Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT 1

“La lanmour Bondye”

“La lanmour Bondye”

“Annefe, la lanmour Bondye: ki nou obei son komannman; e son bann komannman i pa en fardo.”​—1 ZAN 5:3.

1, 2. Akoz ou kontan Zeova?

ESKI ou kontan Bondye? Si ou’n dedye ou lavi avek Zeova, sirman ou pou dir wi avek konviksyon. E nou pa donn ou tor! I toutafe normal pour nou kontan Zeova. An realite, nou kontan Bondye akoz nou resanti sa lanmour ki i annan pour nou. Get sa ki Labib i dir: “Nou, nou kontan akoz Bondye in kontan nou an premye.”​—1 Zan 4:19.

2 Zeova in fer premye pa pour montre son lanmour pour nou. I’n donn nou en zoli landrwa isi lo later pour nou viv. I pran swen avek nou bann bezwen ki swa fizikman oubyen materyelman. (Matye 5:43-48) Pli enportan ankor, i pran swen avek nou spirityelman. I donn nou son Parol, Labib. I’n menm envit nou pour koz avek li dan lapriyer e i asir nou ki i pou ekout nou e donn nou son lespri sen pour ed nou. (Psonm 65:2; Lik 11:13) Pli enportan ki tou, i’n anvoy son Garson, sa enn ki i kontan en kantite, pour mor pour nou afen ki nou kapab ganny delivre avek pese ek lanmor. Pa Zeova i kontan nou en kantite!​—Zan 3:16; Romen 5:8.

3. (a) Ki nou bezwen fer pour nou kapab reste dan lanmour Bondye? (b) Lekel sa kestyon enportan ki nou bezwen reponn e kote nou kapab trouv son larepons?

3 Zeova ti a kontan ki nou benefisye avek son lanmour pour touzour. Me tou i depan lo nou. Parol Bondye i  ankouraz nou: “Reste dan lanmour Bondye, an atandan ki . . . i donn [nou] lavi eternel.” (Zid 21) Sa mo “reste” la, i montre ki pour nou kontinyen dan lanmour Bondye, nou bezwen fer aksyon. Dan plizyer fason spesifik nou bezwen montre nou lanmour pour li an retour. Alors, en kestyon enportan ki nou bezwen reponn i: ‘Ki mannyer mon kapab montre ki mon kontan Bondye?’ Nou kapab trouv larepons dan sa bann parol ki zapot Zan ti ganny enspire pour ekrir: “Annefe, la lanmour Bondye: ki nou obei son komannman; e son bann komannman i pa en fardo.” (1 Zan 5:3) I byen pour nou egzaminen ki savedir tousala, akoz nou ti a kontan montre nou Bondye ki nou kontan li en kantite.

 “LA LANMOUR BONDYE”

4, 5. (a) Ki zapot Zan ti oule dir par sa lekspresyon “la lanmour Bondye”? (b) Eksplike konman ou ti konmans kontan Bondye dan ou leker.

4 Ki zapot Zan ti oule dir kan i ti dir: “La lanmour Bondye”? I pa ti pe refer avek lanmour ki Bondye i annan pour nou, me plito avek sa lanmour ki nou nou annan pour li. Eski ou kapab mazin sa zour kot ou ti konmans devlop en lanmour pour Zeova dan ou leker?

Nou konmans obeir Bondye avek lanmour kan nou dedye nou lavi e batize

5 Pour en pti moman, esey mazin sa zour ki ou ti konmans konn laverite lo Zeova ek son lavolonte, kot ou ti konmans annan lafwa. Ou ti konpran ki malgre ou’n ne konman en peser ki pa ti konn Bondye, Zeova in fer li posib, atraver Kris, pour ki en zour ou vin parfe parey Adan ti ete o konmansman e viv pour leternite. (Matye 20:28; Romen 5:12, 18) Ou ti konmans konpran lenportans sa sakrifis ki Zeova ti fer kan i ti anvoy son Garson ki i kontan en kantite pour mor pour ou. Sa ti tous ou e ou ti konmans santi en lanmour pour sa Bondye ki’n montre ki i vreman kontan ou.​—1 Zan 4:9, 10.

6. Konman nou montre vre lanmour e ki ou lanmour pour Bondye ti pous ou pour fer?

6 Annefe, sa santiman ki ou ti annan ti zis konmansman sa lanmour senser ki ou annan pour Zeova. Lanmour i pa zis en santiman koumsan menm, oubyen nou pa zis montre li par nou parol. Si nou vreman kontan Bondye nou pou fer plis ki zis dir: “Mon kontan Zeova.” Parey lafwa, nou kapab dir ki en dimoun i annan vre lanmour pour Bondye kan i fer bann aksyon ki sa lanmour i pous li pour fer. (Zak 2:26) Nou sirtou demontre nou lanmour pour en dimoun kan nou fer keksoz ki i kontan. Pareyman, kan ou ti konmans devlop en lanmour pour Zeova dan ou leker, ou ti anvi viv ou lavi dan en fason ki fer plezir ou Papa dan lesyel. Eski ou’n batize? Si wi, se sa profon  lanmour ek devosyon pour Zeova ki ti pous ou pour pran sa desizyon pli enportan dan ou lavi. Ou ti dedye ou lavi avek Zeova pour fer son lavolonte e ou ti montre ki ou’n fer sa kan ou ti batize. (Romen 14:7, 8) Pour kapab reste fidel avek sa promes senser ki nou ti fer avek Zeova, nou bezwen fer sa ki zapot Zan ti dir apre.

“NOU OBEI SON KOMANNMAN”

7. Lekel serten komannman Bondye e kwa ki enplike pour obeir zot?

7 Pour montre ki savedir kontan Bondye, Zan ti dir: “Nou obei son komannman.” Lekel bann komannman Bondye? Dan son Parol, Labib, Zeova i donn nou plizyer komannman ki byen spesifik. Par egzanp, i defann annan en lavi soular, fer seks avan maryaz oubyen adilter, ador zidol, vole e koz manti. (1 Korentyen 5:11; 6:18; 10:14; Efezyen 4:28; Kolosyen 3:9) Pour obeir komannman Bondye i enplik viv nou lavi dapre bann standar konsernan sa ki byen ek mal ki byen kler dan Labib.

8, 9. Ki mannyer nou kapab konnen kwa ki fer plezir Zeova menm dan bann sitiasyon kot napa okenn lalwa spesifik dan Labib? Donn en legzanp.

8 Pour fer Zeova kontan, nou pou bezwen fer plis ki zis obeir sa ki son lalwa i dir direkteman. Zeova pa priv nou avek en kantite lalwa ki kontrol tou sa ki nou fer dan lavi. Alors, tou le zour nou kapab rankontre bann sitiasyon kot napa okenn komannman spesifik dan Labib. Dan bann tel ka, ki mannyer nou kapab konnen kwa ki pou fer plezir Zeova? Labib i klerman fer resorti lafason ki Zeova i vwar keksoz. O firamezir ki nou etidye Labib, nou konnen kwa ki Zeova i kontan e kwa ki i pa kontan. (Psonm 97:10; Proverb 6:16-19) Nou kapab konpran ki kalite latitid ek keksoz ki nou fer ki i apresye. Pli nou konn son personnalite ek lafason ki i azir, nou pou pli pare pour pran an konsiderasyon son pwennvi ler nou pe fer en desizyon e i pou annan en lefe lo sa ki nou fer. Anfet, menm dan  bann sitiasyon kot i napa okenn lalwa spesifik dan Labib ki dir nou ki nou bezwen fer, souvandfwa nou kapab konpran konman Zeova ‘i oule nou azir.’​—Efezyen 5:17.

9 Par egzanp napa okenn komannman dan Labib ki dir nou pa get bann film oubyen progranm lo televizyon ki montre kriyote ouswa limoralite seksyel. Me eski nou vreman bezwen en lalwa ki dir nou pa get sa bann kalite film? Nou konn tre byen ki mannyer Zeova i vwar sa. Son Parol i dir nou dan en fason fran: “[Zeova] i vreman ay nenport ki ki kontan vyolans.” (Psonm 11:5) Labib i osi dir ki: “Bondye pou ziz bann ki anmenn en lavi dezordonnen e adilter.” (Ebre 13:4) Kan nou medit lo sa bann parol enspire, san okenn dout nou kapab vwar ki Zeova i oule nou fer. Alors, nou pa swazir bann film ki montre klerman e an detay sa bann kalite aksyon ki nou Bondye pa kontan pour detann nou. Nou konnen ki i fer plezir Zeova kan nou rezet bann aksyon imoral degradan dan nou bann divertisman, ki pour sa lemonn i napa nanryen mal avek. *

10, 11. Akoz nou swazir pour obeir Zeova e konman nou obeir li?

10 Ki sa premye rezon akoz nou obeir komannman Bondye? Akoz tou le zour nou anvi fer keksoz ki nou konnen Bondye i kontan? Nou pa fer sa ki byen zis akoz nou pa anvi ganny pini oubyen pour evit bann move konsekans ki bokou i eksperyanse akoz zot pa ekout sa ki Bondye i dir. (Galat 6:7) O kontrer, ler nou obeir Bondye nou vwar sa konman en bon loportinite pour montre ki nou kontan li. Zis parey en zanfan i telman anvi fer keksoz ki fer son papa plezir, nou osi nou anvi ganny laprouvasyon Zeova. (Psonm 5:12) I nou Papa e nou kontan li. Napa nanryen dan lavi ki fer nou telman zwaye e donn nou en  profon satisfaksyon ki ler nou konnen nou pe viv dan en fason ki fer nou “ganny laprouvasyon Zeova.”​—Proverb 12:2.

11 Kan nou obeir Bondye, nou fer li avek gran ker, nou pa swazir kwa ki nou pou obeir oubyen fer li lo en serten kondisyon. * Nou pa obeir zis ler tou keksoz i dan nou lavantaz oubyen kan i pa difisil pour fer li. Plito, “nou obei avek tou [nou] leker.” (Romen 6:17) Nou santi parey sa psalmis dan Labib ki ti ekrir: “Mon pou reste atase avek ou bann komannman ki mon’n kontan.” (Psonm 119:47) Wi, nou kontan pour obeir Zeova. Nou rekonnet ki Zeova i merite e i ekspekte ki nou toultan obeir li san okenn kondisyon. (Deterononm 12:32) Nou ti a kontan Zeova i dir menm keksoz lo nou ki son Parol i dir lo Noe. Labib i dir sa lo sa patrias fidel ki ti montre son lanmour pour Bondye par obeir pour plizyer dizenn lannen: “Noe ti fer tou dapre sa ki Bondye ti’n donn li lord pour fer. I ti fer egzakteman parey.”​—Zenez 6:22.

12. Kan ki nou lobeisans i fer Zeova kontan?

12 Konman Zeova i santi ler nou obeir li akoz nou anvi? Son Parol i dir ki ler nou fer sa, nou pe ‘rezwir son leker.’ (Proverb 27:11) Eski vreman kan nou obeir, sa i fer leker Souvren Senyer liniver kontan? Anfet, sanmenm sa ki i fer e Zeova i annan bon rezon pour rezwir! Zeova in kree nou lib avek sa posibilite pour swazir pour swiv sa ki byen oubyen sa ki mal. Savedir, nou lib pour nou deside ki nou pou fer, nou kapab deside pour obeir Bondye oubyen non. (Deterononm 30:15, 16, 19, 20) Me kan nou deside pour obeir Zeova e nou fer sa akoz nou telman kontan Bondye avek tou nou leker, sa i fer nou Papa dan lesyel  kontan en kantite. (Proverb 11:20) E deplis, nou pe swazir pour viv nou lavi dan sa pli bon fason ki kapab egziste.

“SON BANN KOMANNMAN I PA EN FARDO”

13, 14. Akoz nou kapab dir ki “bann komannman [Bondye] i pa en fardo” e ki legzanp nou kapab servi pour montre sa?

13 Zapot Zan i dir nou en keksoz ankourazan lo sa ki Zeova i ekspekte nou fer: “Son bann komannman i pa en fardo.” Sa mo Grek ki’n ganny tradwir “fardo” isi dan 1 Zan 5:3 i literalman vedir “lour.” * En lot tradiksyon Labib i dir: “Son bann komannman pa tro difisil pour nou.” (Bible en français courant) Sa ki Zeova i ekspekte nou fer i rezonnab, i pa en lour lo nou. I pa’n fer bann lalwa ki enposib pour imen enparfe obeir.

14 Annou pran en legzanp. Enn ou tre bon zanmi in demann ou en led pour saroy son bann zafer akoz i pe sanz landrwa reste. I annan en kantite bwat pour zot anmennen. Serten i pa sitan lour, alors zis en dimoun i kapab anmennen san okenn problenm. Me i annan bann bwat ki lour e ou bezwen de dimoun pour leve. Ou zanmi i separ bann bwat ki i anvi ou anmennen. Eski i ti pou demann ou pour lev bann bwat ki i konnen i tro lour pour ou? Non. I pa ti pou anvi ou ganny dimal par esey anmenn sa bann bwat lour ou tousel. Pareyman, nou Bondye ki bon e ki annan lanmour pa demann nou pour obeir bann komannman ki tro difisil pour swiv. (Deterononm 30:11-14) Zanmen i pou demann nou pour anmenn en tel fardo. Zeova i konpran nou limit akoz “i konn byen avek  ki nou’n ganny formen, i mazinen ki nou lapousyer.”​—Psonm 103:14.

15. Akoz nou kapab asire ki bann komannman Zeova i toultan sa ki pli bon pour nou?

15 Definitivman komannman Zeova i pa en fardo; i touzour sa ki pli bon pour nou. (Izai 48:17) Moiz ti menm kapab dir bann Izraelit: “Zeova in komann nou pour aplik tou sa bann regilasyon, pour annan lakrent pour Zeova nou Bondye e sa i toultan pour nou dibyen, pour ki nou ava kapab kontinyen viv parey ozordi.” (Deterononm 6:24) Nou osi nou kapab asire ki ler Zeova i donn nou son lalwa, i pe pran nou zentere aker, i anvi ki nou viv pour touzour. Nou pa kapab mazin li pe demann nou pour fer keksoz ki pou fer nou ditor! Napa personn ki annan plis lasazes ki nou Bondye, Zeova. (Romen 11:33) Se pour sa rezon ki i konnen kwa ki pli meyer pour nou. Zeova i osi sa pli bon legzanp lanmour. (1 Zan 4:8) Vi ki li menm i lanmour, sa i annan en lefe lo tou sa ki i dir e fer. Tou sa bann komannman ki i demann son serviter pour swiv i baze lo lanmour.

16. Malgre lenfliyans sa lemonn ki’n perdi tou sans moral ek sa move tandans ki nou lekor enparfe i annan, akoz nou kapab vin obeisan?

16 Me sa pa vedir ki i en pti zafer pour obeir Bondye. Nou bezwen lager kont lenfliyans sa lemonn ki’n perdi tou son sans moral, ki “dan pouvwar Dyab.” (1 Zan 5:19) Nou bezwen osi lager avek nou lekor enparfe, ki annan tandans fer nou pa obeir lalwa Bondye. (Romen 7:21-25) Me si nou kontan Bondye nou pou kapab ranport laviktwar. Zeova i beni sa bann ki obeir li akoz zot anvi montre ki zot kontan li. I donn son lespri sen sa bann ki “obei li.” (Akt 5:32) Lespri sen i fer nou devlop en zoli fri, setadir bann zoli kalite ki kapab ed nou pour vin obeisan.​—Galat 5:22, 23.

17, 18. (a) Ki nou pou egzaminen dan sa liv e anmezir ki nou fer sa ki nou devret gard antet? (b) Ki nou pou egzaminen dan lot sapit?

 17 Dan sa liv, nou pou egzamin bann prensip Zeova ek son bann standar lo sa ki byen ek mal e plizyer lezot lenformasyon ki montre konman i vwar keksoz. Anmezir ki nou fer sa, nou pou bezwen gard serten keksoz byen enportan antet. Annou toultan mazinen ki Zeova pa fors nou pour obeir son bann lalwa ek prensip, i kontan ler nou obeir li avek tou nou leker. Annou pa bliye ki Zeova pe demann nou pour viv dan en fason ki nou pou ganny en kantite benediksyon depi konmela menm e ki pou fer nou ganny lavi eternel a lavenir. Annou vwar sa lobeisans ki nou fer avek tou nou leker konman en loportinite ki presye pour montre Zeova konbyen ki nou kontan li en kantite.

18 Pour ed nou fer ladiferans ant sa ki byen ek mal, avek lanmour Zeova in donn nou en fakilte ki apel konsyans. Me pour ki nou kapab depan lo nou konsyans pour li gid nou, nou pou bezwen antrenn li. Sanmenm sa ki nou pou gete dan lot sapit.

^ par. 9 Si ou oule ganny plis lenformasyon lo konman pour swazir bann divertisman ki byen devan Bondye, vwar Sapit 6 dan sa liv.

^ par. 11 Menm bann move lanz i kapab obeir menm si zot pa kontan. Kan Zezi ti donn lord bann demon pour sorti dan bann dimoun, sa bann demon ti forse rekonnet lotorite Zezi e obeir, menm si zot ti fer li pardfors.​—Mark 1:27; 5:7-13.

^ par. 13 Dan Matye 23:4, sa mo Grek i ganny servi pour dekrir bann ‘fardo lour,’ andotmo sa ta lareg ek tradisyon fer par zonm ki bann profeser lalwa ek Farizyen ti enpoz lo bann senp dimoun. Sa menm mo Grek in ganny tradwir “feros” dan Akt 20:29, 30. Dan sa verse i pe koz lo serten ansennyan ki feros oubyen dir, ki “ansenny bann mansonz” e esey anbet lezot.