Skip to content

Al lo konteni

LESON 41

David ek Sail

David ek Sail

Apre ki David ti’n touy Golyat, Lerwa Sail ti met li an sarz son larme. David ti ganny laviktwar dan en kantite batay e i ti vin byen popiler. Sak fwa David ti retournen sorti lager, bann madanm ti vin zwenn li. Zot ti danse e sante: ‘Sail in touy plizyer milye dimoun e David plizyer dizenn milye!’ Sail ti konmans zalou David e i ti anvi touy li.

David ti zwe byen larp. En zour ler David ti pe zwe larp pour Sail, lerwa ti anvoy son lans lo li. David ti saye zis a tan e sa lans ti tap dan miray. Apre sa, en kantite fwa Sail ti esey touy David. Finalman, David ti bezwen sove e al kasyet dan dezer.

Sail ti pran 3,000 zonm pour rod touy David. Par azar i ti antre dan sa menm kavern kot David ek son bann zonm ti pe kasyet. Bann zonm David ti dir li: ‘La ou sans pour touy Sail.’ David ti al kot Sail e koup en bout son lenz. Sail pa ti remarke. Me apre David ti santi li vreman koupab akoz i ti’n demontre en mank respe pour sa lerwa ki Zeova in swazir. I pa ti les son bann zonm atak Sail. I ti menm kriy Sail e dir li ki i ti’n kapab touy li ler i ti ganny son sans. Eski Sail ti pou sanz son nide e pa esey touy David?

Non. Sail ti kontinyen rod touy David. En zour swar, David ek son neve Abisay ti antre dan kan Sail. Menm Abner, bodigard Sail ti pe dormi. Abisay ti dir: ‘La nou sans! Les mwan touy li.’ David ti reponn: ‘Zeova ki pou ziz Sail. Annou zis pran son lans ek son resipyan delo.’

David ti mont lo en montanny ki pa ti tro lwen avek kan Sail. I ti kriye: ‘Abner, akoz ou pa ti protez ou lerwa? Oli resipyan delo ek lans Sail?’ Sail ti rekonnet lavwa David e dir: ‘Ou ti’n kapab touy mwan me ou pa’n fer li. Mon konnen ou ki pou vin lerwa Izrael.’ Sail ti retourn kot son pale. Me pa tou dimoun dan fanmir Sail ki pa ti kontan David.

“Fer tou sa ki depan lo zot pour viv anpe avek tou dimoun si i posib. Mon bann frer, pa bezwen revanze, me les Bondye demontre son lakoler.”​—Romen 12:18, 19