Progranm lasanble rezyonal en zour 2018-2019​—Avek reprezantan biro brans

Vwar progranm pour sa lasanble rezyonal, avek diskour par reprezantan biro brans.

Reste for!

Sa program pou eksplike ki mannyer nou kapab ganny sa lafors ki nou bezwen pour reste for dan lafwa.

Rod larepons sa bann kestyon

Sa bann kestyon pou ganny reponn pandan sa lasanble.