Progranm lasanble rezyonal en zour 2018-2019​—Avek sirveyan rezyonal

Servi sa progranm pour swiv lasanble rezyonal Temwen Zeova dan ou rezyon. Tenm sa lasanble i ‘Demontre kouraz!’

Demontre kouraz!

Akoz i kapab difisil pour demontre kouraz e kwa ki kapab ed nou devlop sa kalite?

Rod larepons sa bann kestyon

Sa bann kestyon pou ganny reponn pandan sa lasanble.