Skip to content

Al lo konteni

LESON 84

Zezi i mars lo delo

Zezi i mars lo delo

Zezi pa ti zis geri bann malad e resisit bann mor, i ti osi annan kontrol lo divan ek lapli. Apre ki i ti’n priye lo montanny, Zezi ti get anba lo Lanmer Galile e i ti vwar en tanpet. Son bann zapot ti dan zot kannot pe esey anpes kannot koule. Zezi ti desann e i ti konmans mars lo delo. Ler bann zapot ti vwar en dimoun pe mars lo delo, zot ti per. Me Zezi ti dir zot: “Mwan sa, pa bezwen per.”

Pyer ti dir: ‘Senyer, si sa i vreman ou, donn lord pour ki mon vin kot ou.’ Zezi ti dir Pyer: ‘Vin kot mwan.’ Alor dan sa gro tanpet, Pyer ti sorti dan bato e i ti mars lo delo. Me ler i ti pros pour ariv kot Zezi, Pyer ti get sa tanpet e i ti per. I ti santi ki i ti pe konmans koule. Pyer ti kriye: ‘Senyer, sov mwan!’ Zezi ti tyonbo son lanmen e dir: ‘Akoz ou konmans doute? Oli ou lafwa?’

Zezi ek Pyer ti anbark dan kannot e deswit sa tanpet ti arete. Ou kapab mazinen ki mannyer bann zapot ti santi? Zot ti dir: “Ou vreman Garson Bondye.”

Pa zis la ki Zezi ti kapab kontrol divan. En zour ler Zezi ek son bann zapot ti pe al lot kote lanmer, Zezi ti al dormi deryer dan kannot. Ler i ti pe dormi, en gro tanpet ti deklare. Bann laroul ti kraz lo bato e bato ti konmans ranpli avek delo. Bann zapot ti lev Zezi e dir: ‘Ansenyan, nou pros pour mor! Ed nou!’ Zezi ti leve e dir avek lanmer: “Reste trankil!” Deswit, divan ek lanmer ti vin kalm. Zezi ti demann son bann zapot: ‘Oli zot lafwa?’ Zot ti dir antre zot: “Menm divan ek lanmer i obei li.” Bann zapot ti aprann ki si zot annan konfyans dan Zezi, zot pa bezwen per nanryen.

“Si zot annan lafwa groser en lagrenn moutard . . . napa nanryen ki pou enposib pour zot.”​—Matye 17:20