Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT DIZWIT

Eski mon devret dedye mon lavi avek Bondye e batize?

Eski mon devret dedye mon lavi avek Bondye e batize?

1. Ki ou kapab demann ou lekor apre ki ou’n etidye sa liv?

OU LETID dan sa liv in ed ou pour aprann bokou keksoz dan Labib, tel parey ki arive ler nou mor, promes Bondye pour rezireksyon ek lavi eternel. (Eklezyast 9:5; Lik 23:43; Zan 5:28, 29; Revelasyon 21:3, 4) Kekfwa ou’n konmans asiste renyon Temwen Zeova e ou’n vwar pour ou menm ki zot pratik vre ladorasyon. (Zan 13:35) Petet ou’n konmans devlop en bon lanmitye avek Zeova e ou’n deside ki ou ti a kontan  servi li. Alor ou kapab demann ou lekor, ‘Ki mon devret fer aprezan pour ki mon kapab servi Bondye?’

2. Akoz en msye Etyopyen ti anvi batize?

2 Sanmenm sa ki en msye Etyopyen ki ti viv dan letan Zezi ti mazinen. En pe letan apre ki Zezi ti’n resisite, Filip, en disip Zezi ti pres avek sa msye. Filip ti ed li konpran ki Zezi ti sa Mesi ki Bondye ti’n promet. Sa ki sa msye Etyopyen ti aprann ti sitan tous li ki deswit i ti dir: “Gete! La delo, kwa ki anpes mwan batize?”​—Akt 8:26-36.

3. (a) Ki lord Zezi ti donn son bann disip? (b) Ki mannyer en dimoun i devret ganny batize?

3 Labib i klerman montre ki si ou anvi servi Zeova, ou devret batize. Zezi ti dir avek son bann disip: “Al kot bann dimoun dan tou nasyon e fer zot vin mon disip, batiz zot.” (Matye 28:19) Zezi li menm ti donn legzanp par batize. I ti ganny konpletman plonze anba delo, i pa ti zis konmsi en ptigin delo ti ganny vide lo son latet. (Matye 3:16) Ozordi ler en Kretyen i batize, li osi i bezwen ganny konpletman plonze anba delo.

4. Ki ou batenm i montre lezot?

4 Ler ou batize, sa i montre lezot ki ou vreman anvi vin zanmi Bondye e servi li. (Psonm 40:7, 8) Alor petet ou kapab demann ou lekor, ‘Ki mon bezwen fer pour ganny batize?’

KONNESANS EK LAFWA

5. (a) Ki ou devret fer avan ou batize? (b) Akoz bann renyon Temwen Zeova i enportan?

5 Avan ki ou kapab batize, ou bezwen aprann  konn Zeova ek Zezi. Ou’n fini konmans fer sa par etidye Labib. (Lir Zan 17:3.) Me sa pa ase. Labib i dir ki ou bezwen “ganny konnesans egzakt annabondans” konsernan lavolonte Zeova. (Kolosyen 1:9) Bann renyon Temwen Zeova pou ed ou vin pli pros avek Zeova. Sa i en rezon enportan akoz ou devret asiste bann renyon regilyerman.​—Ebre 10:24, 25.

Avan ki ou batize, ou bezwen etidye Labib

6. Ki kantite ou bezwen konnen lo Labib avan ki ou kapab batize?

6 Byensir, Zeova pa ekspekte ki ou konn tou keksoz dan Labib avan ki ou batize. I pa ti ekspekte ki sa msye Etyopyen i konn tou keksoz avan i batize. (Akt 8:30, 31) Nou pa pou zanmen fini aprann konsernan Bondye. (Eklezyast 3:11) Me pour ou batize, ou bezwen konn e aksepte omwen bann lansennyman de baz ki annan dan Labib.​—Ebre 5:12.

7. Ki mannyer ou letid Labib in ed ou?

7 Labib i dir: “San lafwa i enposib pour vreman fer plezir Bondye.” (Ebre 11:6) Alor ou bezwen annan lafwa avan ki ou kapab batize. Labib i dir nou ki serten dimoun dan lavil Korent dan letan lontan ti tann sa ki bann disip Zezi ti ansennyen e sa ti fer ki zot “ti konmans krwar e ganny batize.” (Akt 18:8) Pareyman, ou letid Labib in ed ou pour annan lafwa dan bann promes Bondye ek sakrifis Zezi. Sa sakrifis i kapab sov nou dan pese ek lanmor.​—Zozye 23:14; Akt 4:12; 2 Timote 3:16, 17.

KOZ AVEK LEZOT LO SA KI OU’N APRANN DAN LABIB

8. Kwa ki pou motiv ou pour koz avek lezot konsernan sa ki ou’n aprann?

8 Anmezir ki ou aprann plis lo Labib e ou vwar ki  mannyer i ed ou dan ou lavi, ou lafwa pou vin pli for. Ou pou anvi koz avek lezot lo sa ki ou pe aprann. (Zeremi 20:9; 2 Korentyen 4:13) Me avek lekel ou kapab koze?

Lafwa i devret pous ou pour koz avek lezot lo sa ki ou krwar

9, 10. (a) Avek lekel ou kapab konmans koz lo sa ki ou’n aprann? (b) Ki ou devret fer si ou anvi pres avek kongregasyon?

9 Petet ou pou anvi koz avek ou fanmir, zanmi, vwazen ouswa koleg travay lo sa ki ou pe aprann. Sa i byen, me toultan fer li zantiman e avek lanmour. Avek letan, ou pou kapab konmans pres avek kongregasyon. Ler ou santi ki ou’n pare pour fer sa, ou kapab koz avek sa Temwen ki ou pe etidye Labib avek e dir li ki ou ti a kontan al predikasyon ansanm avek kongregasyon. Si sa dimoun i vwar ki ou’n pare e si ou pe viv dapre bann standar Labib, alor de ansyen dan kongregasyon pou koz avek ou ek sa Temwen.

10 Ki pou arive dan sa renyon? Bann ansyen pou koz avek ou pour gete si ou konpran e krwar dan bann lansennyman de baz dan Labib, si ou obei sa ki Labib i dir dan ou lavi toulezour e si ou vreman anvi vin en Temwen Zeova. Mazinen ki bann ansyen i pran swen avek tou manm kongregasyon, enkli ou, alor pa bezwen per pour koz avek zot. (Akt 20:28; 1 Pyer 5:2, 3) Apre sa renyon, bann ansyen pou fer ou konnen si ou kapab konmans pres avek kongregasyon.

11. Akoz i sitan enportan pour fer bann sanzman avan ki ou kapab pres avek kongregasyon?

11 Petet bann ansyen pou dir ou ki ou bezwen fer plis sanzman avan ki ou kapab konmans pres  avek kongregasyon. Akoz i sitan enportan pour fer sa bann sanzman? Parski ler nou koz avek lezot lo Bondye, nou reprezant Zeova e nou bezwen viv dan en fason ki onor li.​—1 Korentyen 6:9, 10; Galat 5:19-21.

REPANTIR E SANZ OU LAVI

12. Akoz tou dimoun i bezwen repantir?

12 I annan en lot keksoz ki ou bezwen fer avan ki ou kapab batize. Zapot Pyer ti dir: “Repantir e sanz zot lavi pour ki zot pese i ganny efase.” (Akt 3:19) Ki savedir repantir? Sa i ler ou vreman regret okenn keksoz mal ki ou’n fer. Par egzanp, si ou ti annan en move lavi dan domenn seksyel, ou bezwen repantir. Me menm si tou dilon ou lavi ou’n esey fer sa ki byen, toudmenm ou pou bezwen repantir parski nou tou nou fer pese e nou bezwen demann Bondye pardon.​—Romen 3:23; 5:12.

13. Ki savedir ‘sanz ou lavi’?

13 Eski i ase pour zis regrete sa ki ou’n fer? Non. Pyer ti osi dir ki nou bezwen ‘sanz nou lavi.’ Sa i vedir ki ou bezwen aret fer sa ki mal e konmans fer sa ki byen. Annou pran en legzanp: Meton ou pe vwayaze pour al en landrwa pour premye fwa. Apre en pe letan, ou remarke ki ou pe mal ale. Ki ou ti pou fer? San dout ou ti pou ralanti, arete, vire e apre al dan sa bon direksyon. Pareyman, anmezir ki ou etidye Labib, ou kapab aprann ki i annan serten labitid oubyen serten keksoz dan ou lavi ki ou bezwen sanze. Alor ou devret pare pour ‘sanz ou lavi,’ andotmo, fer bann sanzman ki neseser e konmans fer sa ki byen.

 DEDYE OU LAVI AVEK ZEOVA

Eski ou’n promet Zeova ki ou pou servi li?

14. Ki mannyer ou dedye ou lavi avek Bondye?

14 En lot keksoz enportan ki ou bezwen fer avan batize se dedye ou lavi avek Zeova. Ler ou dedye ou lavi avek Zeova, ou fer en lapriyer kot ou promet Zeova ki ou pou ador zis li e ki fer son lavolonte pou sa keksoz pli enportan dan ou lavi.​—Deterononm 6:15, NWT.

15, 16. Kwa ki pous en dimoun pour dedye son lavi avek Bondye?

15 Ler ou promet pour servi zis Zeova, sa i parey ler ou promet pour viv leres ou lavi avek en dimoun ki ou kontan. Dizon en msye ek en madanm pe pwente. Anmezir ki sa msye i aprann konn sa madanm pli byen, i konmans kontan sa madanm e i anvi marye avek li. Menm si sa i en gro desizyon, sa msye i pare pour aksepte sa responsabilite parski i kontan li.

16 Anmezir ki ou aprann konn Zeova, ou pou konmans kontan li e anvi fer ou mye pour servi li. Sa pou pous ou pour fer en lapriyer kot ou promet pour servi li. Labib i dir ki tou dimoun ki anvi vin en disip Zezi i bezwen “aret viv zis pour li menm.” (Mark 8:34) Ki sa i vedir? Sa i vedir ki obei Zeova i vin sa keksoz pli enportan dan ou lavi. Sa ki Zeova i anvi i pli enportan ki ou bann dezir ek lobzektif personnel.​—Lir 1 Pyer 4:2.

PA BEZWEN PER POUR DEDYE OU LAVI AVEK ZEOVA

17. Akoz serten dimoun pa dedye zot lavi avek Zeova?

17 Serten dimoun pa dedye zot lavi avek Zeova parski zot per pangar zot pa kapab gard zot promes  pour servi li. Zot pa anvi dezapwent Zeova. Zot kapab mazinen ki vi ki zot pa’n dedye zot lavi avek Zeova, zot pa pou bezwen rann kont pour sa ki zot fer.

18. Kwa ki pou ed ou pa per pour dezapwent Zeova?

18 Ou lanmour pour Zeova pou ed ou pa per pour dezapwent li. Akoz ou kontan li, ou pou fer ou mye pour gard sa promes ki ou’n fer avek li. (Eklezyast 5:4; Kolosyen 1:10) Ou pa pou vwar li tro difisil pour fer lavolonte Zeova. Zapot Zan ti ekri: “Kontan Bondye i vedir obei son bann komannman e pourtan son bann komannman pa en fardo.”​—1 Zan 5:3.

19. Akoz ou pa devret per pour dedye ou lavi avek Zeova?

19 Ou pa bezwen parfe pour dedye ou lavi avek Zeova. I pa zanmen ekspekte ki nou fer plis ki nou kapab. (Psonm 103:14) I pou ed ou fer sa ki byen. (Izai 41:10) Met ou konfyans dan Zeova avek tou ou leker akoz “i ava gid ou” e ed ou pour reisi.​—Proverb 3:5, 6.

ANONS OU LAFWA AN PIBLIK POUR OU GANNY SOVE

20. Apre ki ou’n dedye ou lavi avek Bondye, ki ou kapab fer?

20 Eski ou krwar ki ou’n pare pour dedye ou lavi avek Zeova? Apre ki ou’n dedye ou lavi avek Zeova, ou’n pare pour fer en lot keksoz. Ou bezwen ganny batize.

21, 22. Ki mannyer ou kapab “anons [ou lafwa] an piblik”?

21 Dir kordinater konsey ansyen ki ou’n dedye ou lavi avek Zeova e ki ou ti a kontan batize. Apre sa,  i pou demann serten ansyen pour revwar avek ou bann kestyon lo bann lansennyman de baz dan Labib. Si zot dakor ki ou’n pare, zot pou dir ou ki ou kapab batize prosen lasanble Temwen Zeova. Dan sa lasanble, i pou annan en diskour ki eksplike ki savedir batenm. Apre, sa orater ki fer sa diskour pou demann  bann ki’n pare pour batize de kestyon senp. Ler ou reponn sa de kestyon, ou pou “anons [ou lafwa] an piblik.”​—Romen 10:10.

22 Apre sa ou pou ganny batize. Ou pou ganny konpletman plonze anba delo. Ou batenm pou  montre tou dimoun ki ou’n dedye ou lavi avek Zeova e ki aprezan ou’n vin en Temwen Zeova.

SINIFIKASYON OU BATENM

23. Ki savedir ganny batize “o non Papa, o non Garson e o non lespri sen”?

23 Zezi ti dir ki son bann disip ti pou ganny batize “o non Papa, o non Garson e o non lespri sen.” (Lir Matye 28:19.) Ki sa i vedir? I vedir ki ou rekonnet lotorite Zeova ek rol Zezi dan plan Bondye e ki ou osi rekonnet lafason ki Bondye i servi son lespri sen pour akonpli son lavolonte.​—Psonm 83:18, NWT; Matye 28:18; Galat 5:22, 23; 2 Pyer 1:21.

Ler ou ganny batize, ou montre ki ou anvi fer lavolonte Bondye

24, 25. (a) Ki sinifikasyon batenm i annan? (b) Ki nou pou koz lo la dan sa dernyen sapit?

24 Ou batenm i annan en sinifikasyon vreman enportan. Ler ou ganny plonze anba delo, i vedir ki ou mor an rapor avek ou vye fason viv, andotmo ki ou’n abandonn sa vye lavi. Ler ou sorti anba delo, ou pou konmans en nouvo lavi pour fer lavolonte Bondye. Sa i montre ki depi sa zour ou pou servi Zeova. Pa bliye ki ou pa’n dedye ou lavi avek en imen, lorganizasyon ouswa travay. Ou’n dedye ou lavi avek Zeova.

25 Ou dedikasyon pou ed ou devlop en bon lanmitye avek Bondye. (Psonm 25:14, NWT) Sa pa vedir ki en dimoun pou ganny sove zis akoz i’n batize. Zapot Pol ti ekri: “Kontinyen travay dir avek gran respe ek lafreyer pour zot ganny sove.” (Filipyen 2:12) Batenm i zis en konmansman. Me ki mannyer ou kapab reste pros avek Zeova? Dernyen sapit dan sa liv, pou reponn sa kestyon.