Skip to content

Al lo konteni

LESON 22

En mirak kot Lanmer Rouz

En mirak kot Lanmer Rouz

Dek ki Faraon ti tande ki bann Izraelit ti’n kit Lezip, i ti sanz son nide ankor en fwa. I ti donn lord son bann solda: ‘Met pare tou mon bann saret lager e annou tay deryer zot! Nou pa ti devret les zot ale.’ Li ek son bann zonm ti konmans tay deryer bann Izraelit.

Zeova ti pe gid son pep par servi en nyaz pandan lazournen e dife pandan lannwit. I ti gid zot ver Lanmer Rouz e i ti demann zot pour kanpe lanmenm la.

Apre bann Izraelit ti vwar Faraon ek son larme pe tay deryer zot. Zot ti pri ant lanmer ek larme Ezipsyen. Zot ti dir Moiz: ‘Nou pe al mor! Plito ou ti’n kit nou Lezip.’ Me Moiz ti dir zot: ‘Pa bezwen per. Veye, zot pou vwar ki mannyer Zeova pou sov nou.’ Moiz ti vreman annan konfyans dan Zeova, pa i vre?

Zeova ti demann bann Izraelit pour lev kan. Sa zour swar, Zeova ti met sa nyaz ant bann Ezipsyen ek bann Izraelit. Lo kote bann Ezipsyen, i ti fernwanr me lo kote bann Izraelit i ti annan lalimyer.

Zeova ti demann Moiz pour lev son baton ver lanmer. Apre sa, Zeova ti fer en gro divan soufle tou lannwit. Lanmer ti separ an de e zot ti kapab pas dan milye. Plizyer milyon Izraelit ti travers lanmer lo later sek, ant sa de gran miray delo ziska lot kote lanmer.

Larme Faraon ti swiv bann Izraelit dan lanmer. Apre Zeova ti fer zot konfize. Larou zot saret ti sorti. Bann solda ti kriye: ‘Annou sorti la! Zeova ki pe lager pour zot.’

Zeova ti dir Moiz: ‘Lev ou baton ver lanmer.’ Deswit sa de gran miray delo ti kouver sa larme Ezipsyen. Faraon ek tou son larme ti mor. Napa ni menm enn ki ti sirviv.

Lo lot kote lanmer, en gran lafoul dimoun ti konmans loue Bondye avek en kantik: ‘Sant pour Zeova, parski i’n ganny met par lao tou keksoz. I’n zet seval ek son kavalye dan delo.’ Anmezir ki bann dimoun ti sante, bann madanm ti danse e bat tanbour. Tou dimoun ti vreman kontan, alafendefen zot ti lib.

“Pour sa rezon, pran kouraz e dir: ‘Zeova i mon led, mon pa pou per. Ki dimoun i kapab fer mwan?’”​—Ebre 13:6