Skip to content

Al lo konteni

LESON 67

Miray Zerizalenm

Miray Zerizalenm

Detrwa lannen pase, ler miray Zerizalenm pa ti ankor ganny rekonstrir, Neemya, en serviter Lerwa Artakzerses ki ti en Izraelit ti reste dan lavil Pers, Siz. Frer Neemya ti anmenn en move nouvel sorti Zida: ‘Bann dimoun ki ti retourn Zerizalenm pa an sekirite. Miray lavil ek bann baro ki bann Babilonnyen ti’n detri pa’n zanmen ganny rekonstrir.’ Sa ti vreman fatig Neemya. I ti anvi al Zerizalenm pour ede, alor i ti priye ki lerwa i les li ale.

En zour, lerwa ti remarke ki Neemya ti sagren. I ti dir: ‘Mon pa’n zanmen vwar ou koumsa. Ki’n arive?’ Neemya ti dir: ‘Ki mannyer mon kapab pa sagren? Mon lavil, Zerizalenm pa ankor ganny rekonstrir.’ Lerwa ti demann li: ‘Ki ou ti a kontan mon fer pour ou?’ Deswit, Neemya ti fer en lapriyer an silans. Apre i ti dir: ‘Silvouple, les mwan al Zerizalenm e rekonstri bann miray.’ Lerwa Artakzerses ti dir Neemya ale e i ti fer sir ki gran vwayaz Neemya ti pas byen. I ti osi fer Neemya vin gouverner Zida e i ti donn li dibwa pour fer baro lavil.

Ler Neemya ti ariv Zerizalenm, i ti enspekte bann miray. Apre sa, i ti rasanble bann pret ek sef e dir zot. ‘Sa i vreman terib. Nou bezwen konmans travay.’ Bann dimoun ti dakor e zot ti konmans rekonstri miray lavil.

Me serten lennmi bann Izraelit ti boufonn zot e dir: ‘En renar i kapab kas sa miray ki zot pe konstri.’ Bann ki ti pe travay lo miray ti inyor sa bann lensilt e zot ti konmans travay. Miray ti vin deplizanpli gran e solid.

Bann lennmi ki ti sorti en pe partou ti deside atak Zerizalenm en sel kou. Ler bann Zwif ti tann sa konplo, zot ti per. Me Neemya ti dir: ‘Pa bezwen per. Zeova i avek nou.’ I ti met bann gard vey bann travayer e bann lennmi pa ti kapab atak zot.

Dan zis 52 zour, konstriksyon miray Zerizalenm ek baro ti fini. Neemya ti rasanble tou bann Levit Zerizalenm pour selebre akoz zot ti’n fini konstri miray. I ti separ bann Levit an de group santer. Zot ti mont lo miray kot peron Baro Sours Delo e sak group ti al son kote pour fer letour lavil. Zot ti zwe tronpet, senbal, larp e zot ti sant pour Zeova. Ezra ti al avek en group e Neemya ti al avek sa lot. Zot ti marse ziska ki zot ti zwenn kot tanp. Tou dimoun, zonm, madanm ek zanfan ti ofer sakrifis avek Zeova e zot ti selebre. Ou ti kapab tann zot pe fer tapaz dan lwen akoz zot ti dan lazwa.

“Tou zarm ki’n ganny fabrike kont ou pa pou servi [dan] nanryen.”​—Izai 54:17