Skip to content

Al lo konteni

LESON 42

Zonatan ti brav e fidel

Zonatan ti brav e fidel

Zonatan ki ti premye garson Lerwa Sail ti en gerye brav. David ti dir ki Zonatan i pli vit ki en leg e pli for ki en lyon. En zour, Zonatan ti vwar 20 solda Filisten lo en pti montanny. I ti dir sa solda ki anmenn son lekipman lager: ‘Nou pou atak zot si selman Zeova i donn nou en siny. Si bann Filisten i dir nou vini, la nou pou atake.’ Bann Filisten ti kriye: ‘Vin lager!’ Alor sa de zonm ti mont montanny e zot ti ganny laviktwar lo bann solda Filisten.

Vi ki Zonatan ti premye garson Sail, normalman li ki ti pou vin lerwa apre son papa. Me Zonatan ti konnen ki Zeova ti’n swazir David pour vin lerwa. Me i pa ti zalou. Zonatan ek David ti vin de bon zanmi. Zot ti promet pour protez e defann kanmarad. Zonatan ti donn David son manto, lepe, fles ek sang pour montre son lanmitye.

Ler David ti pe sove akoz Sail, Zonatan ti al dir David: ‘Fodre ou for e annan kouraz. Zeova in swazir ou pour vin lerwa. Menm mon papa i konn sa.’ Ou ti pou kontan annan en bon zanmi parey Zonatan?

Zonatan ti riske son lavi pour ed son zanmi plizyer fwa. I ti konnen ki Lerwa Sail ti anvi touy David, alor i ti dir son papa: ‘I pou en pese si ou touy David parski i pa’n fer nanryen mal.’ Sail ti ankoler avek Zonatan. Detrwa lannen pli tar, Sail ek Zonatan ti mor ansanm dan lager.

Apre ki Zonatan ti’n mor, David ti rod Mefiboset, garson Zonatan. Ler David ti zwenn li, i ti dir Mefiboset: ‘Vi ki ou papa ti mon bon zanmi, mon pou pran swen avek ou tou ou lavi. Ou pou reste dan mon pale e manz atab avek mwan.’ David pa ti zanmen oubliy son zanmi Zonatan.

“Kontan kanmarad parey mwan mon’n kontan zot. Personn napa en pli gran lanmour ki sa, ki en dimoun i pare pour donn son lavi pour son bann zanmi.”​—Zan 15:12, 13