Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT 6

Ki mannyer pour swazir bann bon divertisman

Ki mannyer pour swazir bann bon divertisman

“Fer tou pour laglwar Bondye.”​—1 KORENTYEN 10:31.

1, 2. Ki swa nou bezwen fer an rapor avek divertisman?

FER konmsi ou pe al manz en fri byen delisye, me en sel kou ou remarke ki i annan en bout ki’n pouri. Ki ou pou fer? Anfen, ou kapab manz sa fri antye enkli son bout pouri; ou kapab zet sa fri enkli son bout pouri, oubyen ou kapab koup sa bout pouri e manz sa ki bon. Ki ou pou fer?

2 Dan en sans, divertisman i parey sa fri. Parfwa, ou kapab anvi fer serten keksoz pour diverti ou en pe, me ou realize ki laplipar sa bann divertisman ozordi i parey sa bout fri ki’n pouri, akoz moralman zot promot sa ki move. Alors, ki ou pou fer? Serten i kapab aksepte sa ki move e anval nenport ki kalite divertisman ki sa lemonn i annan pour ofer. Lezot i kapab evit tou sort divertisman pour fer sir ki zot pa ganny okenn kontak avek nenport kwa ki kapab danzere. Ou osi kapab ganny sa bann ki fer sir ki zot rezet bann move divertisman, me ki tanzantan zot swazir serten divertisman ki an zeneral i akseptab. Alors, ki swa ou pou fer pour fer sir ki ou reste dan lanmour Bondye?

3. Ki nou pou egzaminen aprezan?

3 Lamazorite nou pou fer sa trwazyenm swa. Nou konsyan ki nou bezwen diverti nou lekor, me nou anvi fer sir ki sa kalite divertisman ki nou swazir i prop moralman. Alors, nou bezwen egzaminen ki mannyer nou pou konnen kwa ki byen e kwa ki mal. Premyerman, annou vwar  ki mannyer kalite divertisman ki nou swazir i kapab annan en lefe lo ladorasyon ki nou donn Zeova.

“FER TOU POUR LAGLWAR BONDYE”

4. Konman nou dedikasyon avek Bondye i devret annan en lefe lo divertisman ki nou swazir?

4 En pe letan pase, en Temwen aze ki ti batize an 1946 ti dir: “Mon fer sir ki mon la prezan pour tou diskour batenm e ekout atantivman, konmsi mwan menm ki ti pe al batize.” Akoz? I eksplike: “Kan mon gard sa zour ki mon ti dedye mon lavi byen fre dan mon lespri, sa in vin en keksoz tre enportan ki ed mwan reste fidel.” Sirman ou pou dakor avek sa. Kan ou rapel ou lekor ki ou’n promet Zeova ki ou pou servi li tou ou lavi, sa i pous ou pour andire. (Eklezyast 5:4; Ebre 10:7) Anfet, kan ou reflesir lo ou dedikasyon sa pou annan en lefe pa zis lo lafason ki ou vwar ou minister konman en Kretyen, me osi lo lezot laspe ou lavi, enkli kalite divertisman ki ou swazir. Zapot Pol ti met lanfaz lo sa kan i ti ekrir bann Kretyen dan son lepok: ‘Ki ou manze, oubyen ki ou bwar, ou nenport kwa ki ou fer, fer tou pour laglwar Bondye.’​—1 Korentyen 10:31.

5. Ki mannyer Levitik 22:18-20 i ed nou pour vwar sa lavertisman dan Romen 12:1?

5 Tou sa ki ou fer dan lavi i  relye avek ladorasyon ki ou donn Zeova. Kan i ti ekrir bann Romen, Pol ti servi en parol konvenkan pour fer son bann frer ek ser Kretyen konpran ki sa parol i vre. I ti ankouraz zot: “Ofer zot lekor konman en sakrifis vivan, sen e agreab devan Bondye, ki ava en kilt ki fer li bokou plezir.” (Romen 12:1) Ou lespri, leker ek ou lafors fizik, tousala i bann keksoz ki form parti ou lekor. Ou servi tousala kan ou pe ador Bondye. (Mark 12:30) Pol ti refer avek en tel servis ki ganny fer avek tou nou nanm, konman en sakrifis. Dan en sans, sa lekspresyon i donn nou en lavertisman. Dapre lalwa ki ti ganny donnen avek Moiz, Bondye ti pou rezet en sakrifis ki annan defo avek. (Levitik 22:18-20) Pareyman, si sakrifis ki en Kretyen i fer ozordi, dan en fason ou en lot i annan serten defo avek, Bondye pa pou aksepte. Me konman ki sa i kapab leka?

6, 7. Ki mannyer en Kretyen i kapab fer son lekor annan defo e ki konsekans sa i kapab anmennen?

6 Pol ti ankouraz bann Kretyen Ronm: “Pa les pese servi bann diferan parti zot lekor.” Pol ti osi dir zot: “Touy bann laksyon zot natir.” (Romen 6:12-14; 8:13) Pli boner dan son let, i ti fer resorti serten sa bann “laksyon zot natir” oubyen lekor. Labib i dir sa konsernan bann imen ki fer pese: ‘Zot labous i ranpli avek malediksyon.’ ‘Zot lipye i vit pour al donn lanmor.’ “[“Devan zot lizye,” NW] respe pour Bondye pa egziste.” (Romen 3:13-18) En Kretyen ti pou sali son lekor si i ti servi ‘parti son lekor’ pour pratik bann tel pese. Par egzanp, si en Kretyen i volonterman get bann aksyon imoral degradan, parey pornografi oubyen get vyolans kot i annan bann kriyote, i “pe les pese servi [son lizye]” e sa pou sali son lekor antye. Nenport ladorasyon ki i fer pou vin en sakrifis ki nepli sen e i pou nepli akseptab devan Bondye. (Deterononm 15:21; 1 Pyer 1:14-16; 2 Pyer 3:11) Sa i move konsekans ki en dimoun i bezwen peye kan i mal swazir son divertisman!

 7 I kler ki kalite divertisman ki en Kretyen i swazir i annan son konsekans serye. Sirman alor, nou pou kontan swazir divertisman ki pli tar pou ed nou amelyor nou sakrifis pour Bondye olye ki fer nou sakrifis annan defo avek. Aprezan annou vwar konman nou kapab konnen ki kalite divertisman ki bon e lekel ki pa bon.

“DETESTE SA KI MAL”

8, 9. (a) Ki sa de kategori ki divertisman i kapab ganny klasifye? (b) Ki kalite divertisman nou rezete e akoz?

8 An zeneral, nou kapab klasifye divertisman dan de kategori. Enn i bann divertisman ki definitivman en Kretyen i evite; e lot i bann divertisman ki en Kretyen i kapab vwar akseptab oubyen non. Premyerman, annou konmans egzamin sa premye kategori, divertisman ki definitivman en Kretyen i evite.

9 Parey nou’n vwar dan Sapit 1, i annan serten divertisman ki Labib i klerman kont. Par egzanp, mazin sa bann sit lo Internet, bann film, progranm televizyon, lanmizik ki enkli kriyote, bann keksoz demonyak, pornografi, oubyen ki enplik bann aksyon imoral degoutan. Vi ki sa bann kalite divertisman degradan i ganny vwar konman normal, me ki an realite i bann divertisman ki montre bann aksyon ki kas bann prensip oubyen lalwa dan Labib, bann vre Kretyen i bezwen absoliman rezet zot. (Akt 15:28, 29; 1 Korentyen 6:9, 10; Revelasyon 21:8) Kan ou rezet sa bann move divertisman ou pe montre Zeova ki ou vreman “deteste sa ki mal” e ki ou pe kontinyelman “rezet sa ki move.” Dan sa fason ou montre ki ou ‘lafwa i senser.’​—Romen 12:9; Psonm 34:14; 1 Timote 1:5.

10. Ki kalite rezonnman konsernan divertisman ki danzere e akoz?

10 Me serten i kapab panse ki i napa nanryen mal pour get bann divertisman ki klerman montre bann aksyon imoral dan en fason degradan. Zot kapab dir dan zot  menm: ‘Mon kapab get sa dan film oubyen lo televizyon, me mon pa pou zanmen fer sa.’ Bann ki rezonn koumsa pe anbet zot lekor e sa i danzere. (Zeremi 17:9) Si nou vwar li gou pour get sa ki Zeova i defann nou fer, eski nou kapab dir ki nou “deteste sa ki mal”? Si nou konstaman ekspoz nou lekor avek bann move kondwit, sa i kapab afekte lafason ki nou vwar keksoz. (Psonm 119:70; 1 Timote 4:1, 2) Si nou fer sa, sa i kapab annan en move lefe lo sa ki nou fer oubyen lafason ki nou vwar pese ki lezot dimoun i fer.

11. Ki mannyer Galat 6:7 in vin vre an rapor avek divertisman?

11 Anfet sa in deza arive. Serten Kretyen in arive fer bann aksyon imoral akoz zot ti ganny enfliyanse par divertisman ki zot ti abitye gete. Sel fason ki zot in aprann en leson ti kan zot ti bezwen sibir move konsekans, setadir ‘kan zot ti rekolte sa ki zot ti senmen.’ (Galat 6:7) Me ou kapab evite pas dan en sitiasyon tris koumsa. Si ou fer byen atansyon pour senm oubyen met dan ou lespri sa ki byen, avek lazwa ou pou kapab rekolte sa ki byen dan ou lavi.​—Vwar sa bwat “ Ki kalite divertisman mon devret swazir?

OU PROP DESIZYON BAZE LO PRENSIP LABIB

12. Konman ki Galat 6:5 i relye avek divertisman e ki gidans nou annan pour ed nou kan nou pe fer nou prop desizyon?

12 Aprezan annou diskit sa dezyenm kategori, bann divertisman ki Labib pa dir i mal direkteman oubyen ki Parol Bondye pa dir i byen. Kan en Kretyen pe swazir sa bann divertisman ki Labib pa koz klerman lo la, sakenn pou bezwen fer son prop desizyon konsernan sa ki li i vwar akseptab. (Galat 6:5) Me kantmenm sa, ler nou bezwen fer en swa dan en sitiasyon koumsa, nou annan serten  gidans. Dan Labib i annan bann prensip oubyen laverite fondamantal ki permet nou konnen ki mannyer Zeova i panse. Kan nou port latansyon lo sa bann prensip nou pou kapab konnen ‘konman [Zeova] i oule nou azir’ dan tou laspe nou lavi, enkli kalite divertisman ki nou swazir.​—Efezyen 5:17.

13. Kwa ki kapab pous nou pour rezet bann divertisman ki pa fer plezir Bondye?

13 I normal ki tou Kretyen pa’n arive devlop menm  kalite zizman ek persepsyon. (Filipyen 1:9) Deplis, zot realize ki sakenn i kapab annan son divertisman ki i kontan oubyen ki i pa kontan. Alors, nou pa ekspekte ki tou Kretyen pou fer menm desizyon. Me malgre sa, pli nou les bann prensip Bondye annan en lefe lo nou lespri ek leker, nou pou pli pare pour rezet okenn kalite divertisman ki kapab pa fer plezir Zeova.​—Psonm 119:11, 129; 1 Pyer 2:16.

14. (a) Ki nou bezwen pran an konsiderasyon kan nou pe swazir en divertisman? (b) Ki mannyer nou kapab fer sir ki keksoz spirityel i reste sa keksoz pli enportan dan nou lavi?

14 Kan nou pe swazir en divertisman, nou bezwen pran an konsiderasyon en lot fakter enportan. Sa i letan. Kalite divertisman ki ou swazir i montre kwa ki akseptab pour ou, me lakantite letan ou pase pour diverti i montre kwa ki pli enportan pour ou. Byensir, pour bann Kretyen, sa ki pli enportan i bann keksoz spirityel. (Matye 6:33) Alors, ki ou kapab fer pour fer sir ki bann keksoz spirityel i reste sa keksoz pli enportan dan ou lavi? Zapot Pol ti ekrir: “Fer byen atansyon ki mannyer zot viv. Pa viv konman bann dimoun inyoran, me konman bann dimoun saz. Servi byen tou bann lokazyon ki prezant devan zot.” (Efezyen 5:15, 16) Alors, kan ou byen kalkile ki kantite letan ou pou met dekote pour ou diverti, sa pou ed ou annan ase letan pour fer bann “keksoz pli enportan.” Parey bann aktivite ki pou ed ou spirityelman.​—Filipyen 1:10, NW.

15. Akoz nou montre ki nou saz ler nou pran plis prekosyon ler nou swazir kalite divertisman ki nou gete?

15 Kan nou pe swazir en divertisman nou montre ki nou saz si nou pe pran en pe plis prekosyon. Ki nou pe esey dir par sa? Annou repran legzanp sa fri. Pour ou pa manz serten bout kot in pouri san ki ou realize, ou pa pou zis koup ora kot in pouri, me en pti pe pli an deor toultour  sa bout. Alors, nou montre ki nou saz ler nou pran en pe plis prekosyon kan nou pe swazir bann divertisman. En Kretyen ki saz pa pou zis evit bann divertisman ki klerman kont bann prensip Labib me osi sa bann ki serten pa vwar tro apropriye oubyen bann ki enkli bann keksoz ki kapab afekte nou spirityalite. (Proverb 4:25-27) Si ou vreman swiv byen sa ki Parol Bondye i dir, sa pou ed ou evit sa bann kalite divertisman.

TOU “SA KI PIR”

Kan nou aplik bann prensip Bondye an rapor avek divertisman sa pou protez nou spirityelman

16. (a) Ki mannyer nou kapab montre ki nou annan menm pwennvi avek Zeova an rapor avek sa ki byen ek mal? (b) Ki mannyer aplik bann prensip Labib i kapab vin ou fason viv?

16 Avan ki en vre Kretyen i swazir en divertisman, i pran an konsiderasyon pwennvi Zeova. Labib i fer resorti lafason ki Zeova i santi e son standar. Par egzanp, Lerwa Salomon ti fer resorti plizyer keksoz ki Zeova pa kontan, parey “en lalang ki koz mansonz, lanmen ki pe vers disan inosan, en leker ki pe kalkil bann move plan, lipye ki pe depese pour al fer sa ki mal.” (Proverb 6:16-19) Ki lefe pwennvi Zeova i devret annan lo sa ki pour ou? En psalmis i ankouraz nou: “Zot ki kontan Zeova, ay sa ki mal.” (Psonm 97:10) Kalite divertisman ki ou swazir i devret montre ki ou vreman ay sa ki Zeova pa kontan. (Galat 5:19-21) Pa zanmen bliye ki tou sa ki ou fer dan ou lavi prive, i pli  byen montre ki kalite dimoun ou ete, ki sa ki ou fer devan lezot. (Psonm 11:4; 16:8) Alors, si dan ou leker ou telman anvi montre dan tou laspe ou lavi ki ou pran an konsiderasyon santiman Zeova an rapor avek sa ki byen ek mal, ou pou toultan azir dapre bann prensip Labib. Sa pou vin ou fason viv.​—2 Korentyen 3:18.

17. Avan ki nou swazir ki divertisman nou pou gete, ki kestyon nou devret demande?

17 Ki ou kapab fer an plis pour fer sir ki ou pe azir annakor avek lafason ki Zeova i vwar keksoz kan ou pe swazir divertisman? Reflesir lo sa kestyon: ‘Ki lefe sa pou annan lo mwan ek lafason ki Bondye i vwar mwan?’ Par egzanp, avan ki ou deside si ou pou get en film, demann ou lekor: ‘Ki lefe sa film pou annan lo mon konsyans?’ Annou egzaminen ki prensip nou kapab aplike an rapor avek sa.

18, 19. (a) Ki mannyer sa prensip dan Filipyen 4:8 i kapab ed nou pour vwar si nou divertisman i bon? (b) Ki lezot prensip ki kapab ed ou swazir bon divertisman? (Vwar not anba lo paz.)

18 I annan en prensip tre enportan ki nou kapab ­trouve dan Filipyen 4:8, ki dir: ‘Atas zot avek tou sa ki vre, tou sa ki onorab, sa ki zis, sa ki pir, sa ki bon, sa ki agreab, sa ki ekselan, tou sa ki merit felisitasyon, kontinyen mazin tou sa bann keksoz.’ I vre ki zapot Pol pa ti pe koz lo divertisman, plito lo meditasyon ki ganny fer dan leker, ki devret konsantre lo sa ki fer plezir Bondye. (Psonm 19:14) Me nou kapab servi son parol konman en prensip ki nou kapab aplike an rapor avek divertisman. Konman?

19 Demann ou lekor: ‘Eski kalite film, zwe video, lanmizik oubyen lezot kalite divertisman ki mon swazir i nouri mon lespri avek “sa ki pir”?’ Par egzanp, apre ki ou’n get en film, kwa ki tant pour reste dan ou lespri? Si zot agreab, pir e donn ou lafors, alors ou divertisman  ti bon. Me si sa film ki ou ti gete i fer ou mazin sa ki imoral, alors sa kalite divertisman ki ou’n swazir pa ti byen e i menm danzere. (Matye 12:33; Mark 7:20-23) Akoz? Akoz kan ou mazin bann keksoz imoral, sa i kapab anpes ou annan lape lespri, i kapab afekte ou konsyans ki’n ganny edike par Labib e osi ou relasyon avek Bondye. (Efezyen 5:5; 1 Timote 1:5, 19) Vi ki sa bann kalite divertisman i annan en move lefe lo ou, determinen pour rezet zot. * (Romen 12:2) Vin parey sa psalmis ki ti priy Zeova: “Fer mon lizye pa vwar sa ki napa valer.”​—Psonm 119:37.

MAZIN LENTERE LEZOT

20, 21. Ki mannyer 1 Korentyen 10:23, 24 i relye avek swazir bon divertisman?

20 Zapot Pol ti mansyonn en prensip Labib tre enportan ki nou bezwen pran an konsiderasyon kan nou pe fer nou prop desizyon. I ti dir: “‘Tou i permet,’ me pa tou ki konstriktif. Personn pa devret rod son prop lentere, me lentere son prosen.” (1 Korentyen 10:23, 24) Ki mannyer sa prensip i relye avek swa divertisman ki nou fer? Nou bezwen demann nou lekor sa kestyon: ‘Ki lefe sa divertisman ki mon swazir i kapab annan lo lezot?’

21 Petet ou konsyans pa pou fatig ou si ou swazir serten kalite divertisman ki pour ou i akseptab. Me si ou remarke ki lezot ou bann frer ek ser, dapre zot konsyans zot vwar sa i mal, petet ou kapab deside pour pa swazir sa divertisman. Akoz? Akoz zis parey zapot Pol ti dir, ou pa pou anvi “fer pese kont ou bann frer,” oubyen menm “fer pese kont Kris.” Akoz sa i kapab fer li pli difisil pour ou  bann frer ek ser reste fidel avek Bondye. Ou pran aker sa konsey: “Viv dan en fason ki pa pou eskandaliz personn.” (1 Korentyen 8:12; 10:32) Bann vre Kretyen ozordi i pran aker konsey ki Pol ti donnen avek konsiderasyon ek bon zizman, kan zot evit bann divertisman ki zot lekor i kapab “permet” zot fer, me ki pa “konstriktif.”​—Romen 14:1; 15:1.

22. Akoz ki bann Kretyen i aksepte ki lezot i kapab annan en diferan pwennvi avek zot dan bann keksoz personnel?

22 I osi annan en lot keksoz ki enplike kan nou mazin lentere lezot. En Kretyen ki son konsyans pa permet li aksepte serten kalite divertisman, pa devret ensiste ki tou dimoun dan kongregasyon i swazir menm divertisman avek li. Si i ti fer sa, i ti pou parey en drayver lo semen ki ensiste ki tou drayver i pas menm senmen avek li e fer menm vites ki li i kontan. Sirman sa i pa lozik. Akoz son lanmour pour lezot, en dimoun ki son konsyans pa permet li aksepte serten divertisman, i bezwen respekte sa bann ki annan en diferan pwennvi avek li lo divertisman, me ki pa pe kas okenn prensip Kretyen. Dan sa fason i montre ki i “bon [oubyen “rezonnab,” NW] anver tou dimoun.”​—Filipyen 4:5; Eklezyast 7:16.

23. Ki mannyer ou kapab fer sir ki ou swazir bon divertisman?

23 Zis pour rezimen, ki mannyer ou kapab fer sir ki ou swazir bon divertisman? Rezet okenn kalite divertisman ki klerman montre bann aksyon imoral dan en fason degradan, ki Parol Bondye i kont. Swiv bann prensip Labib ki ou kapab aplike an rapor avek bann divertisman ki pa ganny koz lo la klerman dan Labib. Rezet bann divertisman ki kapab afekte ou konsyans e pare pour evit bann divertisman ki kapab afekte sa bann ki pli sansib, espesyalman nou bann frer ek ser. Nou swete ki ou determinasyon pour fer sa, i anmenn laglwar pour Bondye e fer ou ek ou fanmir reste dan lanmour Bondye.

^ par. 19 Serten prensip ki nou kapab aplike an rapor avek divertisman i ganny trouve dan Proverb 3:31; 13:20; Efezyen 5:3, 4; ek Kolosyen 3:5, 8, 20.