Skip to content

Al lo konteni

 LEZOT LENFORMASYON

Ki relasyon nou devret annan avek en dimoun ki’n ganny ekskli dan kongregasyon?

Ki relasyon nou devret annan avek en dimoun ki’n ganny ekskli dan kongregasyon?

I vreman fermal ler enn nou fanmir oubyen bon zanmi i ganny ekskli dan kongregasyon akoz i pa’n repantir pour son pese. Lafason ki nou swiv sa direksyon sorti dan Labib dan en tel sitiasyon i kapab demontre ki kantite nou kontan Zeova e si nou vreman fidelman aksepte son disiplin. * Annou get ansanm enn de kestyon lo sa size.

Ki relasyon nou devret annan avek en dimoun ki’n ganny ekskli dan kongregasyon? Labib i dir: “Zot pa devre asosye zot avek personn ki annan non frer, si i annan en lavi imoral, ki anvye, ki en ladorater zidol, ki kalomni son prosen, ki en soular ou en voler; pa ni menm manz avek en tel dimoun.” (1 Korentyen 5:11) Konsernan nenport dimoun ki “pa reste dan lansennyman Kris,” Labib i dir: “Pa resevwar li se ou, e refize menm dir li bonzour; parski sa ki dir li bonzour [Grek, khaiʹro] i partisip dan son bann move laktivite.” (2 Zan 9-11) Nou pa asosye oubyen koz avek bann ki’n ganny ekskli dan kongregasyon lo bann size spirityel oubyen lezot topik. Latour Veyer le 15 Septanm 1981 paz 25 an Angle e le 15 Desanm 1981 an Franse ti dir: “En senp ‘bonzour’ i kapab sa premye pa ki fer nou konmans en konversasyon oubyen menm en lanmitye. Eski nou anvi fer sa premye pa avek en dimoun ki’n ganny ekskli dan kongregasyon?”

Eski i vreman neseser pour evit sa dimoun konpletman? Wi, pour plizyer rezon. Premyerman, sa i en fason pour montre nou fidelite anver Bondye ek son Parol. Nou obeir Zeova pa selman ler i fasil me osi ler i kapab pli difisil. Ler nou kontan Bondye, sa i pous nou pour obeir tou son bann komannman, akoz nou konnen ki I zis e I kontan nou e son bann lalwa i toultan sa ki pli byen pour nou. (Izai 48:17; 1 Zan 5:3)  Dezyenmman, pa frekant en dimoun ki pa repantir i protez nou ek lezot dan kongregasyon pour ki nou pa ganny kontaminen moralman e spirityelman e i prezerv bon repitasyon kongregasyon. (1 Korentyen 5:6, 7) Trwazyenmman, ler nou reste ferm avek bann prensip Labib, sa i kapab ed sa dimoun ki’n ganny ekskli. Siport desizyon sa komite disiplin i kapab tous leker sa dimoun ki pour lemoman pa’n aksepte led bann ansyen. Lefet ki i’n perdi sa lasosyasyon presye avek kongregasyon, sa i kapab ed li pour retrouv son bon sans, aksepte gravite son fot e pran aksyon pour retourn ver Zeova.​—Lik 15:17.

Me si enn ou fanmir i ganny ekskli dan kongregasyon? Dan sa ka, sa relasyon pros ki egziste dan fanmir i kapab teste nou fidelite avek Zeova. Ki relasyon nou devret annan avek en dimoun dan nou fanmir ki’n ganny ekskli? Nou pa kapab kouver tou sitiasyon dan sa liv, me nou kapab egzamin de ka.

Par egzanp, en dimoun ki’n ganny ekskli i kapab ankor pe reste dan lakour avek son fanmir pros (setadir paran ek zanfan anba laz). Ler en dimoun i ganny ekskli, sa pa kas bann relasyon familyal, alor bann relasyon ek aktivite lavi tou le zour i plizoumwen reste parey. Parkont, sa dimoun in swazir pour kas sa relasyon spirityel ki ti egziste ant li ek son fanmir Kretyen. Alor bann manm fanmir ki fidel pa pou kapab kontinyen ador Zeova avek li. Par egzanp, si i prezan pandan letid an fanmir, sa enn ki’n ganny ekskli pa pou partisipe. Toudmenm, si i en zanfan anba laz, paran i ankor responsab pour ansenny li e ­disiplin li. Pour sa rezon, paran ki kontan son zanfan i kapab fer en letid Labib avek li. *​—Proverb 6:20-22; 29:17.

Dan lezot ka, sa dimoun ki’n ganny ekskli pa pe reste avek son paran ek son bann frer ek ser anba laz ki reste kot lakour. Menm si dan serten ka, i kapab neseser pour annan serten  kontak pour regle en sitiasyon familyal, sa bann lokazyon i devret reste ase rar. Bann Kretyen fidel pa rod lekskiz pour annan relasyon avek en dimoun ki’n ganny ekskli e ki’n kit lakour. O kontrer, zot fidel avek Zeova ek son lorganizasyon e alor zot siport sa disiplin ki baze lo Labib. Sa latitid fidel i sa ki pli byen pour sa dimoun ki’n fer en pese grav e sa i kapab ed li benefisye avek sa disiplin. *​—Ebre 12:11.

^ par. 1 Bann prensip Labib lo sa size i osi aplik pour bann ki deside pour dezasosye avek kongregasyon.

^ par. 2 Si ou oule plis lenformasyon lo size en zanfan anba laz ki’n ganny ekskli dan kongregasyon e ki reste kot lakour, ou kapab lir Latour Veyer le 1 Oktob 2001 paz 16-17 ek le 15 Novanm 1988 paz 20 (tou le de an Angle oubyen Franse).

^ par. 3 Pour ganny plis lenformasyon lo bann dimoun ki’n ganny ekskli, ou kapab lir bann konsey baze lo Labib dan Latour Veyer le 15 Avril 1988 paz 26-31 (Angle/Franse), le 15 Septanm 1981 paz 26-31 an Angle e le 15 Desanm 1981 an Franse.