“Reste dan lanmour Bondye”

Sa liv pou ed ou kontinyen viv dapre bann prensip Labib e an retour reste dan lanmour Bondye.

En let sorti kot Konsey Direkter

Konsey Direkter Temwen Zeova i ankouraz tou dimoun ki kontan Zeova pour swiv legzanp Zezi ki ti reste dan lanmour son Papa.

SAPIT 1

“La lanmour Bondye”

Labib i eksplike dan en fason senp konman nou kapab montre ki nou kontan Bondye.

SAPIT 2

Ki mannyer ou kapab gard en bon konsyans?

Eski i posib pour annan en ki konsyans ki bon me pa kler devan Bondye?

SAPIT 3

Kontan sa bann ki Bondye i kontan

Zeova i swazir byen son bann zanmi, nou osi nou devret fer parey.

SAPIT 4

Akoz nou bezwen respekte lotorite?

Labib i idantifye trwa laspe enportan dan lavi kot Bondye i demann nou pour respekte lotorite lezot.

SAPIT 5

Konman pour reste separe avek sa lemonn

Parol Bondye i idantifye senk fason ki nou devret separe avek sa lemonn.

SAPIT 6

Ki mannyer pour swazir bann bon divertisman

Trwa kestyon ki kapab ed ou swazir byen.

SAPIT 7

Eski ou apresye lavi parey Bondye?

Eski sa i enplik zis pa pran lavi en lot dimoun?

SAPIT 8

Bondye i kontan dimoun ki pir

Labib i kapab ed ou pour rezet bann pratik ki fer ou enpir devan Bondye.

SAPIT 9

“Elwanny zot avek bann pratik imoral”

Sak lannen plizyer milye Kretyen i komet imoralite seksyel. Ki mannyer ou kapab evite tonm dan sa latrap

SAPIT 10

Maryaz i en kado sorti kot en Bondye lanmour

Ki mannyer ou kapab prepar ou pour ki ou maryaz i reisi? Si ou deza marye, ki mannyer ou kapab fer ou maryaz dire?

SAPIT 11

“Ki maryaz i ganny onore”

Sis kestyon pour ed ou egzamin ou lekor e ameloy ou lavi maryaz.

SAPIT 12

Koz “parol itil ki kapab ed lezot pour progrese”

Parol i kapab batir oubyen i kapab pa batir lezot. Aprann servi sa kado pour koze parey Zeova ti anvi.

SAPIT 13

Lafet ki Bondye pa kontan

Serten lafet ek zour “sen” i kapab paret i pe onor Bondye me an realite i ofans li.

SAPIT 14

Onnet dan tou keksoz

Avan ou onnet avek lezot, i annan en keksoz ki ou bezwen fer premye

SAPIT 15

Vwar rezilta ou travay dir

Larepons senk kestyon enportan i kapab ed ou pour desisde si ou pou aksepte oubyen refiz en travay.

SAPIT 16

Reziste Dyab ek tou son bann riz

Nou rekonnet pouvwar Satan, me nou pa devret enterese avek sa. Akoz?

SAPIT 17

“Kontinyen fer progre dan zot lafwa ki tre sen”

Trwa keksoz ki kapab ranforsi ou lafwa pour ki ou reste dan lanmour Bondye.

LEZOT LENFORMASYON

Ki relasyon nou devret annan avek en dimoun ki’n ganny ekskli dan kongregasyon?

Eski i vreman neseser pour evit bann ki’n ganny ekskli?

LEZOT LENFORMASYON

Kan en madanm i devret kouver son latet e akoz?

Labib i montre trwa keksoz ki kapab ed ou pour reponn.

LEZOT LENFORMASYON

Salye paviyon, vote ek servis sivil

Ki presinp Labib ki pou kapab ed ou gard en konsyans kler dan sa domenn?

LEZOT LENFORMASYON

Fraksyon disan ek serten prosedir medikal

Par pran detrwa senp mezir, ou kapab reisi fer fas avek bann defi medikal.

LEZOT LENFORMASYON

Laviktwar lo mastirbasyon

Konman ou kapab gann laviktrwa lo sa pratik sal?

LEZOT LENFORMASYON

Pwennvi Labib lo divors ek separasyon

Dapre Labib, kan ki en dimoun ki’n divorse i kapab remarye?

LEZOT LENFORMASYON

Rezourd dispit dan biznes

Eski en Kretyen i devret anmenn en lot Kretyen ankour?