Skip to content

Al lo konteni

 LEZOT LENFORMASYON

Fraksyon disan ek serten prosedir medikal

Fraksyon disan ek serten prosedir medikal

Fraksyon disan. Bann fraksyon i sorti dan sa kat konponan prensipal dan disan setadir globil rouz, globil blan, plaket ek plasma. Par egzanp, dan globil rouz i annan en protein ki apel hemoglobin. Serten prodwi in ganny fer avek hemoglobin ki sorti dan imen oubyen zannimo pour tret en pasyan ki ganny lannemi ki grav oubyen ki’n perdi en kantite disan.

Plasma ki 90 poursan delo i kontyen plizyer sibstans parey bann ormonn, serten kalite disel, enzyme, eleman nitritif ki enkli serten disik ek mineral. Dan plasma, i annan osi bann clotting factors, bann antikor ki lalit kont bann maladi e bann protein parey albumin. Si en dimoun i ganny en serten maladi, dokter i kapab preskrir en pikir avek gamma globulin ki sorti avek en dimoun ki deza annan sa proteksyon iminiter. Dan bann globil blan, i kapab osi annan bann interferons ek interleukins ki ganny servi pour tret bann lenfeksyon viral ouswa kanser.

Eski en Kretyen i devret aksepte bann tretman ki enkli servi sa bann fraksyon ki sorti dan disan? Labib pa donn bann detay spesifik, alor sak Kretyen i bezwen servi son konsyans pour fer son prop desizyon devan Bondye. Serten pou refiz tou sa bann fraksyon akoz zot panse ki Lalwa Bondye pour pep Izrael ti demande ki disan ti bezwen ganny “vers ater.” (Deterononm 12:22-24) Lezot ankor ki refiz disan oubyen sa kat konponan prensipal i kapab aksepte tretman ki annan  enn sa bann fraksyon. Zot kapab panse ki lo en serten degre ler ou kas kas sa bann konponan dan disan finalman sa bann sibstans i nepli disan ki reprezant lavi sa kreatir avek ki disan in ganny tire.

Ler ou pe fer en desizyon konsernan bann fraksyon disan, pran an konsiderasyon sa bann kestyon: Eski mon realize ki si mon refiz tou bann fraksyon disan sa i vedir ki mon pa pou aksepte serten medikaman ki lit kont maladi oubyen ki kapab ed mon disan pour kaye e aret sennyen? Eski mon kapab eksplik en dokter akoz mon aksepte oubyen refiz en serten fraksyon?

Serten prosedir medikal. Sa i enkli hemodilution ek cell salvage. Dan sa prosedir ki apel hemodilution, disan sa pasyan i ganny transfer an deor lekor sa pasyan e ranplase par en lot prodwi likid ki pa disan, apre sa, disan i ganny retournen dan lekor sa pasyan. Cell salvage i en prosedir kot zot rekiper disan ki sorti dan sa landrwa kot in koupe pandan loperasyon oubyen dan lezot landrwa kot i sennyen. I ganny netwaye oubyen filtre, epi retournen dan lekor sa pasyan. Vi ki sa bann prosedir i pa toultan egzakteman parey, en Kretyen i devret demann sa dokter ki metod i pou servi dan son ka.

Ler ou fer en desizyon konsernan sa bann prosedir medikal, demann ou lekor: ‘Si en pe mon disan i ganny transfer an deor mon lekor e menm aret sirkile pour en serten letan, eski  mon konsyans i permet mwan pour vwar sa disan konmsi i ankor pe form parti mon lekor e ki i pa bezwen ganny “vers ater”?’ (Deterononm 12:22-24) ‘Eski mon konsyans ki’n edike par Labib pou trouble si en pe mon disan i ganny tire avek mwan, zot fer keksoz avek sa disan epi retourn li dan mon lekor? Eski mon realize ki si mon refiz tou prosedir medikal ki annan pour fer avek mon disan, sa i vedir osi ki mon refize  pour teste mon disan, dyaliz, oubyen servi en masin heart-lung bypass?’

Sak Kretyen i bezwen deside li menm ki i pou aksepte en dokter i fer avek son disan pandan en loperasyon. Sa i aplik osi avek serten tes ek tretman medikal kot zot tir en pti gin ou disan, fer serten keksoz avek, epi retourn li dan ou lekor.