Skip to content

Eski ou ti a kontan konn Laverite?

Eski ou ti a kontan konn Laverite?

LAVERITE lo kwa? Lo bann kestyon pli enportan ki bann imen i demann zot lekor. Petet ou’n mazin lo bann kestyon parey:

  • Eski Bondye i vreman enterese avek nou?

  • Eski lager ek soufrans pou fini en zour?

  • Ki arive avek nou ler nou mor?

  • Eski i annan lespwar pour bann ki’n mor?

  • Ki mannyer mon devret priye pour Bondye ekout mwan?

  • Ki mannyer mon kapab trouv boner dan lavi?

Kote ou pou rod larepons pour sa bann kestyon? Petet si ou al kot en bibliotek ouswa kot i vann liv, ou pou vwar plizyer liv ki pretann annan larepons. Selman souvandfwa en liv i kapab pe kontredir en lot. E menm lezot i kapab paret valab pour en moman me pli tar i nepli azour e i ganny amelyore ouswa ranplase.

Parkont i annan en liv ki kontyen bann larepons ki ou kapab depan lo la. I en liv ki pa zanmen manti. Dan son lapriyer avek Bondye, Zezi ti dir: “Ou parol i laverite.” (Zan 17:17) Ozordi nou konn sa Parol konman Labib. Lo paz ki swiv ou pou ganny en apersi lo larepons sorti dan Labib ki kler e vre pour sa bann kestyon pli o.

Eski Bondye i vreman enterese avek nou?

AKOZ SA KESTYON I GANNY SOULEVE: Sa lemonn ki nou pe viv ladan i ranpli avek kriyote ek lenzistis. Bokou larelizyon i ansennyen ki i lavolonte Bondye ki nou eksperyans sa bann soufrans.

KI LABIB I DIR: Bondye pa zanmen fer sa ki mal arive. Zob 34:10 i dir: “Zanmen sa vre Bondye pou azir dan en move fason, e zanmen sa Enn Tou Pwisan pou azir dan en fason enzis!” Bondye i annan en zoli plan pour imen. Se pour sa ki Zezi ti ansenny nou pour priye: “Nou Papa ki dan lesyel. Ki . . . ou Renny i ganny etabli; Ki ou lavolonte i ganny akonpli lo later parey dan lesyel.” (Matye 6:9, 10) Bondye i vreman enterese avek nou akoz i’n fer en kantite pour ki son plan i sirman ganny akonplir.—Zan 3:16.

Vwar osi Zenez 1:26-28; Zak 1:13; ek 1 Pyer 5:6, 7.

Eski lager ek soufrans pou fini en zour?

AKOZ SA KESTYON I GANNY SOULEVE: En kantite dimoun i mor akoz lager. Nou tou nou ganny touse par soufrans ki imen i pas atraver.

KI LABIB I DIR: Bondye in predir en letan kot i pou anmenn lape dan lemonn antye. Anba son Rwayonm, setadir en gouvernman dan lesyel, bann dimoun pou “nepli aprann lager.” Zot pou “forz zot lepe an pyos e zot lans an sizay.” (Izai 2:4) Bondye pou anmenn en lafen avek lenzistis ek soufrans. Labib i promet: “[Bondye] pou eswiy tou larm dan zot lizye. Lanmor pou nepli egziste. Pou nepli annan ni dey, ni plere, ni soufrans, parski lemonn ansyen [enkli son lenzistis ek soufrans pou’n] disparet.”—Revelasyon 21:3, 4.

Vwar osi Psonm 37:10, 11; 46:9; ek Mika 4:1-4.

Ki arive avek nou ler nou mor?

AKOZ SA KESTYON I GANNY SOULEVE: Laplipar larelizyon dan lemonn i ansennyen ki kan en dimoun i mor, en keksoz i sorti dan sa dimoun e i kontinyen al viv kek par. Serten i krwar ki bann mor i kapab fer ditor bann ki vivan e ki Bondye i pini bann move dimoun par kondann zot pour ganny tourmante eternelman dan lanfer.

KI LABIB I DIR: En dimoun i senpleman nepli egziste kan i mor. Eklezyast 9:5 i dir: “Bann mor . .  pa konn nanryen ditou.” Vi ki bann mor pa konn nanryen, santi ouswa eksperyans okenn keksoz, alor zot pa kapab fer ditor ouswa ed bann ki ankor vivan.—Psonm 146:3, 4.

Vwar osi Zenez 3:19 ek Eklezyast 9:6, 10.

Eski i annan lespwar pour bann ki’n mor?

AKOZ SA KESTYON I GANNY SOULEVE: Nou tou nou anvi viv e rezwir lavi avek bann ki nou kontan. Alor i toutafe normal ki nou ti a kontan revwar bann dimoun ki nou kontan, me ki’n mor.

KI LABIB I DIR: Laplipar dimoun ki’n mor pou resisite. Zezi ti promet ki “bann mor ki dan tonbo . .  pou sorti.” (Zan 5:28, 29) An armoni avek plan ki Bondye ti annan o konmansman pour later, bann ki resisite pou ganny sa loportinite pour viv pour touzour dan en paradi lo later. (Lik 23:43) Sa promes pour lavenir i enkli lasante parfe ek lavi eternel pour bann imen obeisan. Labib i dir: “Bann dimoun drwat pou posed later e zot pou reste lo la pour touzour.”—Psonm 37:29.

Vwar osi Zob 14:14, 15; Lik 7:11-17; ek Akt 24:15.

Ki mannyer mon devret priye pour Bondye ekout mwan?

AKOZ SA KESTYON I GANNY SOULEVE: Dimoun dan preski tou larelizyon i priye. Parkont, zot santi ki zot lapriyer pa ganny egzose.

KI LABIB I DIR: Zezi ti ansenny nou pour evite repet menm lapriyer tou le zour. I ti dir: “Kan zot priye, pa servi en kantite parol [oubyen rabase] parey bann payen: zot krwar ki Bondye i ekout zot si zot koz en kantite.” (Matye 6:7) Alor, si nou anvi ki Bondye i ekout nou lapriyer nou devret priy dan sa fason ki i aprouve. Pour fer sa nou bezwen aprann ki si sa lavolonte Bondye e priy dapre son lavolonte. Premye Zan 5:14 i eksplike: ‘Si nou demann keksoz dapre lavolonte Bondye, i pou ekout nou.’

Vwar osi Psonm 65:2; Zan 14:6, 14; ek 1 Zan 3:22.

Ki mannyer mon kapab trouv boner dan lavi?

AKOZ SA KESTYON I GANNY SOULEVE: Bokou dimoun i krwar ki larzan, popilarite ouswa labote pou fer zot ere. Alor zot tay deryer sa bann keksoz zis pour realize ki zot pa ere.

KI LABIB I DIR: Zezi ti dir kwa ki anmenn vre boner kan i ti dir: “Byennere bann ki pov an-espri, akoz Rwayonm Lesyel i pour zot.” (Matye 5:3) Ou kapab trouv vre boner si ou konsyan ki ou pov spirityelman e ou pe fer en fason pour satisfer ou gran dezir pour konn Bondye ek plan ki i annan pour nou. Sa laverite i ganny trouve dan Labib. Kan ou konn sa laverite, sa i kapab ed ou pour fer diferans ant sa ki pli enportan ek sa ki pa enportan. Nou pou annan en lavi ki fer sans si nou les laverite dan Labib gid nou dan nou bann desizyon ek aksyon.—Lik 11:28.

Vwar osi Proverb 3:5, 6, 13-18 ek 1 Timote 6:9, 10.

An bref, sa ti zis detrwa larepons ki Labib i donnen pour sa sis kestyon. Eski ou ti a kontan konn plis ki sa? Byensir ou pou anvi, si ou parmi bann ki “pov an-espri” oubyen ki konsyan zot bezwen spirityel. Ou kapab pe mazin detrwa lezot kestyon parey: ‘Si Bondye i enterese avek nou, akoz i’n les mesanste ek soufrans pandan tou sa letan? Ki mannyer mon kapab amelyor mon lavi fanmir?’ Labib i donn larepons ki vre e satisfezan pour sa bann kestyon e plizyer lezot kestyon ankor.

Parkont, bokou dimoun ozordi i ezite pour lir zot Labib. Zot vwar sa liv tro long e difisil parfwa pour konpran. Eski ou ti a kontan ganny led pour trouv larepons dan Labib? Temwen Zeova i ofer ou de swa ki kapab ed ou.

Premyerman, i annan sa liv Ki Labib i vreman dir? ki’n ganny byen prepare pour ed bann dimoun egzamin dan Labib larepons pour bann kestyon enportan. Dezyenmman, en progranm letid Labib gratwit. San ki ou bezwen peye, en Temwen Zeova ki reste dan ou distrik e ki kalifye pour ansenny Labib i kapab vin kot ou reste ouswa dan en landrwa konvenab e pas en pti pe letan sak semenn pour diskit Labib avek ou. Plizyer milyon dimoun dan lemonn antye in benefisye avek sa progranm. Bokou parmi zot in tonm lo sa konklizyon: “Mon’n trouv laverite!”

Napa en pli bon trezor ou kapab trouve ki sa enn. Laverite dan Labib i liber nou avek siperstisyon, konfizyon ek lafreyer. I donn nou en bi dan lavi, lespwar ek lazwa. Zezi ti dir: “Zot a konn laverite e laverite ava fer zot lib.”—Zan 8:32.