Skip to content

Al lo konteni

LESON 32

En nouvo sef ek de madanm brav

En nouvo sef ek de madanm brav

Zozye ti gid pep Zeova pour plizyer lannen e apre sa i ti mor a laz 110 an. Bann Izraelit ti ador Zeova tan ki Zozye ti ankor vivan. Me apre ki Zozye ti mor, zot ti konmans ador bann zidol parey bann Kananeen ti fer. Vi ki bann Izraelit pa ti pe obei li, Zeova ti les Zabin, en lerwa Kananeen fer zot lavi difisil. Apre zot ti sipliy Zeova pour ed zot. Alor, Zeova ti donn zot en nouvo sef ki ti apel Barak. I ti pou ed bann dimoun retourn kot Zeova.

Debora ti en madanm ki ti profet. I ti dir Barak sa ki Zeova ti dir: ‘Pran 10,000 zonm e al zwenn larme Zabin kot larivyer Kisonn. Laba ou pou defet Sisera, sef larme Zabin.’ Barak ti dir Debora: ‘Mon pou ale si ou vin avek mwan.’ Debora ti dir: ‘Mon pou vin avek ou. Me pa ou ki pou touy Sisera. Zeova in dir ki en madanm ki pou touy li.’

Debora ti al avek Barak ek son larme lo Montanny Tabor pour prepar zot pour lager. Dek ki Sisera ti tann sa, i ti met pare son bann saret lager ek son larme anba dan vale. Debora ti dir Barak: ‘Ozordi i sa zour ki Zeova pou donn ou laviktwar.’ Barak ek son 10,000 zonm ti desann avek en lavites pour al atak Sisera ek son larme pwisan.

Zeova ti fer Larivyer Kisonn deborde. Bann saret lager Sisera ti pri dan labou. Sisera ti sorti lo son saret e taye. Barak ek son bann solda ti defet larme Sisera me Sisera li ti sove! I ti taye e kasyet dan latant en madanm ki apel Zael. Zael ti donn li en pe dile e kouver li avek en tapi. Sa gerye byen fatige ti tonm dormi. Apre sa, Zael ti vin o bor li dousman dousman, i ti pran en pike latant e i ti anfons li dan latet Sisera. I ti mor.

Barak ti vin rod Sisera. Zael ti sorti dan son latant e dir: ‘Antre, mon pou montre ou sa zonm ki ou pe rode.’ Barak ti antre e i ti vwar Sisera ater, i ti mor. Barak ek Debora ti sant en sanson pour loue Zeova parski i ti’n fer zot ganny laviktwar. Izrael ti anpe pandan 40 an.

“Bann madanm ki pe anons sa bon nouvel i en gran larme.”​—Psonm 68:11NWT