyer ki ti protez sa lavil. Me Izai ti predir ki sa larivyer ti pou sek e ki bann baro ti pou ganny kit ouver. Bann dimoun ki ti pou atak sa lavil pa ti pou bezwen lager pour pran sa lavil. Izai ti menm profetize ki en zonm ki apel Siris ti pou ranport laviktwar lo Babilonn.​—Lir Izai 44:27–45:2; vwar Lezot lenformasyon nimero 4.

14, 15. Ki mannyer profesi Izai ti vin vre?

14 Desan-z-an apre ki sa profesi ti’n ganny ekrir, en larme ti ariv Babilonn, zot ti pare pour atak sa lavil. Lekel ki ti ansarz sa larme? Zis parey sa profesi ti’n dir, i ti Siris, lerwa Pers. Eski tou keksoz ti pou arive parey sa profesi ti’n predir?

15 Sa zour swar ki sa latak ti pe al ganny fer, bann Babilonnyen ti pe fer en gro lafet. Zot ti santi zot an  sekirite parski zot ti ganny proteze avek bann gro miray e avek en larivyer toultour sa lavil. An deor sa lavil, Siris ek son larme ti fouy en gro transe pour fer nivo delo larivyer desann. Nivo delo ti telman desann ki bann solda Pers ti kapab travers larivyer apye. Me ki mannyer zot ti pou kapab antre dan lavil avek sa bann  gro miray? Zis parey sa profesi ti’n dir, bann baro sa lavil ti’n ganny kit gran ouver, alor bann solda pa ti bezwen lager pour ranport laviktwar.

16. (a) Ki profesi Izai ti dir ti pou finalman arive avek Babilonn? (b) Ki mannyer nou konnen ki profesi Izai ti vin vre?

16 Izai ti profetize ki pli tar personn pa ti pou zanmen reste Babilonn ankor. I ti ekri: “Zanmen personn pou vin reste la; i pou reste san zabitan pour touzour.” (Izai 13:20) Eski sa osi ti vin vre? Dan sa landrwa kot Babilonn ti ete, apepre 80 kilomet dan sid avek lavil Bagdad, Irak, i annan zis bann rin ek debri ki reste. Menm ozordi napa personn ki reste laba. Zeova ti balye Babilonn “avek en balye destriksyon.”​—Izai 14:22, 23. *

Bann rin ek debri Babilonn

17. Akoz nou kapab annan konfyans dan tou bann promes Bondye?

17 I telman annan en kantite profesi Labib ki’n vin vre dan lepase, ki nou kapab annan konfyans dan sa  ki Labib i dir konsernan lavenir. Nou kapab asire ki Zeova pou gard son promes pour fer later vin en paradi. (Lir Nonm 23:19.) Wi, nou annan lespwar pour ganny “lavi eternel ki Bondye ki pa kapab koz manti, in promet depi byen lontan.”​—Tit 1:2. *

LABIB I KAPAB SANZ OU LAVI

18. Ki mannyer Pol i dekrir “parol Bondye”?

18 Nou’n aprann ki napa en lot liv ki parey Labib. Tou bann diferan liv dan Labib i annakor avek kanmarad. I toultan egzakt ler i koz lo bann keksoz ki annan pour fer avek lasyans ouswa listwar. I osi donn nou bann bon konsey e i annan en kantite profesi ki’n deza ganny akonplir. Me Labib i kapab fer plis ki sa. Zapot Pol ti ekri: “Parol Bondye i vivan e pwisan.” Ki sa i vedir?​—Lir Ebre 4:12.

19, 20. (a) Ki mannyer Labib i kapab ed ou konpran ki kalite dimoun ou ete? (b) Ki mannyer ou kapab montre ki ou apresye sa kado Labib?

19 Labib i kapab sanz ou lavi. I kapab ed ou konnen ki kalite dimoun ou vreman ete. I kapab ed ou konpran ou bann panse ek santiman pli profon. Par egzanp, i kapab ki nou krwar ki nou kontan Bondye. Me pour prouve ki nou kontan li, nou bezwen aplik sa ki Labib i dir.

20 Labib i vreman en liv sorti kot Bondye. Bondye i oule ki ou lir li, etidye li e kontan li. Apresye sa kado e kontinyen etidye Labib. Koumsa ou pou konpran plan Bondye pour bann imen. Dan Sapit 3, nou pou aprann plis konsernan son plan.

^ par. 6 Serten i dir ki Labib i kontredir son lekor, me sa pa vre. Vwar sapit 7 dan sa liv The Bible​—God’s Word or Man’s? pibliye par Temwen Zeova.

^ par. 16 Si ou ti a kontan aprann plis konsernan bann profesi Labib, ou kapab lir paz 27-29 dan sa liv A Book for All People, pibliye par Temwen Zeova.

^ par. 17 Destriksyon Babilonn i zis enn parmi bann profesi Labib ki’n vin vre. Pour konn plis lo bann profesi lo Zezi Kri, vwar Lezot lenformasyon nimero 5.