Skip to content

Al lo konteni

LESON 3

Adan ek Ev ti dezobei Bondye

Adan ek Ev ti dezobei Bondye

En zour ler Ev ti li tousel, en serpan ti koz avek li. I ti dir: ‘Eski i vre ki Bondye pa oule ki zot manz fri dan tou pye dibwa?’ Ev ti dir: ‘Nou kapab manz fri dan tou pye dibwa eksepte sa enn. Si nou manz fri dan sa pye, nou pou mor.’ Sa serpan ti dir: ‘Zot pa pou mor. O kontrer si zot manz sa fri, zot pou vin parey Bondye.’ Eski sa ti vre? Non, sa ti en mansonz! Me Ev ti krwar i vre. Pli Ev ti get fri dan sa pye dibwa, pli i ti anvi manze. Alor, i ti manz sa fri e i ti donn Adan en bout. Adan ti konnen ki zot ti pou mor si zot ti dezobei Bondye. Kantmenm sa, Adan ti manz sa fri.

Pli tar pandan lazournen, Zeova ti koz avek Adan ek Ev. I ti demann zot akoz zot ti’n dezobei li. Ev ti blanm serpan e Adan ti blanm Ev. Vi ki Adan ek Ev ti’n dezobei li, Zeova ti tir zot dan zarden. Pour fer sir ki zot pa zanmen retourn dan sa zarden, i ti met bann lanz ek en lepe dife dan larantre.

Zeova ti dir ki sa enn ki’n koz manti avek Ev ti pou osi ganny pini. I pa ti vreman en serpan ki ti koz avek Ev. Zeova pa ti kree bann serpan ki kapab koze. Me en move lanz ki ti fer sa serpan koze. I ti fer sa pour anbet Ev. Sa move lanz i apel Satan oubyen Dyab. En zour Zeova pou detri Satan, koumsa i pou aret anbet dimoun pour fer bann move keksoz.

“Dyab . . . ti vin en mertriye ler i ti konmans koz manti. I ti kit laverite parski laverite pa dan li.”​—Zan 8:44