Skip to content

Al lo konteni

 LEZOT LENFORMASYON

“Nanm” ek “Lespri”—ki zot vreman vedir?

“Nanm” ek “Lespri”—ki zot vreman vedir?

KAN ou tann sa mo “nanm” ek “lespri,” kwa ki vin dan ou lespri? Bokou dimoun i krwar sa de mo i vedir en keksoz envizib e imortel dan nou. Zot krwar ki ler nou mor, sa keksoz envizib i kit nou lekor e kontinyen viv. Vi ki sa krwayans i sitan popiler, bokou dimoun i sirprann ler zot aprann ki Labib pa ansenny sa ditou. Be kisisa sa nanm ek sa lespri dapre Parol Bondye?

KONMAN LABIB I SERVI MO “NANM”

Premyerman, annou get sa mo nanm. Parey ou ti vwar, Labib ti ganny ekrir orizinalman dan langaz Ebre ek Grek. Bann ekriven Labib ti servi sa mo neʹphesh an Ebre oubyen mo psy·kheʹ an Grek ler pe koz lo nanm. Sa de mo i aparet plis ki 800 fwa dan Labib, e Traduction du monde nouveau i toultan tradwir zot konman “nanm.” Ler nou etidye fason ki sa mo “nanm” oubyen “bann nanm” i ganny servi dan Labib, i kler ki sa mo pe refer prensipalman avek (1) dimoun, (2) zannimo, oubyen (3) lavi en dimoun oubyen lavi en zannimo. Annou vwar ennde pasaz Labib ki servi nanm dan sa trwa diferan sans.

 Dimoun. Kan Deliz ti vini dan lepok Noe, “en pti group dimoun, ywit an tou [oubyen ywit nanm], ti ganny sove atraver delo.” (1 Pyer 3:20) La sa mo “nanm” i vedir dimoun. Savedir i pe refer avek Noe, son madanm, son trwa garson, ek zot madanm. Egzod 16:16 i mansyonn lenstriksyon ki bann Izraelit ti gannyen lo konman pou anmas lamann. Zot ti ganny demande pour ‘anmas en pe . . . dapre kantite dimoun [oubyen nanm] ki annan dan zot latant.’ Savedir kantite lamann ki zot ti pou anmase, ti pou depan lo kantite dimoun ki sak fanmiy i annan. Lezot legzanp parey kot sa mo Ebre oubyen Grek pour nanm ti aparet dan Labib ler pe refer avek dimoun, i trouve dan Zenez 46:18; Zozye 11:11; Akt 27:37; ek Romen 13:1.

Zannimo. Ler pe koz lo kreasyon dan Labib, nou lir: “Bondye ti dir: ‘Fer en kantite nanm vivan sorti dan delo e bann kreatir ki anvole anvol dan lesyel parlao later.’ Bondye ti kontinyen, par dir: ‘Later, prodwir bann nanm vivan sakenn son kalite, zannimo domestik, zannimo ki bouze, ek bebet sovaz dapre zot kalite.’ Sa ti arive.” (Zenez 1:20, 24) Dan sa pasaz Labib, pwason, zannimo domestik, ek bebet sovaz, tousala i tonm anba en sel mo—“nanm.” Bann zwazo ek lezot zannimo i osi ganny apele nanm dan Zenez 9:10; Levitik 11:46; ek Nonm 31:28.

Lavi en dimoun. Parfwa sa mo “nanm” i vedir lavi en dimoun. Zeova ti dir avek Moiz: “Tou sa bann zonm ki ti pe rod pran ou lavi [oubyen nanm] in mor.” (Egzod 4:19) Ki bann lennmi Moiz ti oule pran? Zot ti oule pran lavi Moiz. Pli boner, ler Rasel ti pe donn nesans son garson Benzamen, “son lavi [oubyen son nanm] ti sorti (akoz i ti mor).” (Zenez 35:16-19) Rasel ti perdi son lavi sa moman la. Get osi sa ki Zezi ti dir: “Mwanmenm bon berze. Bon berze i donn son lavi [oubyen son nanm] pour son bann mouton.” (Zan 10:11) Zezi ti donn son nanm, oubyen lavi, pour limanite. I kler dan sa bann pasaz Labib ki sa mo “nanm” i vedir lavi en dimoun. Ou pou trouv plis legzanp kot sa  mo “nanm” i ganny servi dan sa sans dan 1 Lerwa 17:17-23; Matye 10:39; Zan 15:13; ek Akt 20:10. Menm si dan ou Labib sa mo “nanm” pa aparet, gard antet ki dan langaz orizinal Labib, sa mo ti la.

Si ou fer plis resers dan Parol Bondye, ou pou remarke ki sa mo “imortel” oubyen “eternel” pa zanmen ganny asosye avek sa mo “nanm” okenn par dan Labib. Okontrer, Labib i dir ki nanm i mortel, savedir i pou mor. (Ezekyel 18:4, 20) Se pour sa ki Labib i senpleman dir en “nanm mor” ler i pe koz lo en dimoun mor.—Levitik 21:11.

KISISA “LESPRI”

Aprezan, annou vwar ki mannyer Labib i servi sa mo “lespri.” Serten dimoun i krwar ki “lespri” i zis en lot mo pour “nanm.” Me sa pa leka. Labib i montre klerman ki “lespri” ek “nanm” i de keksoz diferan. Ki diferans zot annan?

Bann ekriven Labib ti servi sa mo ruʹach an Ebre oubyen mo pneuʹma an Grek kan zot ti pe koz lo “lespri.” Labib li menm i fer nou konpran ki savedir sa mo. Par egzanp, dan Psonm 104:29 i dir: “Si ou [savedir Zeova] pran zot lespri [ruʹach], zot mor, e zot retourn dan zot lapousyer.” Dan Zak 2:26 i fer vwar ki “lekor san lespri [pneuʹma] i mor.” Dan sa de verse, “lespri” pe refer avek sa ki fer en lekor vivan. San lespri, en lekor i mor. Se pour sa ki sa mo ruʹach dan Labib pa zis ganny tradwir konman “lespri” me osi konman “lafors,” oubyen lafors lavi. Par egzanp Bondye ti dir sa konsernan Deliz dan letan Noe: “Mon pe anmenn en deliz lo later pour detrir tou sa ki annan lafors lavi [ruʹach] dan zot.” (Zenez 6:17; 7:15, 22) Alors “lespri” i en lafors envizib ki donn lavi tou kreatir vivan.

Nanm ek lespri pa menm zafer. Nou lekor i bezwen lespri zis parey en radyo i bezwen elektrisite pour fonksyonnen. Annou pran legzanp en radyo ki servi batri. Kan ou met batri dan en radyo e met li onn, sa elektrisite ki’n ganny stor dan batri i fer sa radyo fonksyonnen. Me san batri, radyo  pa kapab fonksyonnen. I menm zafer avek bann radyo ki servi elektrisite. Ler zot pa plèg avek elektrisite, zot pa fonksyonnen. Dan en menm fason, lespri i sa lafors ki fer nou lekor vivan. Sa lespri napa okenn santiman e i pa kapab reflesir, zis parey elektrisite. I zis en lafors. Me san sa lafors lavi, oubyen lespri, nou lekor i “mor, e zot retourn dan zot lapousyer,” zis parey Labib i dir.

Dan Eklezyast 12:7 i koz lo lanmor bann imen: “Lapousyer [sa lapousyer ki nou lekor in fer avek] i retourn dan later parey avan e lespri i retourn kot sa vre Bondye ki ti donn li.” Kan lespri, oubyen lafors lavi, i kit nou lekor, sa lekor i mor e retourn kot i sorti dan later. Sa lafors lavi osi i retourn kot i sorti, kot Bondye. (Zob 34:14, 15; Psonm 36:9) Sa pa vedir ki sa lafors lavi i al dan lesyel. Plito, i oule dir ki zis Zeova ki kapab fer sa dimoun mor reviv ankor dan lavenir. Konmsi son lavi i dan lanmen Bondye. Zis par pouvwar Bondye ki sa dimoun i kapab reganny sa lespri, oubyen lafors lavi, pour li reviv.

Sa ki vreman rekonfortan, se ki nou konnen ki Bondye pou fer sanmenm pour tou sa ki pe repoze dan latonm! (Zan 5:28, 29) Ler rezireksyon, Zeova pou form en nouvo lekor pour bann dimoun ki pe repoze dan lanmor e met sa lespri, oubyen lafors lavi, dan zot pour fer zot vin vivan. Pa i pou gou sa zour!

Si ou anvi aprann plis lo konman Labib i servi sa mo “nanm” ek “lespri,” ou pou vwar bann bon lenformasyon dan brosir Que devient-on quand on meurt ? ek liv Comment raisonner à partir des Écritures, paz 375-84 an Angle e paz 27-32 ek paz 135-40 an Franse. Tou le de pibliye par Temwen Zeova.