Leson ki ou kapab aprann dan Labib

Sa liv pou eksplik ou depi kreasyon ziska nesans ek minister Zezi ziska sa rwayonm i vini.

En let sorti kot Konsey Direkter

Ki mannyer sa liv i kapab ganny servi?

LESON 1

Bondye ti fer lesyel ek later

Labib i dir ki Bondye ti kree lesyel ek later. Akoz Zeova ti kree en lanz avan i ti kree lezot dimoun ek keksoz?

LESON 2

Bondye ti fer sa premye zonm ek madanm

Bondye ti fer sa premye zonm ek madanm e i ti met zot dan zarden Edenn. I ti anvi zot fer zanfan e fer later antye vin en paradi.

LESON 3

Adan ek Ev ti dezobei Bondye

Kwa ki ti spesyal avek en pye fri dan zarden Edenn? Akoz Ev ti manze fri dan sa pye?

LESON 4

Akoz lakoler i ti touy son frer

Bondye ti aksepte sakrifis ki Abel ti ofer li me i pa ti aksepte sa ki pour Kaen. Ler Kaen ti konnen, i ti vreman ankoler e i ti fer en move keksoz.

LESON 5

Lars Noe

Ler bann move lanz ti marye avek bann madanm lo later, zot ti ganny bann garson ki ti zean e ki ti bouli lezot. Vyolans ti partou kote. Me Noe ti diferan, i ti kontan e obei Bondye.

LESON 6

Wit dimoun i sirviv Deliz

Lapli ti tonbe pour 40 zour ek 40 nwit pandan deliz. Noe ek son fanmir ti reste dan lars pour plis ki enn an. Finalman Bondye ti dir zot sorti dan lars.

LESON 7

Latour Babel

Serten dimoun ti deside pour konstri en lavil ek en latour ki son bout anler i tous lesyel. Akoz Bondye ti fer zot konmans koz diferan langaz?

LESON 8

Abraam ek Sara ti obei Bondye

Akoz Abraam ek Sara ti kit zot lakour dan lavil Our pour viv dan latant Kanaan?

LESON 9

Alafendefen en garson!

Ki mannyer Bondye ti pou akonpli sa promes ki i’n fer avek Abraam? Eski sa promes ti pou vin vre atraver Izaak oubyen Ismael?

LESON 10

Rapel sa ki ti arive avek madanm Lot

Bondye ti fer en lapli dife ek souf tonm lo Sodonm ek Gomor. Akoz sa de lavil ti ganny detrir? Akoz nou devret rapel sa ki ti arive avek madanm Lot?

LESON 12

Zakob ti ganny leritaz

Izaak ek Rebeka ti annan de garson zimo ki ti apel Ezai ek Zakob. Vi ki Ezai ti ne premye, li ki ti pou ganny en leritaz spesyal. Akoz i ti donn son drwa premye ne pour li ganny en bol manze?

LESON 13

Zakob ek Ezai i fer lape

Ki mannyer Zakob ti ganny en benediksyon avek en lanz? Ki mannyer Zakob ti fer lape avek Ezai?

LESON 14

En lesklav ki ti obei Bondye

Zozef ti fer sa ki byen me kantmenm sa i ti soufer en kantite. Akoz?

LESON 15

Zeova pa ti oubliy Zozef

Menm si Zozef ti lwen avek son fanmir, Bondye ti montre ki i ti avek li.

LESON 16

Lekel Zob?

I ti obei Bondye menm dan bann sityasyon difisil.

LESON 17

Moiz ti swazir pour ador Zeova

Ler i ti ankor en pti baba, Moiz ti ganny sove gras a son manman ki ti fer en bon plan.

LESON 18

Dife dan en brousay

Akoz dife pa ti bril sa brousay?

LESON 19

Sa trwa premye fleo

Faraon ti anmenn maler lo son pep akoz i ti tro fyer pour fer en keksoz senp.

LESON 20

Sa sis lezot fleo

Ki mannyer sa bann fleo i diferan avek sa trwa premye?

LESON 21

Sa dizyenm fleo

Sa fleo ti sitan fer dega ki menm Faraon ki ti orgeye ti finalman les zot ale.

LESON 22

En mirak kot Lanmer Rouz

Faraon ti sirviv sa dis fleo, me eski i ti sirviv sa mirak ki Bondye ti fer kot Lanmer Rouz?

LESON 23

Zot fer en promes avek Zeova

Bann Izraelit ti fer en promes spesyal avek Bondye ler zot ti pe kanpe o bor Montanny Sinai.

LESON 24

Zot pa ti gard zot promes

Ler Bondye ti pe donn Moiz sa Dis Komannman, bann dimoun ti fer en gro pese.

LESON 25

En latant pour ador Zeova

Lars lalyans ti dan sa latant spesyal.

LESON 26

Sa douz espyon

Zozye ek Kaleb ti diferan avek sa 10 zonm ki ti al espyonn Kanaan.

LESON 27

Zot ti rebel kont Zeova

Kora, Datan, Abiram, ek 250 lezot zonm ka ti konpran bann keksoz lenportans lo Zeova.

LESON 28

Bourik Balaam i koze

Sa bourik ti vwar en lanz, me Balaam pa ti kapab vwar li.

LESON 29

Zeova ti swazir Zozye

Bondye ti donn Zozye lenstriksyon ki kapab ed nou ozordi osi.

LESON 30

Raab ti kasyet de espyon

Miray Zeriko ti kraze. Me lakaz Raab ti reste debout, menm si i ti’n ganny konstri dan sa miray.

LESON 31

Zozye ek bann Gibeonnit

Zozye ti priy Bondye: “Soley pa bouze!” Eski Bondye ti reponn?

LESON 32

En nouvo sef ek de madanm brav

Apre lanmor Zozye bann Izraelit ti konmans ador zidol. Lavi ti vin difisil me zot ti ganny led avek ziz Barak, Debora ki ti en madanm profet ek Zael avek son pike latant!

LESON 33

Rit ek Naomi

De madanm ki zot msye in mor i retourn Izrael. Enn sa bann madanm, Rit i al travay dan plantasyon, kot Boaz ti vwar li.

LESON 34

Gideonn ti ranport laviktwar lo bann Madyanit

Apre ki bann Madyanit ti fer lavi bann Izraelit difisil, sa bann dimoun ti sipliy Zeova pour ganny led. Ki mannyer sa ptigin larme ki Gideonn ti annan ti kapab defet 135,000 solda?

LESON 35

Ana i priye pour ganny en garson

Elkana i anmenn Ana, Penina ek bann zanfan pour ador Zeova kot latant Silo. Laba, Ana i priye pour ganny en garson. Enn an pli tar, Samyel i ne!

LESON 36

Promes Zefta

Ki promes Zefta i fer e akoz? Ki mannyer fiy Zefta ti reazir anver promes son papa?

LESON 37

Zeova i koz avek Samyel

Sa de garson Granpret Eli ti servi konman pret kot latant me zot pa ti obei lalwa Bondye. Samyel ti diferan e Zeova ti koz avek li.

LESON 38

Zeova ti fer Sanmson for

Bondye ti fer Sanmson for pour lager kont bann Filisten, me ler Sanmson ti fer en move desizyon bann Filisten ti tyonbo li.

LESON 39

Premye lerwa Izrael

Bondye ti’n donn bann Izraelit bann ziz pour gid zot me zot to oule en lerwa. Samyel ti swazir Sail konman premye lerwa, me pli tar Zeova ti rezet Sail. Akoz?

LESON 40

David ek Golyat

Zeova ti swazir David pour vin lerwa Izrael e David ti montre akoz i ti en bon nide pou swazir li.

LESON 41

David ek Sail

Akoz Sail i ay David e ki mannyer David i reazir?

LESON 42

Zonatan ti brav e fidel

Garson lerwa i vin bon zanmi David.

LESON 43

Pese Lerwa David

En move desizyon i anmenn en kantite problenm.

LESON 44

En tanp pour Zeova

Bondye ti aksepte demann lerwa Salomon e donn li bann gran privilez.

LESON 45

En rwayonm ti ganny divize

Bokou Izraelit ti aret servi Zeova.

LESON 46

En tes lo Montanny Karmel

Lekel sa vre Bondye? Zeova oubyen Baal?

LESON 47

Zeova ti donn Eliya lafors

Eski ou krwar i kapab donn ou osi lafors?

LESON 48

Garson en vev ti ganny resisite

De mirak dan menm lakaz!

LESON 49

En move larenn i ganny pini

Zezabel i fer konplo pour touy Nabot pour vol son plantasyon! Zeova ti vwar sa bann move keksoz ek lenzistis ki Zezabel ti pe fer.

LESON 50

Zeova i protez Zeosafat

Lerwa Zeosafat i priye ler Zida i ganny menase par bann lennmi.

LESON 51

En gerye ek en pti fiy

En zenn fiy Izraelit i dir madanm Naamann ki Zeova i kapab fer en mirak e geri son msye.

LESON 52

En kantite seval ek saret lager ki parey dife

Ki mannyer serviter Elisa ti vwar ki ‘i annan plis avek nou ki avek zot’?

LESON 53

Kouraz Zeoyada

En pret fidel i pa per pour opoz en move larenn.

LESON 54

Zeova ti annan pasyans avek Zonas

Ki mannyer profet Bondye ti ganny anvale avek en gro pwason? Ki mannyer i ti sorti? Ki leson Zeova ti ansenny li?

LESON 55

Lanz Zeova ti protez Ezekya

Lennmi Zida i dir ki Zeova pa pou protez son pep me zot ti mal!

LESON 56

Zosya ti kontan Lalwa Bondye

Zosya i vin lerwa Zida ler i annan wit an e i ed son pep pour ador Zeova.

LESON 57

Zeova i anvoy Zeremi prese

Sa ki sa zenn profet ti dir ti fer bann ansyen, Zida vreman ankoler.

LESON 58

Zerizalenm i ganny detrir

Bann dimoun sorti Zida i kontinyen ador bann fo Bondye, alor Zeova ti abandonn zot.

LESON 59

Kat garson ti obei Zeova

Bann zenn Zida ti determinen pour reste fidel avek Zeova menm dan lakour rwayal Babilonn.

LESON 60

En rwayonm ki pou reste pour touzour

Danyel i eksplike ki rev Neboukadnezar i vedir.

LESON 61

Zot pa ti ador en stati

Sadrak, Mesak ek Abednego pa ti oule ador stati annor lerwa Babilonn.

LESON 62

En rwayonm parey en gro pye dibwa

Rev Neboukadnezar i predir son prop lavenir.

LESON 63

Lekritir lo miray

Kan ki sa lekritir i aparet e ki sa i vedir?

LESON 64

Danyel dan trou lyon

Priy Zeova toulezour zis parey Danyel ti fer!

LESON 65

Ester i sov son pep

Menm si i ti en etranze e en orfelen, Ester ti vin en larenn.

LESON 66

Ezra ti ansenny Lalwa Bondye

Apre ki bann Izraelit ti’n ekout Ezra, zot ti fer en promes spesyal avek Bondye.

LESON 67

Miray Zerizalenm

Neemya ti konnen ki son bann lennmi ti pe fer plan pour atak zot. Akoz i pa ti per?

LESON 68

Elizabet i ganny en pti baba

Akoz lanz ti dir msye Elizabet ki i pa pou kapab koze ziska ki pti baba i ne?

LESON 69

Gabriyel i vizit Mari

I ti anons li en mesaz ki ti sanz son lavi.

LESON 70

Bann lanz i anons nesans Zezi

Bann berze ki tann sa mesaz ti reakte vitman.

LESON 71

Zeova ti protez Zezi

En move lerwa ti anvi touy Zezi.

LESON 72

Ler Zezi ti annan douz an

Ki mannyer i ti enpresyonn bann ansenyan dan tanp?

LESON 73

Zan i prepar semen

Zan i vin en profet. I ansennyen ki Mesi ti pe vini. Ki mannyer dimoun i reazir anver son mesaz?

LESON 74

Zezi i vin Mesi

Ki Zan ti pe esey dir ler i ti dir ki Zezi i Pti Mouton Bondye?

LESON 75

Dyab i teste Zezi

Dyab i teste Zezi trwa fwa. Ki sa trwa tantasyon? Ki mannyer Zezi ti reazir?

LESON 76

Zezi i pirifye tanp

Akoz Zezi ti pous bann zannimo ki ti dan tanp e savir latab bann ki ti pe sanz larzan?

LESON 77

En madanm kot en pwi delo

Sa madanm Samariten kot pwi Zakob ti sirprann ki Zezi ti koz avek li. Akoz? Ki Zezi ti dir li ki i pa ti’n deza dir personn?

LESON 78

Zezi i anons mesaz Rwayonm

Zezi ti ankouraz serten son bann disip pour “lapes dimoun.” Pli tar i ti form 70 disip pour pres sa bon nouvel.

LESON 79

Zezi i fer en kantite mirak

Partou kot i ale, bann dimoun malad i vin kot li pour ganny led e i geri zot. I menm resisit en pti fiy.

LESON 80

Zezi i swazir douz zapot

Akoz Zezi i swazir 12 zapot? Eski ou mazin zot non?

LESON 81

Sermon lo Montanny

Zezi i ansenny bann leson enportan avek en lafoul ki’n rasanble.

LESON 82

Zezi i ansenny son bann disip konman pour priye

Ki bann keksoz ki i ti dir son bann disip i bezwen kontinyen demande?

LESON 83

Zezi i donn manze plizyer milye dimoun

Ki sa mirak i montre nou lo Zeova ek Zezi?

LESON 84

Zezi i mars lo delo

Ou kapab mazinen ki mannyer bann zapot ti santi ler zot ti vwar sa mirak?

LESON 85

Zezi i geri dimoun zour Saba

Akoz pa tou dimoun ki kontan sa ki i pe fer?

LESON 86

Zezi i resisit Lazar

Ler Zezi i vwar Mari pe plere, li osi i konmans plere. Me pa bokou letan apre, zot lapenn i vin lazwa.

LESON 87

Dernyen repa Zezi

Zezi ti donn bann lenstriksyon enportan pandan zot dernyen repa ansanm.

LESON 88

Zezi i ganny arete

Zida Iskaryot i anmenn en gran lafoul ki annan lepe ek mayos kot zarden Zetsemane pour aret Zezi.

LESON 89

Pyer i dir i pa konn Zezi

Ki ti arive dan lakour Kaif? Ki ti arive avek Zezi dan sa lakaz?

LESON 90

Zezi i mor Golgota

Akoz Pilat ti donn lord pour touy Zezi?

LESON 91

Zezi i resisite

Ki sa keksoz enkrwayab ki ti arive apre lanmor Zezi?

LESON 92

Zezi i aparet avek bann peser

Ki i fer pour ganny zot latansyon?

LESON 93

Zezi i retourn dan lesyel

Me avan i fer sa i dir son bann disip serten keksoz vreman enportan.

LESON 94

Bann disip i ganny lespri sen

Ki pouvwar lespri sen ti donn zot?

LESON 95

Napa nanryen ki ti anpes zot prese

Bann sef relizye ki ti fer Zezi ganny touye i esey anpes son bann disip koze.

LESON 96

Zezi i swazir Sol

Sol i lennmi bann Kretyen me i pe al sanze.

LESON 97

Korney i ganny lespri sen

Akoz Bondye ti anvoy Pyer kot sa zonm ki pa en Zwif?

LESON 98

Dimoun i vin Kretyen dan diferan nasyon

Zapot Pol ek son bann zanmi misyonner i konmans pres dan bann landrwa elwannyen.

LESON 99

En gard prizon i vin en Kretyen

Ki mannyer en demon, tranblemandter ek lepe i enkli dan sa zistwar?

LESON 100

Pol ek Timote

Sa de zonm i travay ansanm konman bann zanmi pour bokou lannen.

LESON 101

Pol i ganny anvoye Ronm

Lo sa traze i ti annan bokou danze me napa okenn difikilte ki ti kapab aret sa zapot.

LESON 102

En revelasyon pour Zan

Zezi i donn li plizyer vizyon konsernan lavenir.

LESON 103

“Ki ou Rwayonm i vini”

Sa Revelasyon ki Zan i gannyen i montre ki mannyer Rwayonm Bondye pou sanz lavi lo later.