Skip to content

Al lo konteni

Lentrodiksyon Seksyon 2

Lentrodiksyon Seksyon 2

Akoz Zeova ti fer Deliz detri sa move lemonn dan sa letan? Byen boner dan listwar imen, en lalit ant sa ki byen ek sa ki mal ti konmanse. Serten dimoun, parey Adan, Ev ek zot garson Kaen ti swazir pour fer sa ki mal. Me i annan serten, parey Abel ek Noe ki ti swazir pour fer sa ki byen. Laplipar dimoun ti sitan move ki Zeova ti deside detri sa move lemonn. Sa seksyon pou ed nou konpran ki Zeova i vwar si nou swazir pour fer sa ki byen oubyen sa ki mal. Sa i osi montre nou ki Zeova pa pou zanmen les sa ki mal vin pli for ki sa ki byen.

DAN SA SEKSYON

LESON 3

Adan ek Ev ti dezobei Bondye

Kwa ki ti spesyal avek en pye fri dan zarden Edenn? Akoz Ev ti manze fri dan sa pye?

LESON 4

Akoz lakoler i ti touy son frer

Bondye ti aksepte sakrifis ki Abel ti ofer li me i pa ti aksepte sa ki pour Kaen. Ler Kaen ti konnen, i ti vreman ankoler e i ti fer en move keksoz.

LESON 5

Lars Noe

Ler bann move lanz ti marye avek bann madanm lo later, zot ti ganny bann garson ki ti zean e ki ti bouli lezot. Vyolans ti partou kote. Me Noe ti diferan, i ti kontan e obei Bondye.

LESON 6

Wit dimoun i sirviv Deliz

Lapli ti tonbe pour 40 zour ek 40 nwit pandan deliz. Noe ek son fanmir ti reste dan lars pour plis ki enn an. Finalman Bondye ti dir zot sorti dan lars.